ברוכים הבאים לאתר אגף מחשוב וטכנולוגיות מידע

Welcome to the site of the Information Technology and Computing Division

הודעה:
בחגי תשרי 2016, מוקד התמיכה יענה על פניות טלפוניות ופניות בדואר אלקטרוני בימים הבאים:
ערה"ש יום א' 2/10/2016 8:30-12:30 ערב כיפור יום ג' 11/10/2016 8:30-12:30
גשר 13/10/2016 יום ה' 9:00-17:00 ערב סוכות יום א' 16/10/2016 8:30-12:30
חוה"מ סוכות ימים ג' עד ה' 18/10/2016 עד 20/10/2016 9:00-17:00
ערב שמחת תורה יום א' 23/10/2016 8:30-12:30
חג שמח!

Announcement: During Tishrey Holidays the Help Desk will be available by telephone or by e-mail on:
Sunday 2/10/2016 and Tuesday 11/10/2016 8:30-12:30,
Thursday 13/10/2016 9:00-17:00, Sunday 16/10/2016 8:30-12:30
Tuesday thru Thursday, 18/10/2016-20/10/2016 9:00 - 17:00
Sunday 23/10/2016 8:00-12:30.
Chag Sameach!

Search:HelpDesk Portal
Password Change
Forward Mail
Webmail
     ALT="Tel Aviv University"  ALT="Tel Aviv University"