מבוא לתורת המצב המוצק

סמסטר ב', תשס"ו
0351-3217
יום ג', 10:00-13:00
אורנשטיין 110


הודעות
.שיעור חזרה יתקיים ביום א' 16/7/06 בשעה 10:00 בחדר אורנשטיין 110
.שיעורי השלמה יתקיימו ביום ב' 29/5/06 וביום ב' 5/6/06, בשעות 19:30-18:10, בחדר אורנשטיין 102
.'ביום ה' 20/4/06 יתקיים שיעור בשעות ובחדר הקבועים, כאילו היה זה יום ג

יצירת קשר עם המרצה

רשימת תפוצה

ביבליוגרפיה

N.W. Ashcroft and N.D. Mermin, Solid State Physics, 539.1 ASH
C. Kittel, Introduction to Solid State Physics, 539.1 KIT              

תאריכי בחינות

מועד א'  17 ביולי 2006
מועד ב' 11 בספטמבר 2006

(doc pdf) סילבוס

תכנית הקורס

הרצאה מס' 1, 7/3/06
הקדמה: מה מיוחד במצב המוצק
דו-ממדיים Bravais שריגי
תלת-ממדיים Bravais שריגי
תא יחידה ותא ויגנר-זייץ
יחס אריזה
שריג הופכי
(doc pdf) תרגיל מס' 1
(doc pdf) פתרון תרגיל מס' 1

הרצאה מס' 2, 21/3/06
פיזור קרינה מגבישים
 von Laue תנאי
 Bragg תנאי
איזור ברילואין
bcc תרגול: פיזור משריג
(hcp) תרגול: שריג הקסגונלי צפוף-אריזה
(doc pdf) תרגיל מס' 2
(doc pdf) פתרון תרגיל מס' 2

הרצאה מס' 3, 4/4/06
(hcp) שריג הקסגונלי צפוף-אריזה
גורם מבנה
גורם צורה
bcc תרגול: פיזור משריג
תנודות בגביש: גביש חד-ממדי מונואטומי
(doc pdf)  תרגיל מס' 3
(doc pdf3 'פתרון תרגיל מס
הרצאה מס' 4, 20/4/06
תנודות בגביש: גביש חד-ממדי מונואטומי
ענפים אקוסטיים בגביש מונואטומי כללי
תנודות בגביש: גביש חד-ממדי דיאטומי

הרצאה מס' 5, 25/4/06
תנודות בגביש: גביש חד-ממדי דיאטומי
ענפים אופטיים
מבנה ספקטרום תנודות כללי
פונונים
תרמודינמיקה של גביש
(doc pdf)  תרגיל מס' 4
(doc pdfפתרון תרגיל מס' 4

הרצאה מס' 6, 9/5/06
תרמודינמיקה של גביש
קיבול חום בטמפרטורה גבוהה - עקרון החלוקה השווה וחוק דולונג-פטי
קיבול חום בטמפרטורה נמוכה
מודל דביי
צפיפות המצבים
(doc pdf)  תרגיל מס' 5
(doc pdfפתרון תרגיל מס' 5

הרצאה מס' 7, 16/5/06
תרגול: צפיפות המצבים
יציבות של גבישים לתנודות - התכה (קריטריון לינדמן), משפט מרמין-וגנר

הרצאה מס' 8, 23/5/06
אלקטרונים במתכת - גז אלקטרונים קלאסי, תורת דרודה
התפשטות גלים אלקטרומגנטיים במתכת, תדירות הפלסמה
גז אלקטרונים קוונטי, תורת זומרפלד
(doc pdf) תרגיל מס' 6
 (doc pdf) פתרון תרגיל מס' 6

הרצאה מס' 9, 29/5/06

תורת זומרפלד - המשך

הרצאה מס' 10, 30/5/05
אלקטרונים בפוטנציאל מחזורי - מודל קרוניג-פני
פונקציות בלוך, משפט בלוך
פסי אנרגיה, פערי אנרגיה

הרצאה מס' 11, 5/6/06
מבנה פסי אנרגיה והקשר לתכונות חשמליות של החומר
מצבים אלקטרוניים בקצה איזור ברילואין ופערי אנרגיה
מסה אפקטיבית

הרצאה מס' 12, 6/6/06
מודל אלקטרונים כמעט חופשיים
מודל הקשר החזק
(doc pdfתרגיל מס' 7
(doc  pdf) פתרון תרגיל מס' 7

הרצאה מס' 13, 13/6/06
חורים
מוליכים למחצה אינטרינזיים
מוליכים למחצה אקסטרינזיים
סיכום הקורס(doc pdf) בחינת מועד א' תשס"ד
(doc pdf) בחינת מועד ב' תשס"ד
(doc pdf) בחינת מועד א' תשס"ה
(doc pdf) בחינת מועד ב' תשס"ה