מבוא לתורת המצב המוצק

סמסטר ב', תשס"ה
0351-3217-01
יום ג', 10:00-13:00
אורנשטיין 110


שיעור חזרה יתקיים ביום ד, 15 ביוני 2005, 10:00, בחדר שנקר 204

יצירת קשר עם המרצה


רשימת תפוצה

ביבליוגרפיה

N.W. Ashcroft and N.D. Mermin, Solid State Physics, 539.1 ASH
C. Kittel, Introduction to Solid State Physics, 539.1 KIT              

תאריכי בחינות

מועד א'  20 ביוני 2005
מועד ב' 31 ביולי 2005

(doc pdf) סילבוס

תכנית הקורס

הרצאה מס' 1, 22/2/05
הקדמה: מה מיוחד במצב המוצק
דו-ממדיים Bravais שריגי
תלת-ממדיים Bravais שריגי
מישורי וכיווני שריג
תא יחידה ותא ויגנר-זייץ
יחס אריזה

הרצאה מס' 2, 1/3/05
שריג הופכי
פיזור קרינה מגבישים
 von Laue תנאי
 Bragg תנאי
איזור ברילואין
bcc תרגול: פיזור משריג
(hcp) תרגול: שריג הקסגונלי צפוף-אריזה
(doc pdf) תרגיל מס' 1
(doc pdf)פתרון תרגיל מס' 1

הרצאה מס' 3, 8/3/05
גורם מבנה
גורם צורה
bcc תרגול: פיזור משריג
NaCl תרגול: פיזור מגביש
תאחיזה (קוהזיה) של גבישים
(doc pdf)  תרגיל מס' 2
(doc pdf2'פתרון תרגיל מס
הרצאה מס' 4, 15/3/05
גבישים מולקולריים
גבישים יוניים
גבישים קו-ולנטיים
גבישים מתכתיים
הרצאה מס' 5, 22/3/05
תנודות בגביש: גביש חד-ממדי מונואטומי
ענפים אקוסטיים בגביש מונואטומי כללי
תנודות בגביש: גביש חד-ממדי דיאטומי
ענפים אופטיים
מבנה ספקטרום תנודות כללי
(doc pdf)  תרגיל מס' 3
(doc pdfפתרון תרגיל מס' 3

הרצאה מס' 6, 29/3/05
פונונים
קיבול חום של גביש
קיבול חום בטמפרטורה גבוהה - עקרון החלוקה השווה וחוק דולונג-פטי
קיבול חום בטמפרטורה נמוכה
מודל דביי לקיבול חום של גביש

הרצאה מס' 7, 5/4/05
יציבות של גבישים לתנודות - התכה (קריטריון לינדמן), משפט מרמין-וגנר
אלקטרונים במתכת - גז אלקטרונים קלאסי, תורת דרודה
(doc pdf) תרגיל מס' 4
 (doc pdf)פתרון תרגיל מס' 4

הרצאה מס' 8, 12/4/05
התפשטות גלים אלקטרומגנטיים במתכת, תדירות הפלסמה
גז אלקטרונים קוונטי, תורת זומרפלד

הרצאה מס' 9, 19/4/05

תורת זומרפלד - המשך
אלקטרונים בפוטנציאל מחזורי - מודל קרוניג-פני
(doc pdf) תרגיל מס' 5
(doc  pdf) פתרון תרגיל מס' 5

הרצאה מס' 10, 3/5/05
מודל קרוניג-פני - המשך
פונקציות בלוך, פסי אנרגיה, פערי אנרגיה
משפט בלוך

הרצאה מס' 11, 10/5/05
מבנה פסי אנרגיה והקשר לתכונות חשמליות של החומר
מצבים אלקטרוניים בקצה איזור ברילואין ופערי אנרגיה
מסה אפקטיבית

הרצאה מס' 12, 17/5/05
מודל אלקטרונים כמעט חופשיים
מודל הקשר החזק
(doc pdfתרגיל מס' 6
(doc  pdf) פתרון תרגיל מס' 6

הרצאה מס' 13, 24/5/05
חורים
מוליכים למחצה אינטרינזיים
מוליכים למחצה אקסטרינזיים

הרצאה מס' 14, 31/5/05
אינטראקציה אלקטרון-אלקטרון - סיכוך תומס-פרמי
זוגות קופר ותופעת העל-מוליכות
סיכום הקורס


(doc pdf) בחינת מועד א' תשס"ד
(doc pdf) בחינת מועד ב' תשס"ד