Game Dev - פיתוח משחקים דיגיטליים


2021-2022 סמסטר ב

תאור הקורס

הקורס ילמד יסודות של בניית משחקים תוך שימוש במנוע המשחקים יוניטי. הסטודנטים ילמדו איך בנוי משחק, איך עובדת לולאת המשחק, את החלוקה לאובייקטים ורכיבים, איך מתבצע רינדור, איך מתבצעת אינטראקציה, מהו המנוע הפיזיקלי ואיך עובדים כוחות, איך בונים שלבים במשחק ועוד. כל הפעולות האלה ידרשו תכנות ברמה בסיסית או קצת מעל לבסיסית בשפת #C. כל המשחקים יהיו בסביבת 3D תוך שימוש במקלדת או בעכבר. האובייקטים בהם הסטודנטים ישתמשו יהיו ברובם הגדול אובייקטים מובנים ביוניטי.

פרטי הקורס

קישור לזום אם יידרש

זום לכל השיעורים

הגשת עבודות

שיעורי בית יוגשו ע"י העלאת קבצים לתיקיה הבאה:
הגישו פה
התרגילים יופיעו בדף הקורס. ניתן להגיש שיעורים בזוגות.

תרגילים ינתנו עד יום שישי בשעה 15:00, ויוגשו עד מוצאי שבת (לא באותו שבוע) בשעה 23:59. מותר להגיש תרגיל אחד באיחור של שבוע. יש לפנות למרצה אם יש צורך בדחייה.

מרצה

ערן הדס                ehadas at g m a i l


שעות קבלה

בתיאום מראש

ספרות וחומרים לקורס

מטלות

מצגות וחומרים

שימו לב: לוח הזמנים עשוי להשתנות.