ידיעון תשע"א

קישוט
 

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

מנהלה

פרופ' רקפת סלע-שפי  -  ראש היחידה

פרופ' איתמר אבן זהר 

פרופ' גדעון טורי

פרופ' רות רונן (בשיתוף עם החוג לפילוסופיה)

פרופ' זהר שביט

ד"ר יעל דר

ד"ר דפנה הירש

ד"ר תגריד יחיא-יונס

מזכירת בית הספר למדעי התרבות ומזכירת לימודי התואר השני  -  גב' רויטל ציפורי

מזכירות: בניין גילמן, חדר 480, טל': 03-6409325 ; פקס': 03-6407909

קבלת קהל: בימים ב' - ה', בשעות 10:00 - 13:00

דוא"ל של המזכירות: culture@post.tau.ac.il

דוא"ל של היחידה: tarbut@post.tau.ac.il

אתר התוכנית באינטרנט: : http://www.tau.ac.il/tarbut

 

 

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer