ידיעון תש"ע

קישוט
 

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

בחינות החוג ללימודי התרבות העברית לשנת תש"ע

לוח הבחינות יתעדכן בהמשך.

להלן תמצית ההוראות באשר לסדרי הבחינות וסדרי הגשת עבודות:

המועד האחרון להגשת עבודות סמינריוניות ורפראטים של קורסים המתקיימים בסמסטר א' הוא 23.5.2010.

העבודות תוגשנה דרך מזכירות החוג ולא ישירות למרצים.

התלמיד ישאיר בידו עותק של העבודה שמסר.

לא ניתן לשפר ציון של עבודה סמינריונית באמצעות תיקון העבודה או באמצעות כתיבת עבודה אחרת באותו סמינריון.

שיעורים שאינם מופיעים בלוח הבחינות מסתיימים בהגשת עבודות.

המועד האחרון להגשת עבודות סיום קורסי סמסטר א' הוא 14.3.2010.

תלמיד לתואר ראשון זכאי להיבחן בכל בחינה בשני המועדים שנקבעו לה. הציון הקובע הוא הציון האחרון.

החוג ממליץ לתלמידיו להיבחן במועד א'.

מועדי הבחינות ומועדי הגשת עבודות של קורסי חוגים אחרים מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג הרלוונטי.

ייתכנו שינויים בלוח הבחינות. יש לעקוב בעניין זה אחר פרסומים בלוח הבחינות שבאתר האינטרנט.

בהצלחה!

סמסטר א'

שם הקורס שם המרצה מועד א' שעה מועד ב' שעה
מדקדקי ימה"בד"ר חזון רעיה 25/01/20109:00 05/03/20109:00
ניקוד עבריד"ר עמבר אורה 25/01/20109:00 26/02/20109:00
הורים וילדים במקרא ובעולם הקדוםד"ר סוצקובר טליה 25/01/201013:00 19/03/20109:00
מבוא: חז"ל, ספרותם ועולמםפרופ' נועם ורד 27/01/20109:00 09/04/20109:00
תורת ההגהפרופ' פלורנטין משה 27/01/20109:00 03/03/201018:00
בקיאות בספרי המקראמר בידרמן אורן 28/01/201013:00 05/03/20109:00
המרחב הלשוני-חברתי באתיופיהד"ר טפרה אנבסה 29/01/20109:00 17/03/201018:00
הנהר, העדן והגן - קריאה בטקסטים קבלייםמר שגיב גד 29/01/20109:00 10/03/201018:00
תחביר לשון המקראד"ר עמבר אורה 29/01/20109:00 24/03/201018:00
מבוא אינטגרטיביד"ר רוזן-צבי ישי 31/01/201013:00 10/03/201018:00
תחביר למתקדמיםד"ר בורוכובסקי אסתר 31/01/201013:00 12/03/20109:00
הבאה לדפוס מר שמואל פרץ מועד א': ב- 01.02.2010 בשעה 9:00.
מועד ב': אין מועד ב'.
לשון המקרא וסגנונוד"ר סוצקובר טליה 01/02/201013:00 12/03/20109:00
הלשון העברית לתקופותיה - שיעורד"ר כהן חיים 03/02/201013:00 14/04/201018:00
הפיוט הארץ-ישראלי: לשונו ומקורותיוד"ר כהן חיים 03/02/201013:00 14/04/201018:00
בחינת ביבליוגרפיה לתלמידי מ"א (מסלול סגנון) העת העתיקה פרופ' משה פלורנטין, ד"ר חיים כהן מועד א': ב-5/2/2010 ב-9:00.
מועד ב': אין מועד ב'.
בחינת ביבליוגרפיה מ"א-לשון העת העתיקה פרופ' משה פלורנטין מועד א': ב-5/2/2010 ב-9:00.
מועד ב': אין מועד ב'.
לשונות וכתבים במרחב השמיד"ר פודולסקי ברוך 05/02/20109:00 14/05/20109:00
מבוא למקרא-ספרות המקראפרופ' אמית יאירה 07/02/201013:00 07/04/201018:00
פרגמטיקהגב' סיידון ורד 08/02/20109:00 09/04/20109:00
בחינת בקיאות לתלמידי עריכה לשוניתגב' נחמה ברוך 08/02/201013:00 12/03/20109:00
תחביר עברי ד"ר חזון רעיה 10/02/20109:00 19/03/20109:00
מבוא להגות היהודית בעת החדשה(חלק א)-מהי יהדות ומיהם היהודיםפרופ' מרגולין רון 10/02/201013:00 24/03/201018:00
מדע הלשוןד"ר אלון עמנואל 12/02/20109:00 07/05/20109:00
אמונות ודעות במחשבת המקראפרופ' אמית יאירה 14/02/201013:00 21/04/201018:00
מבוא לתורת הסוד היהודיתד"ר מרוז רונית 14/02/201013:00 21/04/201018:00
מפת שפות העולםד"ר פודולסקי ברוך 15/02/201013:00 30/04/20109:00
ספרות הכישוף היהודית מהעת העתיקה לימי-הבינייםפרופ' בוהק גדעון 16/02/201013:00 28/04/201018:00
תרגיל ביבליוגרפי אינטגרטיבי ד"ר חזון רעיה 17/02/201013:00 30/04/20109:00
הלשון העברית לתקופותיה - תרגילד"ר חזון רעיה 19/02/20109:00 05/03/20109:00
בחינת ביבליוגרפיה מ"א-לשון חז"ל וארמית ד"ר חיים כהן מועד א': ב-14/4/2010 ב-18:00.
מועד ב': אין מועד ב'.
בחינת ביבליוגרפיה לתלמידי מ"א (מסלול סגנון) - הסגנון העברי פרופ' תמר סוברן מועד א': ב-30/4/2010 ב-9:00.
מועד ב': אין מועד ב'.

להלן תמצית ההוראות באשר לסדרי הבחינות וסדרי הגשת עבודות:

המועד האחרון להגשת עבודות סמינריוניות ורפראטים של קורסים המתקיימים בסמסטר ב' הוא 12.9.2010.

העבודות תוגשנה דרך מזכירות החוג ולא ישירות למרצים.

התלמיד ישאיר בידו עותק של העבודה שמסר.

לא ניתן לשפר ציון של עבודה סמינריונית באמצעות תיקון העבודה או באמצעות כתיבת עבודה אחרת באותו סמינריון.

שיעורים שאינם מופיעים בלוח הבחינות מסתיימים בהגשת עבודות.

המועד האחרון להגשת עבודות סיום קורסי סמסטר ב' הוא 8.8.2010.

תלמיד לתואר ראשון זכאי להיבחן בכל בחינה בשני המועדים שנקבעו לה. הציון הקובע הוא הציון האחרון.

החוג ממליץ לתלמידיו להיבחן במועד א'.

מועדי הבחינות ומועדי הגשת עבודות של קורסי חוגים אחרים מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג הרלוונטי.

ייתכנו שינויים בלוח הבחינות. יש לעקוב בעניין זה אחר פרסומים בלוח הבחינות שבאתר האינטרנט.

בהצלחה!

סמסטר ב'

שם הקורס שם המרצה מועד א' שעה מועד ב' שעה
ניקוד עבריד"ר עמבר אורה 14/06/20109:00 18/07/20109:00
ניקוד עברי ד"ר חזון רעיה 14/06/20109:00 18/07/20109:00
בין יוספוס וחז"לפרופ' נועם ורד 16/06/20109:00 11/08/201013:00
געז למתחילים-בחינת בית ד"ר פודולסקי ברוך מועד א': ב-16/6/10 ב-12:30. יש להחזיר עד ה-20/6/10 ב-13:00.
מועד ב': ב-2/8/10 ב-12:30. יש להחזיר עד ה-5/8/10 ב-13:00.
חגים במקראגב' קריסטל מיכל 16/06/201013:00 19/07/20109:00
לשון חז"לד"ר כהן חיים 17/06/201013:00 25/07/201013:00
מן הזוהר ועד לחסידותד"ר מרוז רונית 17/06/201013:00 01/08/201013:00
בחינת ביבליוגרפיה לתלמידי מ"א -לשון ימה"ב ד"ר רעיה חזון מועד א': ב-18/6/2010 ב-9:00.
מועד ב': אין מועד ב'.
מבוא לבלשנות שמיתד"ר פודולסקי ברוך 20/06/201013:00 21/07/201013:00
ארמית מקראיתד"ר מוצפי יחזקאל 21/06/201013:00 25/07/201013:00
אלימות מינית במקרא ובמזרח הקדוםד"ר אשמן אהובה 22/06/201013:00 22/07/201013:00
בחינת בקיאות לתלמידי שנה א' במגמת הלשון העבריתד"ר חיים כהן 23/06/201013:00 12/08/201013:00
מבוא לפילוסופיה יהודית של ימי הבינייםד"ר אייזנמן אסתי 23/06/201013:00 28/07/201013:00
תרגיל ביבליוגרפי אינטגרטיביד"ר סוצקובר טליה 25/06/20109:00 25/07/201013:00
תורת הצורותפרופ' פלורנטין משה 27/06/20109:00 29/07/20109:00
מבוא למקרא-חקר המקראפרופ' אמית יאירה 28/06/201013:00 08/08/201013:00
ספרות הכישוף היהודית מימי- הביניים עד העת החדשהפרופ' בוהק גדעון 28/06/201013:00 02/08/201013:00
מחשבה פוליטית יהודית-בחינת בית פרופ' לורברבוים מנחם מועד א': ב-30/6/10 ב-12:30. יש להחזיר עד 7/7/10 ב-13:00.
מועד ב': ב-4/8/10 ב-12:00. יש להחזיר עד 11/8/10 ב-13:00.
סמנטיקהגב' סיידון ורד 30/06/201013:00 01/08/201013:00
הלשון העברית לתקופותיה - תרגילד"ר חזון רעיה 04/07/20109:00 04/08/20109:00
אהבה במקרא - קריאה מגדריתד"ר אשמן אהובה 04/07/201013:00 04/08/201013:00
מבוא להגות היהודית בעת החדשה(חלק ב)-מהי יהדות ומיהם היהודיםפרופ' מרגולין רון 05/07/201013:00 11/08/201013:00
הדקדוק הערבי וזיקתו לעברית א'מר קיטנפלון טל 06/07/201013:00 10/08/201013:00
יסודות הלשוןד"ר אלון עמנואל 08/07/201013:00 09/08/201013:00
קריאה בספר הזוהרד"ר מרוז רונית 08/07/201013:00 12/08/201013:00
אתיופיה: היסטוריה, שפה ותרבותד"ר טפרה אנבסה 09/07/20109:00 11/08/201013:00
ספרות מסופוטמית וחקר המקרא למתחיליםד"ר סוצקובר טליה 11/07/201013:00 11/08/201013:00
עיצוב הסיפור במקראד"ר סוצקובר טליה 11/07/201013:00 11/08/201013:00
תחביר עבריד"ר עמבר אורה , ד"ר חזון רעיה 12/07/20109:00 13/08/20109:00
בחינת ביבליוגרפיה מ"א-לשון העת החדשה ד"ר אסתר בורוכובסקי מועד א': ב-13/8/2010 ב-9:00.
מועד ב': אין מועד ב'.
בחינת גמר לתלמידי תואר שני במקרא מרצה החוג מועד א': ב-3/10/10 ב-9:00
מועד ב': אין מועד ב'
בחינת גמר לתלמידי תואר שני בפילוסופיה יהודית מרצה החוג מועד א': ב-3/10/10 ב-9:00
מועד ב': אין מועד ב'

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer