ידיעון תשע"א

קישוט
 

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

בחינות החוג ללימודי התרבות העברית לשנת תשע"א

לוח הבחינות יתעדכן בהמשך.

תמצית ההוראות באשר לסדרי הבחינות וסדרי הגשת עבודות מפורטים להלן בסוף לוח הבחינות.

סמסטר א'

שם הקורס שם המרצה מועד א' שעה מועד ב' שעה
אמונות ודעות בספרות המזמוריתפרופ' ברין גרשון 24/01/201113:00 27/02/201116:00
תרגיל ביבליוגרפי אינטגרטיביד"ר חזון רעיה 24/01/201113:00 11/03/20119:00
ארמית בבלית שימושיתפרופ' עסיס משה 25/01/201113:00 04/03/20119:00
ניקוד עבריד"ר עמבר אורה 26/01/20119:00 04/03/20119:00
מבוא להגות היהודית בעת החדשה-מהי יהדות ומיהם היהודיםפרופ' מרגולין רון 26/01/201113:00 06/03/201116:00
תחביר למתקדמיםפרופ' בורוכובסקי אסתר 27/01/20119:00 01/04/20119:00
הלשון העברית לתקופותיה- שיעורד"ר כהן חיים 30/01/201113:00 25/03/20119:00
המרחב הלשוני-חברתי באתיופיהד"ר טפרה אנבסה 30/01/201113:00 11/03/20119:00
הבאה לדפוסמר פרץ שמואל 31/01/20119:00 13/03/201116:00
ספרות מסופוטמית וחקר המקרא (חלק א')פרופ' פולק פרנק 31/01/201113:00 04/03/20119:00
תרגיל בימי הבינייםמר מירב יואב 31/01/201113:00 08/04/20119:00
תורת ההגהפרופ' פלורנטין משה 01/02/20119:00 06/03/201116:00
החוק המקראי בין ספרות למציאותד"ר ברתור אסנת 02/02/20119:00 29/04/20119:00
טקסט, קאנון ופרשנות: מבוא אינטגרטיביפרופ' רוזן-צבי ישי 02/02/201113:00 18/03/20119:00
פרגמטיקהגב' סיידון ורד 03/02/201113:00 15/04/20119:00
מבוא לקבלה (חלק א')ד"ר יעקבסון יורם 06/02/201113:00 01/04/20119:00
מדקדקי ימה"בד"ר חזון רעיה 06/02/201113:00 20/05/20119:00
מדע הלשוןד"ר אלון עמנואל 08/02/201113:00 29/04/20119:00
עריכת התרגום מאנגליתגב' ברוך נחמה 08/02/201113:00 27/03/201116:00
מבוא למקרא:ספרות המקרא,אנתולוגיה של כותבים רביםד"ר דלית רום שילוני 09/02/20119:00 27/03/201116:00
תחביר לשון המקראד"ר עמבר אורה 13/02/20119:00 10/04/201116:00
תחביר עבריד"ר רעיה חזון 13/02/20119:00 08/04/20119:00
בחינת ביבליוגרפיה לתלמידי מ"א - העת העתיקה פרופ' משה פלורנטין מועד א': ב-16/2/11 ב-9:00. אין מועד ב'
מועד ב': אין מועד ב'.
בחינת ביבליוגרפיה לתלמידי מ"א לשון-מסלול סגנון ועריכה פרופ' תמר סוברן מועד א': ב-16/2/11 ב-9:00. אין מועד ב'.
מועד ב': אין מועד ב'
הלשון העברית לתקופותיה- תרגילד"ר חזון רעיה 16/02/20119:00 15/04/20119:00
קריאה ב"אני ואתה" של מרטין בובר-בחינת בית מר זיידרמן אסף מועד א': ב-17/2/11 ב-9:00. החזרה עד 24/2/11 ב-13:00.
מועד ב': ב-3/4/11 ב-9:00. החזרה עד 10/4/11 ב-13:00.
בחינת בקיאות לתלמידי עריכה לשוניתד"ר חיים כהן 17/02/201113:00 10/04/201116:00
בקיאות בספרי המקראמר בידרמן אורן 18/02/20119:00 03/04/201116:00
תלמוד בבלי למתקדמים-מסכת מגילה, פרק שני פרופ' משה עסיס מועד א': ב-14/2/11 ב-9:00.
מועד ב': ב-29/4/11 ב-9:00.
בחינת ביב' מ"א לשון(מסלול סגנון)-העת העתיקה לשון חז"ל וארמית פרופ' משה פלורנטין, ד"ר חיים כהן מועד א': ב-29/4/11 ב-9:00. אין מועד ב'.
מועד ב': אין מועד ב'.
בחינת ביבליוגרפיה לתלמידי מ"א-לשון חז"ל וארמית ד"ר חיים כהן מועד א': ב-29/4/11 ב-9:00. אין מועד ב'.
מועד ב': אין מועד ב'.

להלן תמצית ההוראות באשר לסדרי הבחינות וסדרי הגשת עבודות:

המועד האחרון להגשת עבודות סמינריוניות ורפראטים של קורסים המתקיימים בסמסטר א' הוא 27.4.2011.

העבודות תוגשנה דרך מזכירות החוג ולא ישירות למרצים.

התלמיד ישאיר בידו עותק של העבודה שמסר.

לא ניתן לשפר ציון של עבודה סמינריונית באמצעות תיקון העבודה או באמצעות כתיבת עבודה אחרת באותו סמינריון.

שיעורים שאינם מופיעים בלוח הבחינות מסתיימים בהגשת עבודות.

המועד האחרון להגשת עבודות סיום קורסי ם המתקיימים בסמסטר א' הוא 14.3.2011.

תלמיד לתואר ראשון זכאי להיבחן בכל בחינה בשני המועדים שנקבעו לה. הציון הקובע הוא הציון האחרון.

החוג ממליץ לתלמידיו להיבחן במועד א'.

מועדי הבחינות ומועדי הגשת עבודות של קורסי חוגים אחרים מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג הרלוונטי.

ייתכנו שינויים בלוח הבחינות. יש לעקוב בעניין זה אחר פרסומים בלוח הבחינות שבאתר האינטרנט.

בהצלחה!

תמצית ההוראות באשר לסדרי הבחינות וסדרי הגשת עבודות מפורטים להלן בסוף לוח הבחינות.

סמסטר ב'

שם הקורס שם המרצה מועד א' שעה מועד ב' שעה
ארמית גלילית שימושיתפרופ' עסיס משה 13/06/201113:00 17/07/201113:00
תורת הצורות*פרופ' פלורנטין משה 15/06/20119:00 19/07/20119:00
מבוא לקבלה (חלק ב')ד"ר יעקבסון יורם 15/06/201113:00 17/07/201113:00
יסודות הלשוןד"ר אלון עמנואל 16/06/201113:00 28/07/201113:00
הזר והאויב במקרא-האחר מבית והאחר מבחוץד"ר אשמן אהובה 17/06/20119:00 18/07/20119:00
מבוא למחשבת חז"לפרופ' בוהק גדעון 19/06/201113:00 21/07/201113:00
הדקדוק הערבי וזיקתו לעברית א'מר קיטנפלון טל 20/06/201113:00 22/07/20119:00
תלמוד בבלי למתקדמים-מסכת מגילה, פרק שלישיפרופ' עסיס משה 20/06/201113:00 01/08/20119:00
מבוא למקרא:הספר פירושו ומחקרוד"ר רום-שילוני דלית 22/06/20119:00 25/07/20119:00
אתיופיה: היסטוריה, שפה ותרבותד"ר טפרה אנבסה 22/06/201113:00 27/07/201113:00
לשון חז"ל*ד"ר כהן חיים 23/06/201113:00 01/08/201113:00
בחינת בקיאות בלשון עברית לתלמידי שנה א'ד"ר חיים כהן 24/06/20119:00 02/08/20119:00
מבוא לפילוסופיה יהודית של ימי הבינייםד"ר אפטרמן אדם 26/06/201113:00 03/08/201113:00
סמנטיקהגב' סיידון ורד 26/06/201113:00 26/07/201113:00
ייצוג האשה בספר שופטיםד"ר אשמן אהובה 27/06/20119:00 29/07/20119:00
מבוא לספרות ההלכה של הגאוניםפרופ' עסיס משה 27/06/201113:00 10/08/201113:00
בחינת ביבליוגרפיה לתלמידי מ"א-לשון ימה"ב ד"ר רעיה חזון מועד א': ב-28/6/11 ב-9:00. אין מועד ב'.
מועד ב': אין מועד ב'.
הלשון העברית לתקופותיה - תרגילד"ר רעיה חזון 28/06/20119:00 31/07/20119:00
קריאה ביקורתית של טקסטים של העברית המתעוררת-עבודה ד"ר חזון רעיה מועד א': יש להגיש עד לתאריך 8/8/11 ב-13:00. אין מועד ב'.
מועד ב': אין מועד ב'.
גלגולי המושג "תורה שבעל פה" בספרות חז"לפרופ' רוזן-צבי ישי 30/06/201113:00 07/08/201113:00
הנהר, העדן והגן - קריאה בטקסטים קבלייםד"ר שגיב גדי 01/07/20119:00 05/08/20119:00
ניקוד עבריד"ר עמבר אורה ,ד"ר רעיה חזון 01/07/20119:00 08/08/20119:00
דמות האדם במקראד"ר סוצקובר טליה 03/07/201113:00 07/08/201113:00
ספרות מסופוטמית וחקר המקרא (חלק ב')ד"ר סוצקובר טליה 03/07/201113:00 07/08/201113:00
מבוא לבלשנות שמיתפרופ' יזרעאל שלמה 05/07/201113:00 05/08/20119:00
ארמית מקראיתד"ר מוצפי יחזקאל 06/07/201113:00 10/08/201113:00
קריאה בספר הזוהרד"ר יעקבסון יורם 06/07/201113:00 11/08/201113:00
תרגיל ביבליוגרפי אינטגרטיביד"ר סוצקובר טליה 10/07/201113:00 10/08/201113:00
מבוא לפרשנות המקרא בימי הביניים: זרמים והתפתחויותפרופ' פוליאק מאירה 11/07/201113:00 11/08/201113:00
תחביר עבריד"ר עמבר אורה , ד"ר רעיה חזון 13/07/20119:00 12/08/20119:00
בחינת ביבליוגרפיה מ"א-לשון העת החדשה פרופ' אסתר בורוכובסקי מועד א': ב-12/8/11 ב-9:00. אין מועד ב'.
מועד ב': אין מועד ב'.
בחינת גמר לתלמידי תואר שני במקרא מרצה החוג מועד א': ב-3/10/11 ב-9:00. אין מועד ב'.
מועד ב': אין מועד ב'.
בחינת גמר לתלמידי תואר שני בפילוסופיה יהודית מרצה החוג מועד א': ב-3/10/11 ב-9:00.
מועד ב': אין מועד ב'.

להלן תמצית ההוראות באשר לסדרי הבחינות וסדרי הגשת עבודות:

המועד האחרון להגשת עבודות סמינריוניות ורפראטים של קורסים המתקיימים בסמסטר ב' הוא 11.9.2011.

העבודות תוגשנה דרך מזכירות החוג ולא ישירות למרצים.

התלמיד ישאיר בידו עותק של העבודה שמסר.

לא ניתן לשפר ציון של עבודה סמינריונית באמצעות תיקון העבודה או באמצעות כתיבת עבודה אחרת באותו סמינריון.

שיעורים שאינם מופיעים בלוח הבחינות מסתיימים בהגשת עבודות.

המועד האחרון להגשת עבודות סיום קורסי ם המתקיימים בסמסטר ב' הוא 8.8.2011.

תלמיד לתואר ראשון זכאי להיבחן בכל בחינה בשני המועדים שנקבעו לה. הציון הקובע הוא הציון האחרון.

החוג ממליץ לתלמידיו להיבחן במועד א'.

מועדי הבחינות ומועדי הגשת עבודות של קורסי חוגים אחרים מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג הרלוונטי.

ייתכנו שינויים בלוח הבחינות. יש לעקוב בעניין זה אחר פרסומים בלוח הבחינות שבאתר האינטרנט.

בהצלחה!

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer