רקפת סלע-שפי: עבודות בעברית

 

* לקבלת הטקסט נא להקיש על הסימן [*].

מאמרים

דו"חות מחקר

הרצאות

עבודות בשפות אחרות

 

מאמרים

1.[*] סלע-שפי, רקפת 2020. "חוקרי טבע ומתיישבים: הצמיחה של אתוס פרוטו-סביבתי בתקופת המנדט וראשית המדינה", זמנים 142 (=חוברת מיוחדת בהיסטוריה סביבתית, בעריכת דוד שור ומירי שפר-מוסנזון), עמ' 104–119.

2.[*]  לרנאו, הילה, איריס אלקחר ורקפת סלע-שפי 2019. "'אם אין לעולם עתיד, למה לי להיות תלמיד?' — מחאות האקלים של בני הנוער בישראל וקריאה לטיפוח האוריינות האקלימית במערכת החינוך. אקולוגיה וסביבה 10 (4) [גליון מיוחד בנושא משבר האקלים], 100-103.

3.[*]  נועם זרדז ורקפת סלע-שפי, 2017. "הטמעת החינוך הסביבתי בבתי הספר ושאלת יישומה של אידיאולוגית הצדק סביבתי - נקודת המבט של עובדי ההוראה", סוציולוגיה ישראלית [חוברת מיוחדת על סביבה וחברה], יח (2), 173-195.

4.[*] סלע-שפי, רקפת ונועם זרדז 2015. "למה אנחנו סביבתיים ולמה לא? על הזיקה בין תרבות וזהות לבין פעולה סביבתית – ההקשר הישראלי". אקולוגיה וסביבה 6 (1), עמ' 33–39.

5.[*] סלע־שפי, רקפת 2014. "האפנה כשדה ייצור תרבותי וכוחה של  הבורגנות בבניית התרבות הישראלית". (מאמר ביקורת על ספרה של ענת הלמן בגדי הארץ החדשה: מדינת ישראל הצעירה בראי הלבוש והאופנה). ישראל 22, עמ' 201–207.

6.[*] סלע-שפי, רקפת 2009. "בין סולידריות להתנכרות: אסטרטגיות שיח של התמודדות עם דימוי קיבוצי שלילי בסיפורי יום-יום על 'הישראליות'". עיונים בשפה וחברה 2 (2), עמ' 15–34. תקציר באנגלית: עמ' 230.

7.[*] סלע-שפי, רקפת 2009. "המאבקים על הקאנון: הדינאמיקה של שימור ושל חידוש בתרבות". בתוך קנון וכתבי קודש, יעקב שביט עורך .תל-אביב: אוניברסיטת תל אביב ,ביה"ס למדעי היהדות .[= סדרת "תעודה", כ"ג ], עמ' י"ז-מ"ו; תקציר באנגלית: עמ' XIX-XX.

8.[*] סלע-שפי, רקפת 2003. "ה'יֶקים' בשדה המשפט ודפוסים של תרבות בורגנית בתקופת המנדט". עיונים בתקומת ישראל, כרך 13, עמ' 295–322.

9.[*] שפי, רקפת 1998. "על בעיית 'הספרות להמונים' בסוף המאה ה-18". דפים למחקר הספרות, כרך 11 (תשנ"ח), עמ' 129–142.

10.  [*] שפי, רקפת 1997. "צמיחת עילית אינטלקטואלית חדשה בסוף המאה ה-18". זמנים 57, עמ' 47–55.

11.  [*] שפי, רקפת 1996. "תדמית 'התוצר הפופולארי' כמניפולציה של תרבות עילית: 'הרומן הטריביאלי' הגרמני של סוף המאה ה-18 כבעיה ספרותית". בתוך התרבות העממית: קובץ מחקרים, ב"ז קדר עורך, ירושלים: מרכז זלמן שז"ר לתולדות ישראל, עמ' 225–243.

12.  [*] שפי, רקפת 1989. "התפתחות הפואטיקה של הפזמונאות הישראלית בראשית שנות השבעים". בתוך זיוה בן-פורת 1989, ליריקה ולהיט. תל-אביב: הקיבוץ המאוחד, עמ' 76–98.

13.  [*] שפי, רקפת 1989. "על הקאנוניזאציה בפזמונאות האמריקאית: הפזמונאות כמושא למחקר לפי תפיסת הפונקציונאליזם הדינמי". בתוך זיוה בן-פורת 1989, ליריקה ולהיט. תל-אביב: הקיבוץ המאוחד, עמ' 38–65.

14.   

דו"חות מחקר

1.[*] שפי, רקפת 1999. ההשתייכות התרבותית של המשפטנים והתארגנותה של התרבות המשפטית בישראל מתקופת המנדט עד העשור הראשון למדינה. דו"ח מסכם, מוגש לקרן הלאומית למדע, האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, ינואר 1999.

2.[*] שפי, רקפת 1996. ההשתייכות התרבותית של המשפטנים והתארגנותה של התרבות המשפטית בישראל מתקופת המנדט עד העשור הראשון למדינה. דו"ח ביניים מוגש לקרן הלאומית למדע, האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, אפריל 1996.

הרצאות

1. [*] סלע-שפי, רקפת 2012. "אתוס אהבת הטבע והמצאת האדם הישראלי". הרצאה בבית הספר ללימודי הסביבה ע"ש פורטר, 25 בינואר 2012.

2. [*] סלע-שפי, רקפת 2008. "תרגום והעברה תרבותית: תרגום הסדרה 'בטיפול' לסדרה האמריקאית In Treatment". הרצאה בפנל הסיום של הכנס הבין-לאומי“Psychology on the Couch” , מוסד ואן ליר בירושלים, 29–30 במאי 2008. (תקציר)

3. [*] סלע-שפי, רקפת 2008. "מתרגמים 'כוכבים' ו'מקצוענים': דימוי עצמי וסטאטוס". הרצאה ביום העיון "כיוונים במחקר התרגום: יום עיון לכבוד פרסום ספר היובל לפרופ' גדעון טורי". אוניברסיטת תל-אביב, 27 במארס 2008.

4.[*] סלע-שפי, רקפת 2005. "מתרגמים בישראל: מעמד בתרבות ודימוי עצמי". הרצאה במחלקה לתרגום, אוניברסיטת בר-אילן, 10 בינואר 2005.

5.[*] סלע-שפי, רקפת 2004. "דמות המתרגם: שיווק של דימויים עצמיים וייצור ההון התרבותי של מתרגמי הספרות בישראל". הרצאה בכנס השנתי השלישי של האגודה הישראלית לחקר שפה וחברה, מכללת בית ברל, 13 ביוני 2004. (תקציר)

6.[*] סלע-שפי, רקפת 2003. "'הישראלי המכוער' – משא ומתן על דימויים ביומיום". הרצאה בכנס "ישראל החדשה 1977–2000 , מרץ 2003. (תקציר)

 [by StatCounter] Description: Description: Description: free webpage counters