הפקולטה לאמנויות ע"ש יולנדה ודוד כץ
החוג לאמנות התאטרון

המרכז הישראלי לתעוד אמנויות הבמה - המילא"הפתוח: א' ג' ה' 12:00-16:00, סגור: ב' ד' ו'
המרכז הישראלי לתעוד אמנויות הבמה, הספרייה המרכזית ע"ש סוראסקי, אוניברסיטת תל-אביב,
ת.ד. תל-אביב 69978, טל. 6408304-03 , פקס. 6409970-03
idcpa@post.tau.ac.il