ד"ר רן הכהן

Ran HaCohen, PhD

mailto: hacohen@tauex.tau.ac.il

 

ריאיון: כבוד המלכים

 

הרצאה: ברכת יעקב ויהודי אתיופיה

 

שיחה עם מנחם פרי: תרגום, אנקוויסט

 

הרצאה: על 'השחרת' יהודי אתיופיה

 

Interview in NRC Handelsblad

 

כבוד המלכים

 

התנ"ך בגעז – Ethiopic Bible

 

תפקידים אקדמיים

Academic Functions

תחומי עניין, מחקר והוראה

Fields of Interest

פרסומים

Publications

תרגומי ספרות

Literary Translations

פרסים

Prizes

אירועים

Events

רשימות עיתונאיות

Journalistic Columns