"השלב האחרון": סקירות וביקורות

 

תומר פרסיקו, 'גאולה ללא משיח', אתר NRG, 04/01/09

 

עמנואל אטקס, הארץ ספרים, 23/09/09

 

יונתן מאיר, 'גנזי שלום', תרביץ, עח, ב (תשס"ט)