"הציץ ונפגע": סקירות וביקורות

"Beguiled by Knowledge": Reviews

           

עקיבא צימרמן

(האומה: במה למחשבה לאומית, 188 [תשע"ג], עמ' 124-122)

ליאור אלפרוביץ

(Time Out תל אביב, גיליון 503, 21‑27 ביוני 2012)

רון מרגולין

(ציון, עט [תשע"ד], עמ' 269-263)

משה וינשטוק

(שבת: מוסף מקור ראשון לתורה, הגות, ספרות ואמנות, 18 בינואר 2013)