מבוא לביואינפורמטיקה - קורס חובה (04553066)
מרצי הקורס | ד"ר יפתח נחמן לאתר הבית של המרצה | ד"ר עירית גת ויקס לאתר הבית של המרצה | ד"ר ערן הלפרין לאתר הבית של המרצה |
ימים ושעות
מועדי מבחן
סילבוס
משוב