מבוא לביואינפורמטיקה - קורס חובה (0455.3066)
Introduction to Bioinformatics
מטרת הקורס הינה שהתלמידים יכירו את המונחים הבסיסיים של התחום ואת הרעיונות המרכזיים אשר נמצאים בשימוש נרחב (לדוגמה מבוא לניתוח נתונים של מערכי גנים).

בקורס ילמדו הנושאים הבאים:

1. ביולוגיה חישובית – מהפכה במדעי החיים במאה ה 21
2. עימוד (alignment) וחיפוש הומולוגים ע”י בלסט.
3. עימוד של מספר רב של רצפים ושימוש השוואות רצפים לביולוגיה.
4. דומיינים של חלבונים, מוטיבים, שינויים אחרי תרגום – גישה חישובית.
5. לתוך הגנום: סטטיסטיקה של גנומים, מה הגנומים מלמדים אותנו.
6. עצים פילוגנטיים ושימושם לחקר האבולוציה.
7. ניתוח ניסויי מערכי גנים (צ’יפים).
8. רשתות ביולוגיות.
9. הסקת לחצי סלקציה על חלבונים (סלקציה חיובית, ניטראלית ומטהרת).
10 למידה חישובית, קיבוץ (clustering), סיווג (classification) וכדומה.
11. גנטיקה של אוכלוסיות תוך דגש על ניתוח SNPs.
12. ניתוח תמונות תאים חיים בזמן אמת – גישה חישובית.


דרישות קדם: ביולוגיה של התא, גנטיקה, ביוכימיה א, סטטיסטיקה.
דרישות קדם: ביולוגיה של התא, ביוכימיה א, סטטיסטיקה
נוכחות חובה
הרכב ציון:
הרכב ציון:
100% מבחן סופי
הגשת תרגילים - חובה (80% מהתרגילים לפחות)
מטלת סיום: בחינה בכתב