ביולוגיה של התא למתקדמים (04523114)
מרצי הקורס | פרופ' דניאל ורשנר לאתר הבית של המרצה | ד"ר ורד פדלר-קרואני לאתר הבית של המרצה | ד"ר ורד פדלר-קרוואני לאתר הבית של המרצה | פרופ' חררדו לדרקרמר לאתר הבית של המרצה |
ימים ושעות
מועדי מבחן
סילבוס
משוב