ביולוגיה של התא למתקדמים (0452.3114)
Advanced Cell Biology
א. היבטים אימונולוגיים בהתפתחות מערכת החיסון בעובר ויחסי הגומלין אם-עובר.
ב. ביוכימיה וביולוגיה מבנית של מולקולות אדהזיה במערכת החיסון (ממשפחת האינטגרינים) והשימוש בהן
כמטרות תרופתיות במחלות דלקתיות ובסרטני דם.
ג. Immune Surveillance בסרטן – מנגנונים ואתגרים לטיפול.
יינתנו מספר מאמרי מחקר מקוריים לקריאה שיוכללו בחומר הקורס.
דרישות קדם: הקורס מבוסס ידע מוקדם באימונולוגיה ברמה הניתנת בקורס "אימונולוגיה כללית"
(קורס מספר 0455268801 ). תלמיד שלא למד אימונולוגיה בעבר, יוכל להשלים את
הרקע הנדרש מתוך ספרי הלימוד Kuby Immunology ו- Janeway's Immunobiology .
נוכחות חובה
הרכב ציון:
מבחן רב-ברירתי
מטלת סיום: בחינה בכתב