מבוא לביולוגיה מולקולרית - מעבדה (04552501)
מרצי הקורס | פרופ. אורי גופנא לאתר הבית של המרצה | פרופ. אליאורה רון לאתר הבית של המרצה | ד"ר ענת פרקט לאתר הבית של המרצה |
ימים ושעות
מועדי מבחן
סילבוס
משוב