מבוא לביולוגיה מולקולרית - מעבדה (0455.2501)
Molecular Biology
המעבדה מהווה את הבסיס למעבדות המולקולריות המתקדמות: מיקרוביולוגיה, גנטיקה, ביוכימיה, אימונולוגיה, ביולוגיה של התא. המעבדה כוללת לימוד של שיטות עבודה מולקולריות בסיסיות עם אנזימים, נוגדנים וחומצות גרעין.
הניסויים כוללים:
• עבודה וטיפול בתמיסות שימושיות למחקר מולקולרי ולימוד של הכנת קרקעות מזון.
• שיטות עבודה סטריליות והכרה של מיקרואורגניזמים.
• תכונות ביוכימיות של אנזים וקביעת פרמטרים שונים כמו פעילות ספציפית ואפיניות.
• הכרת השימוש בנוגדנים למטרות מולקולריות.
• מעקב אחרי גידול של מיקרואורגניזמים ואחרי הביטוי של גנים הנמצאים תחת בקרה.
• שיטות עבודה הDNA רקומביננטי – הפקת פלסמידים, אנזימי הגבלה, אלקטרופורזה, טרנספורמציה.
• שיטות מולקולריות בהשראת ביטוי גנים בצמחים.
• הכרה עם כלים ביואינפורמטיים בסיסיים – מאגרי מידע, חיפוש הומולוגיות וכו’.

המעבדה היא דרישה מוקדמת למעבדות בחירה מולקולריות –
שנה ב’: מיקרוביולוגיה, גנטיקה (ניתן לקחת במקביל) וביוכימיה.
שנה ג’: אימונולוגיה וביולוגיה של התא.
נוכחות חובה
הרכב ציון:
בחינה 70% הערכת מדריך 30%
מטלת סיום: בחינה בכתב