ידיעון תשע"א

קישוט
 

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

מזכירות החוג

ראש החוג: ד"ר אורלי לובין 

עוזרת מנהלית לראש החוג - גב' ריקי ציק

מזכירה - חוה שמואלי-רוזנברג

 

מזכירות החוג:
בנין גילמן, חדר 358, טל' 6409689

קבלת קהל:
ימים א', ג', ד', שעות 10:00-13:00;
יום ב' שעות 10:00-14.30

דואר אלקטרוני:
rickyz@tauex.tau.ac.il

havar@tauex.tau.ac.il

אתר החוג באינטרנט: http://www.tau.ac.il/humanities/literature

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer