ידיעון תשע"א

קישוט
 

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

אודות החוג

החוג לספרות עוסק במחקר ובהוראה בתחומי תורת הספרות, הספרות העברית לדורותיה והתרבות הישראלית. מצד אחד מטרתו לפתח וללמד תורת ספרות, בזיקה לספרות העברית והישראלית; מצד אחר נחקרת ונלמדת בו הספרות העברית בהקשר של תורת הספרות החדישה, ובזיקה לספרות העולמית.

                תכניות הלימוד המגוונות של החוג נועדו לאפשר לבוגריו לקחת חלק במעשה הספרותי בארץ - כקוראים מיומנים, כמתווכים, כמשתתפים בשיח הספרותי וכיוצרים; ולאחר לימודי התואר השני גם כדור חדש של חוקרים.

                החוג מבקש להעניק לתלמידי התואר הראשון השכלה ומיומנות בתחומים השונים של תורת הספרות ושל הספרות העברית והכללית, והתכניות המעשיות שלו נועדו להכשיר כותבים, מבקרים, עורכים ומתרגמים. תכנית הלימודים של התואר השני מכוונת להעמיק את הידע הספרותי ואת היכולת המחקרית, תוך  פרישת קשת רחבה של אפשרויות התמחות ושל שילובים בין נושאים שונים בתחומי הספרות.

                לימודי תורת הספרות וספרות כללית מתמקדים בענפיה השונים של תורת הספרות, בגושים וביוצרים מרכזיים של הספרות הכללית, ובדיון השוואתי בסוגים, בזרמים ובתקופות של הספרות. מצויים בהם ההדגשים הבאים: תורת הנרטיב; תיאוריה ופואטיקה של השירה; תורת הטקסט ומושגי יסוד של התקשורת; תהליכי הקריאה וההבנה וגישה קוגניטיבית למבעים; תיאוריה של אינטרפרטציה; הספרות במסגרת התרבות ותיאוריה וביקורת של התרבות; הספרות בהקשר של תיאוריות פמיניסטיות, קוויריות ופוסט-קולוניאליות; גישה לפסיכואנליזה במסגרת תיאוריה של טקסט ושל אינטרפרטציה; היסטוריה של התיאטרון ושל הדרמה; תיאוריה של התרגום ומגעים בין ספרויות.

                לימודי הספרות העברית מתמקדים בספרות העברית לתקופותיה ולסוגיה, תוך הדגשה מיוחדת של הספרות העברית והישראלית במאה העשרים. הם מציעים התבוננויות בצמתים היסטוריים ופואטיים מרכזיים בתולדות הספרות העברית, ובחינה מחודשת של טקסטים קאנוניים על-פי דרכי הפרשנות המודרנית. הספרות העברית מוצבת בהקשרים היסטוריים, חברתיים, אסתטיים, ז'אנריים, פסיכולוגיים, פוליטיים-מיגדריים, בין-תרבותיים ובין-אמנותיים. נלמדים במסגרת זו: השירה העברית והסיפורת העברית בעת החדשה; השירה העברית בימי הביניים; מיסטיקה יהודית והסיפור הקבלי; האגדה והסיפור העממי; תרבות ישראלית; ספרות יידיש וזיקותיה לספרות העברית; ספרות נשים; ספרות הילדים העברית; ספרות השואה; ועוד.

                 לימודי מקצועות הכתיבה השונים - בכתיבה יוצרת, בעריכת ספרות וביקורת ספרות, ובתרגום ספרות - מציעים שילוב ייחודי של לימודים בתורת הספרות, בספרות עברית, בספרות כללית ובלשון, עם קורסים ייעודיים המגשרים בין הלימודים העיוניים למעשיים, ועם סדנאות. את הסדנאות מדריכים סופרים, מתרגמים ועורכים בולטים. הקורסים המיוחדים של התוכנית לכתיבה יוצרת ע"ש פולה ונוח מוזס, ובהם לימודים של  כתיבת סיפורת ולימודים של כתיבת שירה, כוללים סדנאות  בכתיבת ספרות, וכן סדנה בכתיבת ביקורת וסדנה בתרגום; הלימודים של  התוכנית לעריכת ספרות וביקורת ספרות כוללים קריאה של ביקורות מופת בספרות העברית החדשה, סדנה בכתיבת ביקורת, עיון בביקורות שוטפות בעיתונות,ו עיון בעריכות מופת; הלימודים של התוכנית לתרגום ספרות כוללים היכרות עם התיאוריות בתחום תורת התרגום והנורמות של התרגום, סדנאות מעשיות של תרגום ספרות, והקניית ידע בהיבטים היסטוריים ומעשיים של התרגום.

בזיקה עם החוג פועלים המכון לפואטיקה ולסמיוטיקה על-שם פורטר, כתב-העת הבינלאומי Poetics Today, והמרכז לחקר הספרות והתרבות העברית על-שם לאורה שוורץ-קיפ.

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer