ידיעון תשע"א

קישוט
 

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

מסלול ישיר ללימודים לקראת התואר השלישי

מסלול ישיר ללימודים לקראת התואר השלישי

תלמידים מצטיינים יוכלו לשקול מעבר למסלול ישיר ללימודים לקראת התואר השלישי. למסלול זה יתקבלו תלמידים שסיימו את לימודי התואר הראשון בהצטיינות יתרה, או תלמידים אשר הפגינו הצטיינות בשני הסמסטרים הראשונים של לימודיהם לקראת התואר השני. תנאי הקבלה למסלול הישיר נקבעים על-ידי בית-הספר הרלוונטי. דרישות הלימודים במסלול זה כוללות מספר שעות מופחת (שני שליש ממספר השעות הנדרש כרגיל בלימודי התואר השני והשלישי) ומבחן כשירות לפני המעבר למעמד של תלמידי מחקר לתואר השלישי. במהלך הלימודים יוענק לתלמידי המסלול הישיר גם תואר מ"א (בהתאם לתנאים ספציפיים, לפי בתי-הספר השונים), כדי למנוע מצב בו יישארו ללא תואר שני, אם מסיבה כלשהי לא עלה בידם לסיים את עבודת הד"ר כנדרש.

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer