ידיעון תשע"א

קישוט
 

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

שפות זרות

כל תלמידי המ"א בפקולטה הבוחרים במסלול עם עבודת-גמר חייבים בשפה זרה שנייה. תלמידי החוג במסלול זה יצטרכו להוכיח ידיעה ברמת "פטור" בשפה שבחרו עד מועד סיום חובות השמיעה שלהם. ניתן להיבחן על מגוון שפות ביחידה ללימוד שפות זרות של האוניברסיטה. תלמיד שאינו שולט בשפה זרה שנייה - יבחר באחת השפות הנלמדות ביחידה זו, וילמד בקורסים המיועדים לכך, עד הגיעו לרמה הנדרשת. לגבי שפות שאינן נלמדות ביחידה זו, יש לפנות לוועדת ההוראה של החוג. תלמידים במסלול ללא עבודת-גמר פטורים מחובת השפה הזרה השנייה.

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer