ידיעון תשע"א

קישוט
 

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

לימודי ההשלמה

מבוא לסיפורת (בלי הדרכה אישית)

4 ש"ס

מבוא לתורת הספרות (בלי התרגיל)

4 ש"ס

הסיפורת העברית במאתיים השנים האחרונות

4 ש"ס

תורת השירה, או מבוא לשירה העברית החדשה, או

 

קורס מבואי אחר מן הלימודים של מסלולי החוג בב"א

4-2 ש"ס

יועץ המ"א של החוג יקבע את היקף לימודי ההשלמה שהתלמיד יחויב בהם, לפי מידת מוכנותו של התלמיד ללימודי החוג. "הקורס המבואי האחר" (אם יידרש) ייקבע בהידברות בין יועץ המ"א לבין התלמיד. המעבר מלימודי השלמה ללימודים מן המניין בתואר השני מותנה בקבלת ציון ממוצע 80 לפחות בלימודי ההשלמה.

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer