ידיעון תשע"א

קישוט
 

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

כללי

לימודי התואר השני נועדו להעמיק ולהרחיב את לימודי החוג בתחומים השונים של תורת הספרות, ספרות עברית וספרות כללית, בהדגשים הקיימים בחוג (כפי שפורטו בלימודי הב"א), ולהקנות מיומנויות של מחקר ושל עבודה עצמאית. תוכנית הלימודים של התואר השני אינה נחלקת למסלולים נושאיים, אלא נועדה לאפשר לכל תלמיד להתוות לעצמו כיוון ושילוב משלו, בקורסים שרובם סמינריונים, הניתנים בהנחיית המורים הבכירים בחוג.

לתלמידים מוצעות שתי אלטרנטיבות: א. מסלול עיוני, ללא עבודת-גמר (32 ש"ס); ב. מסלול  מחקרי, עם עבודת-גמר (28 ש"ס).

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer