ידיעון תש"ע

קישוט
 

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

החוג לצרפתית לשנת תש"ע

צרפתית למתחילים‏ (06251005)

שו"ת

מר איב ואל

מטרת הקורס הינה הקניית צרפתית בסיסית, רכישת המבנה הפונטי, מערכת הפועל, מערכת השם. הקנייה הדרגתית של הדקדוק הבסיסי ולימוד מבנה המשפט הפשוט.התלמיד ירכוש במשך שנת הלימודים מיומנויות קריאה בסיסיות.
נוכחות חובה.

Beginner’s French
06251005
Lesson and Exercise
Mr. Yves Wahl

The goal of the course is to introduce basic French, and to teach the phonetic structure of the language and the noun system. Students learn basic grammar structures, including simple sentences. Students acquire basic reading skills.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 25/01/2010 בשעה 9:00
 • מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 24/02/2010 בשעה 18:00
 • מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 14/06/2010 בשעה 9:00
 • מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 18/07/2010 בשעה 9:00

מבוא לספרות צרפתית:יצירות מופת של הספרות הצרפתית מימה"ב ועד המאה ה-18‏ (06251220)

שיעור

מר עמנואל הלפרין

מטרת הקורס לסקור, במשך שנת לימודים אחת, מגוון של יצירות (סיפורת, שירה, דרמה) מימי הביניים ועד המאה העשרים – תחנות משמעותיות בתרבות הצרפתית. באמצעותן תוצג התפתחות הסוגות, התמאטיקה והסגנונות.
בחלק א יציג השיעור את צמיחתה של הספרות הצרפתית, מימי הביניים ועד המאה ה-18. היצירות ינותחו תוך הדגשת קשריהן עם הקונטקסט ההיסטורי, הרעיוני והחברתי שהוליד אותם.
בחלק ב יוצגו יצירות של הספרות הצרפתית מהמאה ה-18 ועד המאה ה-20: השלכות של תקופת "הנאורות", המהפכה הצרפתית והרומנטיזם והתגבשותה של הזהות הצרפתית המודרנית.
הקורס יינתן בעברית ולכן כל הספרים שידונו זמינים בתרגום לעברית, בדרך כלל תרגומים חדשים.
נבחרו יצירות שהשפעתן על התרבות המערבית ניכרת גם היום.

השיעור ילווה בהקרנת שקפים וסרטים ובהשמעת קטעי מוסיקה.
תוכנית הקורס

סמסטר א

תוכנית הקורס

סמסטר א

20/10/09 מבוא +שירת רולאן
27/10/09 שירת רולאן – המשך
3/11/09 טריסטן ואיסולד
10/11/09 פרנסואה וייון – שירים
17/11/09 רבלה – גרגנטואה ופנטגרואל
24/11/09 רבלה – גרגנטואה ופנטגרואל
1/12/09 משוררי המאה ה-16
8/12/09 מונטיין – מסות
15/12/09 פסקאל – הגיגים
22/12/09 הדרמטורגיה הקלסית בצרפת
29/12/09 רסין – פדרה
5/01/10 מולייר – טרטיף
12/01/10 מולייר – דון ז'ואן
19/01/10 לה פונטן – משלים

חובות התלמידים:
התלמידים יחויבו בקריאת הספרים או קטעים מן הספרים (במקור, או בתרגומם לעברית) ובבחינה בכתב בסוף כל אחד מהסמסטרים.


Introduction to French Literature: Masterpieces in French Literature from the Middle Ages to the 18th Century

Over two semesters, the course aims to review a range of works (fiction, poetry, drama) written from the Middle Ages to the twentieth century and whose effect on Western culture is evident to this day. The development of the different genres, thematics and styles will be presented through the significant stages in French culture. The course is conducted in Hebrew and all works discussed are available in Hebrew translation.
Students will be required to read the selections and the books discussed, and a final exam will be given at the end of each semester.
The first semester presents the growth of French literature from the Middle Ages to the 18th century. The works will be analyzed while focusing on their historical, ideological and social context.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 04/02/2010 בשעה 12:30
 • מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 03/03/2010 בשעה 18:00

תרגיל בעברית למבוא לספרות הצרפתית:יצירות מופת של הספרות הצרפתית מימיה"ב ועד המאה ה-18‏ (06251221)

תרגיל

גב` יבגניה כץ

מטרת התרגיל היא להמחיש בעזרת טקסטים רעיונות המוצגים במהלך המבוא לספרות הצרפתית. התרגיל יתמקד בהקניית כלים מתודולוגיים לניתוח טקסטים ספרותיים אשר יוצגו במבוא.
נוכחות חובה.
בסוף הקורס תתקיים בחינה.

Hebrew Exercise
Introduction to French Literature: Masterpieces in French Literature from the Middle Ages to the 18th Century

The exercise, conducted in Hebrew, provides students with methodological tools for analyzing literary texts. The exercise demonstrates, through texts the ideas presented in the Introduction to French Literature: Masterpieces in French Literature from the Middle Ages to the 18th Century class.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 10/02/2010 בשעה 12:30
 • מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 10/03/2010 בשעה 18:00

מבוא לספרות הצרפתית:יצירות מופת של הספרות הצרפתית מהמאה ה-18 ועד המאה ה-20‏ (06251222)

שיעור

מר עמנואל הלפרין

מטרת הקורס לסקור, במשך שנת לימודים אחת, מגוון של יצירות (סיפורת, שירה, דרמה) מימי הביניים ועד המאה העשרים – תחנות משמעותיות בתרבות הצרפתית. באמצעותן תוצג התפתחות הסוגות, התמאטיקה והסגנונות.
בחלק א יציג השיעור את צמיחתה של הספרות הצרפתית, מימי הביניים ועד המאה ה-18. היצירות ינותחו תוך הדגשת קשריהן עם הקונטקסט ההיסטורי, הרעיוני והחברתי שהוליד אותם.
בחלק ב יוצגו יצירות של הספרות הצרפתית מהמאה ה-18 ועד המאה ה-20: השלכות של תקופת "הנאורות", המהפכה הצרפתית והרומנטיזם והתגבשותה של הזהות הצרפתית המודרנית.
הקורס יינתן בעברית. כל הספרים שידונו זמינים בתרגום לעברית, בדרך כלל תרגומים חדשים.
נבחרו יצירות שהשפעתן על התרבות המערבית ניכרת גם היום.

השיעור ילווה בהקרנת שקפים וסרטים ובהשמעת קטעי מוסיקה.

סמסטר ב'
23/02/10 מונטסקייה – המכתבים הפרסיים
2/03/10 וולטר – קנדיד
9/03/10 רוסו – וידויים
16/03/10 בומרשה – נישואי פיגרו
23/03/10 לקלו – יחסים מסוכנים
13/04/10 סטנדאל – האדום והשחור
27/04/10 פלובר – החינוך הסנטימנטלי
4/05/10 בודלר – פרחי הרע
11/05/10 ורלן – שירים
25/05/10 פרוסט – אהבה של סוואן
1/06/10 סלין – המסע אל קצה הלילה
8/06/10 פרק – החיים הוראות שימוש


חובות התלמידים:
התלמידים יחויבו בקריאת הספרים או קטעים מן הספרים (במקור, או בתרגומם לעברית) ובבחינה בכתב בסוף כל אחד מהסמסטרים.

Mr. Emanuel Halperin
Introduction to French Literature: Masterpieces in French Literature from the Middle Ages to the 18th Century


The second semester presents French literature from the 18th century to the 20th century, and relates to the implications of the Age of Enlightenment, the French Revolution, Romanticism, and the forging of modern French identity.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 17/06/2010 בשעה 12:30
 • מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 22/07/2010 בשעה 12:30

תרגיל בעברית למבוא לספרות צרפתית:יצירות מופת מהמאה ה-18 ועד המאה ה-20‏ (06251223)

תרגיל

מר איתן אורקיבי

מטרת התרגיל היא להמחיש בעזרת טקסטים ואמצעים ויזואלים שונים רעיונות המוצגים במהלך המבוא לספרות הצרפתית המודרנית. התרגיל שואף להקנות לסטודנט כלים ושיטות לניתוח הטקסטים אשר יוצגו במהלך המבוא.
נוכחות חובה.
בסוף הקורס תתקיים בחינה.

This exercise, provides students with the methodological tools for analyzing literary texts. The exercise demonstrates, through texts and various visual means, the ideas presented in the Introduction to French Literature: Masterpieces in French Literature from the Middle Ages to the 18th Century.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 22/06/2010 בשעה 12:30
 • מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 05/08/2010 בשעה 12:30

צרפתית למתקדמים רמה ב‏ (06251225)

שות

גב` אן שנטל מינו

מטרת הקורס לסקור בקצרה את כללי הדקדוק ולהקנות ידע עיוני ומעשי בשפה. בכוונת הקורס לשפר את יכולת הביטוי בכתב ולהרחיב את ההכרות עם סוגי הטקסטים השונים. הקורס יכלול הדרכה בסיסית, ניתוח אופני בניית טקסט, פיתוח טיעונים והקניית כלים לזיהוי ולביטוי המרכיבים העיקריים בו.

נוכחות חובה.
במהלך הסמסטר יינתנו 4 בחינות, בחינה מסכמת תתקיים בשיעור האחרון של הסמסטר.

Advanced French Level B
Course goals: to briefly scan grammar rules and impart theoretical and practical knowledge of the language. Students will improve their writing skills and increase their reading comprehension of different text types. Students will analyze various textual constructs, learn how to identify the main elements and how to develop an argument.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

[]

צרפתית למתקדמים רמה ב‏ (06251226)

שו"ת

גב` אן שנטל מינו

מטרת הקורס לסקור בקצרה את כללי הדקדוק ולהקנות ידע עיוני ומעשי בשפה.בכוונת הקורס לשפר את יכולת הביטוי בכתב ולהרחיב את ההכרות עם סוגי הטקסטים השונים. הקורס יכלול הדרכה בסיסית, ניתוח אופני בניית טקסט, פיתוח טיעונים והקניית כלים לזיהוי ולביטוי המרכיבים העיקריים בו.

נוכחות חובה.
במהלך הסמסטר יינתנו 4 בחינות, בחינה מסכמת תתקיים בשיעור האחרון של הסמסטר.

Advanced French Level B
Course goals: to briefly scan grammar rules and impart theoretical and practical knowledge of the language. Students will improve their writing skills and increase their reading comprehension of different text types. Students will analyze various textual constructs, learn how to identify the main elements and how to develop an argument.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

[]

תרגיל בצרפתית למבוא לספרות צרפתית: יצירות מופת של הספרות הצרפתית מימה"ב ועד המאה ה-18‏ (06251251)

תרגיל

מר סטפן קרבר

התרגיל מלווה את שיעור המבוא לספרות הצרפתית מימי הביניים ועד המאה ה-18 ויקנה לסטודנטים כלים שיטתיים לניתוח הטקסטים שיוצגו בשיעור המבוא. התרגיל יתנהל בצרפתית.
נוכחות חובה.
בסוף הקורס תתקיים בחינה.

French Exercise
Introduction to French Literature: Masterpieces in French Literature from the Middle Ages to the 18th Century

Mr. Stephan Carver
This exercise, conducted in French, provides students with the methodological tools for analyzing literary texts. The exercise demonstrates, through texts and various visual means, the ideas presented in the Introduction to French Literature: Masterpieces in French Literature from the Middle Ages to the 18th Century.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 10/02/2010 בשעה 12:30
 • מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 10/03/2010 בשעה 18:00

תרגיל בצרפתית למבוא לספרות צרפתית:יצירות מופת של הספרות הצרפתית מהמאה ה-18 ועד המאה ה-20‏ (06251254)

תרגיל

גב` יונה הנהרט

תרגיל זה יתנהל בצרפתית ויעניק לסטודנטים כלים לקריאת טקסטים וניתוחם. תרגיל זה מלווה את שיעור המבוא .
נוכחות חובה.
בסוף הקורס תתקיים בחינה.

French Exercise
Introduction to French Literature: 18th – 20th Century Masterpieces in French Literature

This exercise, conducted in French, provides students with the methodological tools for analyzing literary texts. The exercise demonstrates, through texts and various visual means, the ideas presented in the Introduction to French Literature: 18th – 20th Century Masterpieces in French Literature class.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 22/06/2010 בשעה 12:30
 • מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 05/08/2010 בשעה 12:30

כשסופרים היו גם אינטלקטואלים: ספרות ופוליטיקה בצרפת במאה העשרים.‏ (06251260)

שו"ת

ד"ר דניס שרביט

כשסופרים היו גם אינטלקטואלים: ספרות ופוליטיקה בצרפת במאה העשרים.
מרבית הסופרים הצרפתים במאה ה-20 ראו עצמם לא רק ככותבי סיפורת אלא גם כ"אינטלקטואלים" הנדרשים מעת לעת להתערב בזירה הציבורית במטרה להתריע על הסכנות הפוקדות את צרפת ואת העולם. תחושת היעוד שלצידה ביקורת כלפי הממסד הפוליטי הנבחר החלה עם פרשת דרייפוס עת נולד המושג "אינטלקטואל" ומאז סופרים רבים מקדמים ערכים ועמדות העומדים לעיתים בסתירה עם דעת הקהל בצרפת.
הקורס יסקור מקצת מן האירועים הבולטים שהתרחשו במאה ה-20, ביניהם שתי מלחמות העולם, הדקולוניזציה, מרד הסטודנטים והסכסוך הישראלי-ערבי ועמדות האינטלקטואלים ביחס אליהם. יבדקו גם דפוסי ההתנהגות והכלים שעמדו לרשות האינטלקטואלים, ויעשה ניסיון להעריך את הישגיהם וטעויותיהם. בין הסופרים שעל משנתם האינטלקטואלית והציבורית נלמד במשך הקורס, נציין, בין השאר, את אמיל זולה, שארל פגי, רומן רולן, אנדרה מלרו, אלבר קאמי, סארטר וסימון דה-בובואר. לבסוף תוצג השאלה: האם דגם הצרפתי של האינטלקטואל המגויס חלף ואיזה דגם יצמח במקומו בעידן האינטרנט והגלובליזציה?
נוכחות חובה.

בחינה תתקיים בסיום הקורס.

When writers were also intellectuals: literature and politics in twentieth century France
Most of French authors in the twentieth century saw themselves not only as fiction writers but also as intellectuals that feel the drive to get involved in the public arena in order to raise their voice about the dangers that occurred in France and in the world. This sense of vocation that was accompanied by criticism of the elected political establishment started with Dreyfus affair during which the concept of "intellectual" was invented. Since then, many authors enhanced values and attitudes that were often contrary to French public opinion.
The course will present the intellectuals' reaction to the main events of the twentieth century, among them the two worlds wars, the decolonization, the students revolt at the end of the sixties and the Arab-Israeli conflict. It will pay attention to French intellectuals' patterns of behavior, the various means that they used and will show their success and their errors. The authors included in our study will be the following: Emile Zola, Charles Pיguy, Romain Rolland, Andrי Malraux, Albert Camus, Jean-Paul Sartre and Simone de Beauvoir. Finally, we will try to answer the question: has the traditional French model of the "committed intellectual" passed away ? Is there a new one that emerges at the era of Internet and globalization?

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 14/02/2010 בשעה 9:00
 • מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 17/03/2010 בשעה 18:00

צרפתית מדוברת לרמה ב`‏ (06251270)

תרגיל

גב` אן שנטל מינו

מטרת הקורס להקנות לסטודנט מיומנות בהבעה בעל-פה בשפה הצרפתית. שיטת העבודה מורכבת מדיון בקבוצה ומהבעה אישית. הדיונים מתייחסים למאמרי עיתונות, לטקסטים ספרותיים שונים, ולתוכניות טלוויזיה בצרפתית. יושם דגש על הרחבת אוצר-המילים ועל שימוש נכון בשפה. הקורס ניתן ברמות שונות בהתאם לידע בשפה הצרפתית. קורס ההמשך בשנה ב' משותף לכל הרמות ובו מושם דגש על שימוש נכון ושוטף בשפה.
נוכחות חובה.
בחינה מסכמת בע"פ תתקיים בשיעור האחרון.

Spoken French, Level B

Exercise
Ms. Anne Chantal Minogh

The goal of the course is to introduce students to oral expressions skills in French. Classes include group discussions and personal proficiency. Group discussions relate to newspaper articles, a variety of literary texts and French television programs.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

[]

צרפתית מדוברת לרמה ב`‏ (06251271)

תרגיל

גב` אן שנטל מינו

מטרת הקורס להקנות לסטודנט מיומנות בהבעה בעל-פה בשפה הצרפתית. שיטת העבודה מורכבת מדיון בקבוצה ומהבעה אישית. הדיונים מתייחסים למאמרי עיתונות, לטקסטים ספרותיים שונים, ולתוכניות טלוויזיה בצרפתית. יושם דגש על הרחבת אוצר-המילים ועל שימוש נכון בשפה. הקורס ניתן ברמות שונות בהתאם לידע בשפה הצרפתית. קורס ההמשך בשנה ב' משותף לכל הרמות ובו מושם דגש על שימוש נכון ושוטף בשפה.
נוכחות חובה.
בחינה מסכמת בע"פ תתקיים בשיעור האחרון.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

[]

הטקסטים הקנוניים של הספרות הצרפתית‏ (06251272)

תרגיל

ד"ר סוזי שטיינברג

בשיעור נקרא טקסטים ספרותיים מימי הביניים ועד ימינו. נלמד להכיר את הספרות הצרפתית ונבדוק שינויים שהתרחשו בספרות לאורך הזמן דרך קריאה ביקורתית.
חובות הקורס: נוכחות , בחינה.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 27/06/2010 בשעה 9:00
 • מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 27/07/2010 בשעה 9:00

צרפתית כתובה‏ (06252020)

תרגיל

גב` סילבי עוזיאל

מטרת הקורס להקנות לסטודנט מיומנות בהבעה בכתב בשפה הצרפתית, לשפר את יכולת הביטוי בכתב ולהרחיב את ההיכרות עם סוגי הטקסטים השונים, כגון מאמרי עיתונות, טקסטים ספרותיים ועוד. שיטת העבודה מורכבת מהדרכה בסיסית, ניתוח אופנים של בניית טקסט, פיתוח טיעונים והקניית כלים לזיהוי המרכיבים העיקריים בו ולהבעתם. יושם דגש על הרחבת אוצר-המילים ועל שימוש נכון בשפה.
נוכחות חובה.

בחינה תתקיים בסוף הקורס.

The purpose of the course is to grant students' skills in the French language, to improve their written proficiency and to expand their familiarity with various types of texts – such as news articles, literature, and more. The course includes basic instruction, analysis of text structure, argument development, in order to provide students with knowledge and tools to identify the main components in a text and to express them as well. The course will stress in expanding vocabulary and proper use of the language.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 16/02/2010 בשעה 9:00
 • מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 19/03/2010 בשעה 9:00

צרפתית עכשווית‏ (06252021)

תרגיל

גב` מטילד אמורו


צרפתית עכשווית רמה ב' שנה ב'
מטרת הקורס להקנות לסטודנט מיומנות מתקדמות בהבעה בעל-פה בשפה הצרפתית. שיטת העבודה מורכבת מדיון בקבוצה, חילופי דעות ומהבעה אישית. הדיונים מתייחסים למאמרי עיתונות, לטקסטים ספרותיים שונים, ולתוכניות טלוויזיה בצרפתית. יושם דגש על הרחבת אוצר-המילים ועל שימוש נכון בשפה. הקורס ניתן ברמות שונות בהתאם לידע בשפה הצרפתית.

Contemporary French, Second Year, Level B


The goal of the course is to teach students advanced oral expression skills in French. Classes include group discussions, and an exchange of opinions and personal proficiency. Group discussions relate to newspaper articles, a variety of literary texts and French television programs. Emphasis is on increasing vocabulary and correct language use.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

[]

כתיבה מדעית‏ (06252022)

תרגיל

מר איב ואל

מטרת הקורס להקנות לסטודנט מיומנות כתיבה אקדמית בצרפתית כדי לאפשר שילובו בשעורים ובסמינרים. שיטת העבודה מבוססת על התייחסות לטקסט ספרותי צרפתי קלאסי וטקסטים מתחומים מדעיים שונים. יושם דגש על מאמרי ביקורת , כתיבת תקציר, כתיבת ביבליוגרפיה, ניסוח היפותזת-עבודה, וכתיבת העבודה עצמה .
נוכחות חובה.

Scientific Writing

Mr. Yves Wahl
This course aims to provide the student with academic writing skills in French, as a preliminary to participation in classes and seminars. Using the classic French text as a basis, the course focuses on articles in literary criticism, writing an abstract, writing a bibliography, drafting a thesis question, and writing the body of the work.


דרישות קדם:

הערות:

בחינות

[]

צרפתית מדוברת לרמה ב` שנה ב`‏ (06252023)

תרגיל

מטרת הקורס להקנות לסטודנט מיומנות בהבעה בעל-פה בשפה הצרפתית. שיטת העבודה מורכבת מדיון בקבוצה ומהבעה אישית. הדיונים מתייחסים למאמרי עיתונות, לטקסטים ספרותיים שונים, ולתוכניות טלוויזיה בצרפתית. יושם דגש על הרחבת אוצר-המילים ועל שימוש נכון בשפה.
נוכחות חובה.

The course, given on several levels, aims to enhance students’ oral skills in French. Students work in small groups and individually. Group discussions analyze press articles, literary texts, and French television programs. Focus is on increasing vocabulary and proper usage.


דרישות קדם:

הערות:

בחינות

[]

תולדות השירה הצרפתית‏ (06252040)

שו"ת

פרופ` נדין קופרטי צור

שיעור זה אודות השירה הצרפתית יועבר בצרפתית, שפת המקור של השירים וכן של רוב המאמרים העיונים הנלווים.
השיעור יעמוד על התפתחותה של השירה בצרפת בימי הביניים :משירת האהבה הדרומית של הטרובדורים ועד לאפופאות הצפוניות (פרט לשירת רולן), נלמד על שירת אורבלה ושירת גיום. נעמוד על סוגית התרחבות קשת הז'אנרים הפיוטיים החל מהמאה ה-15. נדון בשינוי במעמדו החברתי של המשורר ועל השלכותיו על כתיבתו.
נעמוד על השפעותיה של המהפכה התרבותית של הרנסנס, על התפתחות השירה במאה ה-16 בצרפת ונכיר את נציגיה העקריים (מרו, רונסר, דו בלה, ועוד). נסקור את תמטיקת שיריהם (שירי אהבה, שירי מחאה, תרגומי תהילים לצרפתית ועוד). בתקופה זו השירה מתמסדת, המשוררים כותבים מאניפסטים ותורמים את כישרונם ליצירה בעלת גוון לאומי ברור. התגייסות זאת של השירה בשדה הפוליטי-תרבותי תבוא לידי ביטוי גם בתקופת מלחמות הדת בצרפת, פרק זה יסכם את השיעור עם שירתו של אגריפה דוביניה
נוכחות חובה.
בסוף הקורס תתקיים בחינה.

The History of French Poetry (in French)
(Lesson and exercise)
This course will be held in French and most of the accompanying theoretical articles are also in French.
The course will examine the development of poetry in France in the Middle Ages—from the love songs of the troubadours from Southern France to the epic poems of Northern France (except for the Chanson de Roland), students will examine the song of Orable and Guillaume. We will discuss the expansion of the poetic genres from the fifteenth century on and the changing social status of the poet with its various implications on the poets’ work. We will examine the influences of the cultural revolution of the Renaissance on sixteenth century poetry in France, and students will become familiar with the main poets of the period (Clיment Marot, Pierre de Ronsard, Joachim Du Bellay, and others). We will study the thematics of their poems (love poems, protest poems, translations of the Psalms into French, and others). Poetry became established in this period, and poets wrote manifests and gave of their talents to the national body of works. This recruiting of poetry in the political-cultural field is expressed during the French Wars of Religion, as is exemplified in Agrippa d’Aubignי’s masterpiece Les Tragiques.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 08/02/2010 בשעה 9:00
 • מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 24/03/2010 בשעה 18:00

מבנה השפה: דקדוק צרפתי‏ (06252041)

שו"ת

גב` טניה גלוזמן

קורס זה הוא בעל אופי תיאורטי. מטרת הקורס להקנות לתלמידים את הכלים הדרושים לניתוח מבנה המשפט. בחלקו הראשון הקורס יתמקד במבנה התחבירי של המשפט הפשוט. ידונו הנושאים הבאים : סוגי היחסים בין המרכיבים השונים במשפט, מבנה הצירופים התחביריים ,סוגי המשפט השונים : משפט בעל נושא סתמי, משפט מיקוד, או משפט בסביל. בחלקו השני יעסוק הקורס במבנה המשפט המורכב ובמכלול הפסוקיות הטפלות לסוגיהן.
נוכחות חובה, בחינה תתקיים בסוף הקורס.

Theoretical Structure of Language
This theoretical course aims to provide the student with the tools necessary for analyzing sentence structure. The first part of the course will focus on the syntactical structure of the simple sentence. The types of structural relationships between the different components in the sentence and the structure of the syntactical phrases will be discussed, as well as the different kinds of sentences. The second part of the course will discuss the complex sentence and the various subordinate clauses.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 03/02/2010 בשעה 12:30
 • מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 28/04/2010 בשעה 18:00

מכתבי נשים מימה"ב עד המאה ה-17 מאלואיז עד מאדאם דה סביניה‏ (06252042)

שיעור

פרופ` נדין קופרטי צור

מכתבי נשים מימה"ב עד המאה ה-17 מאלואיז עד מאדאם דה סביניה (בצרפתית)
שו''ת
השיעור יציג את סוגיית הכתיבה הנשית במשטר הישן במכתביה של אלואיז במאה ה-12, של היסטוריונית החצר הצרפתי בסוף המאה ה14 , קריסטין דה פיזן, של נשות הרנסנס כגון מלכת נאווארה, ז'אן דאלברה, ביתה, מרגריט דה נאוואר ונכדתה, מרגריט דה ואלוא. נעסוק במכתביהן של נסיכות פרוטסטנטיות מפלנדריה של סוף המאה ה16. נסיים עם מכתביה של המרקיזה דה סוויניה, בין הנשים הראשונות בתקופה הטרום מודרנית שהצליחה להתקיים מכתיבתה וליצור יש מאין את ה"סלון" - תופעה סיפרותית וחברתית חדשה. השיעור ישלב קריאת טקסטים ומאמרים בצרפתית של ג'ון דה ז'אן, דונה סטאנטון ועוד ויתמקד בתרבות הצרפתית בתקופת המשטר הישן ויחסה לנשים ולכתיבתן.
נוכחות חובה.

Women’s Letters from the Middle Ages Until the 17th C, From Hיloןse to Madame de Sיvignי (in French)
(Lesson and exercise)
The course will present the issue of women’s writings under the Old Regime, from the letters of Hיloןse in the 12th century to the French court historian Christine de Pizan, end of 14th century, to the women of the Renaissance such as Queen of Navarre, Jeanne d’Albret, her daughter Marguerite de Navarre, and her granddaughter, Marguerite de Valois. We will examine the letters of Protestant princesses of Flanders at the end of the 16th century, and we will close with the letters of the Marquise de Sיvignי—one of the first women before the pre-modern era to earn a living from her writing. The Marquise de Sיvignי is also noted for creating the literary “salon”—a then new literary and social development. The course will combine the reading of French texts and articles by Joan Dejean and Donna Stanton, and will focus on French culture during the Old Regime and its attitudes toward women and their writings.

דרישות קדם:

הערות: בסוף הקורס תתקיים בחינה

בחינות

 • מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 24/06/2010 בשעה 9:00
 • מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 28/07/2010 בשעה 9:00

טקסטים נבחרים בספרות בלגית‏ (06252043)

שו"ת

גב` אן שנטל מינו

במסגרת הקורס נחקור את התפתחותן של יצירות מרכזיות בהיסטוריה של הספרות הבלגית הפרנקופונית, במאות ה-19 וה-20 מהרומן, דרך התיאטרון והקולנוע, היצור והשירה, וכלה בקומיקס.

חובות הקורס: 3 בחינות במהלך הסמסטר. עבודה בסיום הקורס להגשה ב-7.7.10.

Selected Texts in Belgian Literature

Lesson and Exercise
Ms. Anne Chantal Minogh

The goal of the course is to study the development of central works on the history Francophone Belgian literature in the 19th and 20th centuries, from the novel through theater, cinema, and comics.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

[]

האוטוביוגרפיה כתופעה ספרותית וחברתית‏ (06253430)

סמינר

פרופ` נדין קופרטי צור

האוטוביוגרפיה כתופעה ספרותית וחברתית(בצרפתית) יכול להחשב כשיעור

מדוע ומאיזו תקופה אנשים מספרים את סיפור חייהם בגוף ראשון? חוקרי האוטוביוגרפיה חלוקים בנוגע לתאריך לידתו של ז'אנר זה. הסמינר ישלב קריאה בטקסטים אוטוביוגראפיים קדומים (הווידוים של אוגוסטינוס מהמאה ה-5, סיפור חייהם של גיבר דה נוז'ן ושל אבלר מהמאה ה-12) ויעמוד על האיפיונים המשתנים של הז'אנר לאורך הזמן ובמיוחד ברנסנס האיטלקי עם יצירותיהם של ז'רום קרדן ובנבנוטו צ'ליני. נסיים עם דעיכת הווידוי הדתי ועלייתו של הז'אנר החילוני והפוליטי של ספרי הזיכרונות, ז'אנר ייחודי לתרבות הצרפתית. הסמינר ישלב קריאת יצירות בשלמותן וקריאת מאמרים ביקורתיים (בצרפתית לרוב) על האוטוביוגרפיה כסוגיה ספרותית וכתופעה חברתית המותנית בזמן ובמקום.
נוכחות חובה.
המועד להגשת עבודה סמינריונית הוא עד לתאריך 23.5.10

Autobiography as a Literary and Social Phenomenon (In France)
Seminar
Why and for how long have people told their stories in the first person? Scholars of the autobiography disagree on when this genre was first employed. The seminar will combine the reading of early autobiographies (Augustine’s Confessions from the 5th century, the stories of the lives of Guibert de Nogent and Abיlard from the 12th century) and will consider the changing characteristics of the genre over time. Special attention is paid to the Italian Renaissance and the works of Jerome Cardan and Benvenuto Cellini. The course closes with the ebb of the religious confession and the rise of the secular, political genre of Memoires that is unique to French culture. Seminar participants read complete works as well as literary criticism (mostly in French) on the autobiography as a literary issue and as a social phenomenon dependant on time and place.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

[]

השיח הפולמוסי בצרפת בת-זמננו ותפקידיו בזירה הדמוקרטית‏ (06254522)

סמינר

פרופ` רות עמוסי

למרות שכיחותו הרבה במרחב הציבורי, נחשב השיח הפולמוסי כביטוי להתלהמות, לאלימות מילולית ואף כהפרה גסה של כללי "תרבות הדיון". מטרת הסמינריון היא להעמיד במבחן את הדעות המקובלות בדבר הפולמוס, לאפיין את התנהלותו ולהצביע על תפקידיו בזירה הדמוקרטית על סמך דוגמאות קונקרטיות. במהלך הסמינריון נעמוד על תרומתה של תורת הרטוריקה, הארגומנטציה וחקר השיח, לניתוחם והבנתם של פולמוסים שונים כפי שהם מופיעים בעיתונות, בספרות, בטלוזיה או באינטרנט בשפה הצרפתית.
לאחר הצגת המסגרת התיאורטית, יבחרו התלמידים במקרה מבחן מתוך התרבות הצרפתית ותתנסו באיסוף שיטתי של מקורות ראשוניים. הם יעסקו בניתוח עצמאי של החומר במטרה להצביע על מאפייניו של העימות הפולמוסי בזירה הציבורית ועל התפקידים שהוא ממלא במשטר הדמוקרטי. בסוף הסמסטר, יצינו התלמידים את תוצאות מחקרם בפני הכיתה.

את הביבליוגרפיה על השיח הפולמוסי בצירוף סיכומים יש למצוא באתר שלADARR
http://www.tau.ac.il/~adarr
המועד להגשת עבודה סמינריונית הוא עד לתאריך 23.5.10.

Polemical Discourse in Contemporary France (in French)

Polemical discourse will be studied as a legitimate argumentative mode fulfilling specific roles in the democratic sphere. An introduction based on a discussion of a short bibliography on argumentation and polemical discourse will be followed by a concrete analysis of specific cases borrowed from French culture, whether in literature, in the press and the media, or online. Each participant will choose a case study, analyze it individually and present her results in class (team work is also possible). Although contemporary public discourse will be privileged, analysis of earlier texts will be authorized.

דרישות קדם:

הערות: הסמינר בצרפתית רק לתלמידי מ.א

בחינות

[]

ייצוגי הגיבורה ברומן הצרפתי‏ (06254524)

סמינר

פרופ` נדין קופרטי צור

הסמינר יבחן מגוון רומנים מן הספרות הצרפתית על מנת לעמוד על טיבה של הגיבורה העומדת במרכזו. הנחת היסוד שתבדק במהלך הסמינר הינה שייצוג האישה בספרות מבטא שאלות היסטוריות ותרבותיות הקשורות למצבה בחברה. עוד נראה שבידה של הספרות להציע פתרונות תוך כדי דיון ערכי. הקורפוס יכלול את עיר הנשים של קריסטין דה פיזן, את ההפטמרון למרגריט דה נאוואר, את הנסיכה דה קליו של מאדאם דה לה פייט ואת דמותה של המרקיזה דה מרטוי ביחסים המסוכנים של שודרלו דה לקלו.
הסמינר ינתן בעברית והטקסטים יוקראו באנגלית. הספרות הביקורתית שתלווה את הסמינר תהיה באנגלית.
נוכחות חובה.
המועד להגשת עבודה סמינריונית הוא עד לתאריך 12.9.10

Representations of the Heroine in the French Novel—A Cluster of Literatures and Languages
(Seminar, in French)
Students will analyze a variety of French novels and study the nature of the heroine in them. The assumption—that the representation of women in literature expresses historical and cultural questions related to her position in society—will be examined. The course will illustrate how literature can offer solutions while discussing social values. Required reading includes The Book of the City of Ladies by Christine de Pizan, The Heptmaron by Marguerite de Navarre, The Princess of Cleves by Madame de la Fayette, and Dangerous Liaisons by Pierre Choderlos de Laclos.
The seminar will be conducted in English, and all readings are in English.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

[]

תארי הפועל: הבטים סיכרוניים ודיאכרוניים‏ (06254525)

סמינר

פרופ` חוה שילדקרוט

תארי הפועל מהווים קבוצה רחבה בדקדוק הצרפתי הכוללת בתוכה סוגים שונים של רכיבים. ההגדרות הרווחות מראות היטב שההבחנה בין תארי פועל לבין מילות יחס ואף רכיבים אחרים איננה חד משמעית. בסמינר נבדוק תחילה באיזו מידה ההגדרות הקיימות מהוות בעיה. נבדוק את השינויים שחלו בסוג ההגדרות ובמהותן וננסה לאפיין סוגים שונים של תארי הפועל באמצעות סוגי תפוצה והיקרויות. הקורס יעסוק גם בהיבטים סינכרוניים וגם בהיבטים דיאכרוניים וכן בהתפתחות רכיבים אלה, וינסה לברר אם קיימת שיטתיות בהתפתחות זו

French Adverbs : synchronic and diachronic aspects

Adverbs constitute a large category in French grammar which includes several components. The customary definitions demonstrate the problematic nature of the distinction between adverbs, prepositions, and other particles. Hence, during the seminar we will first question the existing definitions and will try to see to which extent they are problematic. We will examine the changes which occurred in the formulation and in the content of these definitions, and will attempt to distinguish different types of adverbs by their distributions and characteristic appearances. The course will discuss both synchronic and diachronic aspects of the problem. While looking into the evolution of adverbs, we will also try to find out if there is any regularity in this evolution.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

[]

סדנה בתרגום פרוזה צרפתית‏ (06254527)

סדנה

ד"ר ניצה בן ארי

סדנה לתרגום פרוזה צרפתית
לסדנה זו שתי מטרות: ליישם את הידע התיאורטי בתורת התרגום, ולבדוק מספר רב ככל האפשר של סוגיות הקשורות בהעברה מספרות צרפתית לעברית. הסטודנטים יתמודדו עם תרגום קטעים קצרים מתוך הספרות הצרפתית, בעיקר מן המאה העשרים. כל שיעור הוא התמודדות עם מטלה אחרת וקטע שונה. הם ינתחו את הקטעים, יעמדו על ייחודו של כל טקסט/סופר/ז'אנר, וינסו למצוא את האקוויוולנט הנכון בעברית. התוצאה העקיפה – חוץ מהבנת הבעיות הכרוכות בתרגום ומקניית מיומנות בתרגום – היא הנאה מקריאה שונה, אולי אף מעמיקה יותר, של טקסטים ספרותיים.
.

Workshop in Translating French Prose
This workshop has two goals: to apply theoretical knowledge in Translation Studies, and to practice translation, examining as many issues pertaining to transfer of French literature into Hebrew. The students will deal with short excerpts from modern French literature. Every session will involve tackling a new problem in a new context. The students will analyze the texts, study the uniqueness of each text/author/genre and try to find an equivalent in Hebrew. Apart from understanding and experiencing translation, the indirect bonus is a different, perhaps deeper, kind of reading experience

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

[]

ביות או הזרה: סוגיות בתרגום‏ (06254528)

סמינר

ד"ר ניצה בן ארי

קורס זה יוקדש לשאלה שהטרידה מתרגמים וחוקרי תרגום במשך מאות בשנים: האם יש "לביית" טקסט מתורגם, כך שיתאים לקהל היעד, או שמא יש להשאיר אותו בזרותו, ולהביא את קהל היעד אליו, כביכול.
הסטודנטים יתבקשו לחקור תרגומים שונים ולבדוק איזו דרך הם נוקטים, מה שיטות הפעולה ליישום הביות של טקסט, ואיך ניתן להשאיר טקסט בזרותו בלי שהדבר יפגע בקריאותו. הסטודנטים יוזמנו להציע הצעות תרגום משלהם, משני הסוגים. הטקסטים שייבדקו הם טקסטים מתורגמים מספרות צרפתית. אם ישתתפו בקורס תלמידי תרגום משפות אחרות, ייבדקו גם טקסטים משפות אחרות.

נוכחות חובה.
בסיום הקורס תוגש עבודת רפרט או עבודה סמינריונית עד לתאריך 23.5.10.

Domesticate or Foreignize?

This course will ask a question that has been troubling translators and translation research for generations: should a source text be “domesticated”, brought home to the reading public, or should it be left foreign, forcing the readers to travel and reach it, so to speak.
The students will be asked to study translations and see which way they have taken, what are the domestication methods used, how can one leave a text in its foreign-ness without impairing its readability. They will be invited to offer translations of both types.
The texts studied will be literary translations from French. If other translation students participate, other source languages will be studied as well.
The final work will be a report of one's research or a seminary paper.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

[]

סדנה בתרגום דרמה‏ (06254529)

סדנה

ד"ר ניצה בן ארי

סדנה לתרגום דרמה צרפתית
הדרמה הצרפתית ידועה ברבגוניותה ובגאוניותה.
הסדנה מבקשת להציג בפני הסטודנטים כמה פנינים מן העולם העשיר הזה, מתוך זווית הראייה של התנסות בתרגום דרמה. זוהי מלאכת תרגום שונה, בעיקר מפני שהטקסט אמור להיות מדובר. ואולם הדרמה של מולייר ודאי שונה מזו של סארטר, והתאטרון הצרפתי שונה מאוד מן העברי. הסטודנטים יתנסו בסוגיות הכרוכות בהבנת השוני בין המחזאים הצרפתים השונים, במציאת השפה מיוחדת והעולם הפנימי העשיר של כל אחד מהמחזאים, בהבנת הקונטקסט שבו הועלה המחזה, ובהעברת מכלול זה לעברית. הם יתבקשו לחשוב על סוגיות אלה מנקודת המבט של המתרגם, השחקן והבמאי.

.

Workshop in Translating French Drama
French drama is well known for its richness, its ingenuity and versatility.
The workshop will present excerpts of masterpieces from this vast repertoire, and practice their translation. Translating drama is a very different kind of experience, especially since the text is spoken. Molliere's drama, however, is different than Sartre's, and the French theater is different than its Hebrew counterpart. The students will tackle issues involving understanding the differences between various French playwrights, tracing their individual language and inner world picture, studying the context in which their plays were written and presented, and transferring these into Hebrew. They will be asked to do so from the point of view of translator, actor and director

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

[]

תרגום בעידן הפוסט-קולוניאלי‏ (06254532)

סמינר

ד"ר ניצה בן ארי

המחקר שזכה בשם "פוסט-קולוניאלי" לא פסח גם על התרגום. תיאוריות פוסט-קולוניאליות פתחו בביטול נקודת המבט האירו-צנטרית המופרזת של מחקרי העבר, ועברו למחקר העולם השלישי. קבוצות מיעוט שונות שהצטרפו אליהן דרשו לחקור גם מנקודות מבט שלהן: תרגום פמיניסטי, או תרגום קוויר, למשל. החל מחקר של ההיברידי, בן-התערובת, ותפקידו בתרגום.
נקודות מבט אלה ואחרות ייחקרו בקורס זה, בהקשר לתרבות הצרפתית ולקשריה עם תרבויות/ספרויות אחרות ועם התרבות העברית. אם ישתתפו בו תלמידי תרגום אחרים, ייבדקו גם ספרויות/תרבויות אחרות. הסטודנטים יתבקשו לחקור נקודת ראייה מסוימת ולכתוב עליה עבודת סיכום או סמינר.


Translation in the Postcolonial Era

The era dubbed “Postcononial” had a significant effect on Translation Studies.
Postcolonial theories began by rejecting the Euro-centric attitude of past research, and moved on to study the Third World. Minority groups that joined them demanded recognition of their own point of view: Feminist translation, Queer translation. Research began to focus on the hybrid and his role in translation. These points of view will be among the issues discussed in this course, on the background of French literature and culture and its contacts with other cultures, particularly Hebrew. If other translation students participate, other source cultures may be studied as well. Students will study a certain postcolonial point of view and write a report or a seminary paper based on their research.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

[]

ג`אנרים ספרותיים מהקלאסיזם ועד לעידן הדיגיטלי‏ (06254533)

סמינר

ד"ר מישל בוקובזה קאהן

נבחן כיצד ג'אנרים ספרותיים מאפשרים לארגן ולקטלג את היצירה הספרותית. מטרתו של הסמינר שהוא סמינר בתיאוריה של הספרות היא לבחון את הכלים המתודולוגים שמאפשרים לבדוק את המאפיינים והקריטריונים דרכם ניתן לזהות ולהבדיל בין דרכי כתיבה שונות.
בשלב שני נבחן את הקשרים שנרקמים בין ג'אנרים ספרותיים לבין מאפיינים תרבותיים ואידיאולוגים. המבנה ההיררכי בו מסודרים הג'אנרים משתנה לפי התקופות ותלוי בשינויים והתפתחויות חברתיות והיסטוריות לסוגיהן. לכן הדיון על הג'אנרים הספרותיים מוביל לדיון כללי יותר על הספרות ומיקומה המשתנה בחברה.
מהעידן הקלאסי במאה ה- 17 בצרפת ועד לעידן הדיגיטאלי, הג'אנרים אינם אובייקטים סטאטיים אלא מובילים דינאמיים ומורכבים שנוצרו לשם עשייה ספרותית. היוצרים שחיים בתוך מציאות הטרוגנית שנמצאת בשינוי מתמיד משתמשים בג'אנרים באופנים שונים ולעתים בלתי צפויים ובאמצעותם מביעים עמדות ומציירים נוף מחשבתי ואפיסטמולוגי.
אנו נקרא חלקים נבחרים מתוך הפואטיקה של אריסטו ((Aristote, השיח על חוקי האחדות של קורניי ((Corneille , או המבוא למדמוזאל דה מופין של תיאופיל גוטיה (Theophile Gautier). אנו נקרא גם טקסטים ביקורתיים עכשוויים שעוסקים בסוגיה זו כגון עבודותיהם של ג'נט (Genette ), של אנטואן קומפניון (Compagnon ) של דרידה (Derrida ). על סמך דיונים אלה, נבחן את הרלוונטיות של המונח היום לאור השינויים הגדולים שחוללו מהפכה של ממש בתחום ה"תקשורת הספרותית", ונעמוד על המשמעויות והתפקידים החדשים שניתן לייחס לג'אנרים היום.
נוכחות חובה.

Literary Genres from Classicism to the Digital Age
(MA seminar, yearly, 2 hours)
The goal of this seminar in literary theory is to examine the methodological tools that allow us to organize and catalogue literary works. We will study the characteristics that identify and differentiate writing techniques and various contents. We will debate the flexibility and/or strength of the borders between tragedy, comedy, novel, satire, parody, pastoral, autobiography and autofiction.
Students will study the ties weaved between literary genres and cultural and ideological characteristics. The hierarchical structure of the genres changes in each period and depends on various developmental social and historical processes. Thus a discussion on literary genres leads to a more general discussion of literature and its changing place in society.
From the classic age in seventeenth century France to the digital age, genres are not static, but rather dynamic, complex guides, created for the sake of literature. Writers living within an ever-changing heterogeneous reality use genres in often unexpected modes, and utilize the different genres to express positions and create an intellectual, epistemological landscape.
Students will read selected excerpts from Aristotle’s Poetics, Corneille’s Theater Essays, and the introduction of Thיophile Gautier’s Mademoiselle de Maupin (Madame Maupin). Students will also read relevant contemporary critical texts, such as those by Genette, Antoine Compagnon, and Jacques Derrida.
Based on these discussions, we will examine the relevance of the term “genre” in light of the many changes that have led to a revolution in the field of “literary media.” Students will discuss the new meanings and roles attributable to these genres today.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

[]

המחשבה הצרפתית בתחילת המאה ה-20 Early 20th Century French Thought‏ (06262209)

שיעור

פרופ` מרקו קואלן Marcus Coelen

The course will deal with major figures, trends and texts of French thought in the first half of the 20th century.
Academic philosophy during this period was both trying to save its positivist, eclectic, critical or historicizing traditions into the new century and was profoundly renewed through thinkers as Bergson or new fields such as epistemology or sociology. But it was often at the margins or even outside of philosophy as discipline or even the academy as institution that thought felt the strongest exigency to step beyond the limits of its very possibility: psychiatry found thinking to be disturbingly ‘automatistic’, Kojטve, Sartre, Levinas discovered Hegel, Husserl and Heidegger as necessary resources for renewal, and surrealism and other types of literary adventure (in Artaud or Bataille) attacked academic thought with a profound and serious anti-philosophical conviction.
The course will proceed by exemplary readings of important texts of the period; material will be provided in French as well as in English translation.

Prospective Syllabus


1st week

1st session
Introduction – philosophy, anti-philosophy, literature – the academic situation – journals,
publishing houses, scenes

2nd session
Henri Bergson: Time Reconsidered


2nd week

1st session
Pierre Janet / Gaכtan Gatian de Clיrambault: Automatisms–mental and psychic

2nd session
Emile Durkheim / Marcel Mauss: Elementary Forms, fait social and Gift


3rd week

1st session
Paul Valיry: Ego scriptor

2nd session
Gaston Bachelard: The Epistemological Obstacle and Imagination

4th week

1st session
Jean Wahl: Kierkegaard, Hegel and the Concrete

2nd session
Alexandre Kojטve: Antihumanism and the Reading of Hegel


5th week

1st session
Jean-Paul Sartre / Emmanuel Levinas: Early Reception of Phenomenology

2nd session
Simone Weil: Labor and Grace


6th week

1st session
Georges Bataille: From Coins to God’s Prostitution

2nd session
Andre Breton, Surrealism, Antonin Artaud: Attacks on Thinking and the Intermittences
of Being

דרישות קדם:

הערות: 6 שבועות החל מ- 3/03/2010

בחינות

[]

מודרניזם אירופאי European Modernism‏ (06264183)

סמינר מ.א. Seninar MA

פרופ' מרקוס קואלן Prof. Marcus Coelen

The seminar will deal with exemplary figures and texts of the “classical modernism” in European literature, i.e. roughly the period from 1890 to 1930.
The class will proceed through a series of close readings of selected texts and passages. Particular attention will be paid to the conflict of psychological and linguistic-literary categories in the analysis of the modernist text. The paradoxes inherent to the concept of modernism–to be the event in history that repeats the history of the attempt to do away with History altogether; the desire to strip away from language in the name of language–will be a central concern of the discussion.
Taught in English; texts will be provided in the original (French, English, Italian, Portuguese) as well as in English translation where necessary.

Prospective Syllabus


1st week

1st session
Introduction – the notion of “modernism” – the “field” of modernism: subject and
writing – Nietzsche, Mauthner, Hofmannsthal and the question of language

2nd session
A paradigm of modernity? “Stream of consciousness” (William James, Edouard Dujardin, Virgina Woolf et al.)


2nd week

1st session
Marcel Proust, A la recherche du temps perdu – From Time and Memory to Space and
Forgetting

2nd session
Walter Benjamin, “Zum Bilde Proust” and other essays – The Task of the Modern Critic


3rd week
1st session
Franz Kafka, Oktavhefte – Writing, Time, Form

2nd session
Rainer Maria Rilke, Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge – The
Unrecognizable Prose Poem


4th week
1st session
Fernando Pessoa, Livro do Desassossego – ‘Heterography’

2nd session
Italo Svevo, La coscienza di Zeno – Consciousness as Unconscious


5th week
1st session
James Joyce, The Portrait of the Author / Stephen Hero – Epiphany and the Instant of Modernity

2nd session
James Joyce, Finnegans Wake – Can language(s) be counted (on)?


6th week
1st session
Poetry from Stיphane Mallarmי to Francis Ponge – Crises of Verse and Opinions on
Flowers Changed

2nd session
Hollow Man, Men Without Qualities, Hingemachte Mהnner – Scenes of the Subject without Subjectivity in T. S. Eliot, Robert Musil and Daniel Paul Schreber

דרישות קדם:

הערות: 6 שבועות החל מ- 3/03/2010

בחינות

[]

סדנה לצרפתית עכשווית‏ (06682241)

סדנה

מר איב ואל

מטרת הקורס להקנות הבנה של משפטים פשוטים ויכולת להתבטא בנושאים אלה באמצעות רכישת אוצר מילים, רכישת ביטויים ודרכי השימוש בהם ומיומנויות הדרגתיות בבניית משפטים.
נוכחות חובה.

Workshop in Contemporary French
Course goals: to impart students the ability to understand simple sentences and to express themselves, to increase vocabulary including the correct use of idioms, and to improve their ability to form sentences.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

[]

סדנה לצרפתית עכשווית‏ (06682242)

סדנה

מטרת הקורס להקנות הבנה של משפטים פשוטים ויכולת להתבטא בנושאים אלה באמצעות רכישת אוצר מילים, רכישת ביטויים ודרכי השימוש בהם ומיומנויות הדרגתיות בבניית משפטים.
נוכחות חובה.

Workshop in Contemporary French
Course goals: to impart students the ability to understand simple sentences and to express themselves, to increase vocabulary including the correct use of idioms, and to improve their ability to form sentences.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

[]

בין כתיבה עיתונאית לכתיבה ספרותית‏ (06682243)

סדנה

מר איב ואל


מטרת הקורס להקנות לסטודנטים אוצר מילים מתחומים שונים ודרכים לשחמוש בו. השיעור יתבסס על קריאה ולימוד של טקסטים קצרים העוסקים בנושאים מגוונים. הסטודנטים ירכשו מיומנויות קריאה וכתיבה בסיסיות.
נוכחות חובה.

Journalistic vs Literary Writing
Course goals: Students will acquire and learn to use vocabulary from a variety of fields. The course is based on the analysis of short texts on a variety of subjects. Students will acquire basic reading and writing skills.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

[]

מסע אל ארצות הדימיון‏ (06682244)

ק"מ

מר איב ואל

הנושא של הארצות הלא קיימות בהן אנשים חיים באושר הוא נושא מפותח מאז המאה ה-16, המייצר סוג ספרותי בעצמו. נלמד איך הנושא הזה מוצג בספרות ובמחשבה הפוליטית פילוסופית מהמאה ה-16 עד המאה ה-19.

נוכחות חובה.

Journey to Imaginary Lands
The subject of imaginary lands where people live carefree lives has been a popular theme ever since the sixteenth century, creating a unique genre of its own. Students will examine how the subject is presented in literature and in political philosophical thought from the sixteenth to nineteenth centuries.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

[]

עולמו של רבלה‏ (06682245)

שו"ת

פרופ` נדין קופרטי צור

נזיר, כומר, רופא אך מעל הכל סופר, פרנסוא רבלה חיבר לפחות ארבעה ספרי מופת המתארים באופן קרנאבלי את לידתם, חינוכם וקרבותיהם של הענקים גרגנטוא ובנו פנטגרואל. בספר ה-3 פנטגרואל ופמלייתו הססגונית מבקרים אצל מיטב מומחי תקופת הרנסנס כדי לדעת אם כן או לא להתחתן. למרות התשובות השליליות החד משמעיות הבירור נמשך בהפלגה על הים בספר ה-4, מלאת סכנות ואיים בעלי שמות עבריים. השיעור ייציג את ייחודה של כתיבתו של רבלה תוך התייחסות לאסכולות הביקורתיות הדנות בה, כגון זו של מיכאל בכטין (על אסטטיקת הגרוטסקה) והמחקרים האחרונים של פ. ריגולו, מ. ז'נרה ומ. הושון. השיעור ישלב הסברים היסטוריים ותרבותיים על תקופת הרנסנס, עם ההתנסות בפרשנות הטקסט ורכישת מיומנות בקריאת מאמרים בקורתיים לרוב באנגלית.

נוכחות חובה.
בסוף הקורס תתקיים בחינה.

The World of Franחois Rabelais
Lesson
Monk, priest, doctor, but above all writer—Franחois Rabelais authored at least four masterpieces that extravagantly and satirically describe the birth, education and adventures of the giants Gargantua and his son Pantagruel. In the third volume, Pantagruel and his colorful band of friends visit the greatest Renaissance experts to discuss the pros and cons of marriage. Despite the substantial arguments against the institution, the investigation continues into the fourth volume, abounding with dangers and Hebrew-named islands. The course will present the uniqueness of Rabelais’ writings as well as the literary criticism of these works, such as Mikhail Bakhtin’s work (on the esthetics of the grotesque), and more recent research by Franחois Rigolot, Michel Jeanneret, and Mireille Huchon. The course combines historical and cultural explanations of the Renaissance with attempts to interpret the text and improve students’ ability to read critical articles, for the most part in English.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 18/02/2010 בשעה 9:00
 • מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 14/04/2010 בשעה 18:00

צרפת במאה העשרים-היסטוריה פוליטית ותרבותית‏ (06682246)

שו"ת

מר עמנואל הלפרין

צרפת במאה העשרים

קורס שנתי על צרפת במאה העשרים
היסטוריה פוליטית ותרבותית א'


לצד מאורעות פוליטיים ומלחמות קשות-לרבות תקופה של כיבוש זר- ידעה צרפת במאה שעברה התפתחויות חברתיות ותרבותיות כבדות משקל ומשמעות. סידרת ההרצאות לא תיפסח על התחנות ההיסטוריות הבולטות-מלחמות העולם, מלחמת אלג'ריה, מאי 68-אך תעסוק גם בהשפעתם של אישים בולטים ושל יצירות מכוננות. היא תעלה סוגיות כגון מקומה של הדת בצרפת, התמורות בחינוך הממלכתי, פריצות דרך בקולנוע, בתאטרון ובספרות. אחרי כל מפגש, יוקרן סרט קולנוע צרפתי המתייחס לנושא ההרצאה- סרט מן התקופה הנסקרת או יצירה חדשה המשחזרת אותה.

1. פריס 1900, היריד העולמי, הראינוע של האחים לומייר ושל מליאס ותרבות הזמר
2. הפרדת הדת מן המדינה – החוק מ-1905
3. בית הספר של הרפובליקה
4. מלחמת העולם הראשונה בספרות ובקולנוע
5. הזרם הסוריאליסטי
6. החזית העממית, בלום, האנטישמיות
7. הריאליזם הפיוטי של שנות השלושים
8. מרסל פניול והים התיכון
9. אלבר לונדר והעיתונות בין המלחמות
10. גדולי הזמרים של שנות השלושים
11. עלייתן של התנועות הפשיסטיות
12. משטר וישי
13. הקולנוע בתקופת הכיבוש
14. השחרור והטיהור, מנהיגותו של דה גול
15. "הבחילה" של סארטר, "הזר" של קמי, הזרם האקסיסטנציאליסטי
16. הרפובליקה הרביעית והישגיה
17. מלחמת הודוסין – דיאן ביאן פו
18. ז'ורז' סימנון והמפקח מגרה
19. ז'ורז' ברנסנס
20. פייר מנדס פראנס
21. התיאטרון החדש – יונסקו ובקט
22. הגל החדש
23. מלחמת אלג'יריה
24. חוקת הרפובליקה החמישית
25. מאי 68
26. הדה קולוניזציה. העולם הפרנקופוני
27. צרפת והאיחוד האירופי

הקורס ילווה בהקרנת סרטים
בסוף הקורס תתקיים בחינה.

France in the 20th Century (Yearly Course)

Lesson and Exercise
Mr. Emanuel Halperin

In addition to harsh wars and political events, including a period of foreign occupation, France was witness to significant social and cultural developments in this period. This lecture series will cover the major historical stations—world wars, the Algerian War, May 1968—and will also analyze the influence of prominent personalities and watershed works. The course will raise issues such as the place of religion in France, changes in national education, and innovations in cinema, theater and literature. Each lecture will be immediately followed by a relevant film, either a film from the period discussed, or a new film that reconstructs the period.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 11/02/2010 בשעה 12:30
 • מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 21/04/2010 בשעה 18:00

הפילוסופים הצרפתים בספרות‏ (06682247)

שו"ת

ד"ר סוזי שטיינברג


נדמה כי הפילוסופיה בכל זמן מהרהרת על הקיום, העולם, כמו גם על תוכנם של תחומים שונים כמו הידע, האתיקה ואף האסתטיקה, זאת מבלי שהיא עצמה מייצרת אובייקטים אסתטיים. הספרות, לעומת זאת, מניבה יצירות השייכות לתחום היפה. ברם, מאז הופעת ההסטוריות הספרותיות הראשונות, בצרפת במאה ה-19, מחבריהם מעולם לא היססו להזכיר את יצירות הפילוסופים כמו מונטיין, דקארט או פסקל. מאידך, פילוסופים מסוימים (כמו וולטר, רוסו או דידרו או אף סארטר או קאמי) לא הסתפקו בכתבים תאורטיים ומופשטים כדי לבטא את מחשבתם אלא בחרו להפיצם דרך יצירות ספרותיות. אפשר אם כן לתהות בזכות מה ו/או כיצד, נעשה מפגש זה בין שני תחומים שעל פניו, אף הסטורית, נבדלים זה מזה.
נוכחות חובה.
הגשת עבודה ב-15.2.10.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

[]

הקול הנשי בספרות הצרפתית‏ (06682248)

שו"ת

ד"ר דינה חרובי

הקורס יתמקד ביצירות של סופרות מן המאה ה-20 וה-21 (סימון דה-בובואר, מרגריט דיראס, מרי קרדינל, נטלי סארוט, אני ארנו, לילה סבר, מרי דריוסק, לידיה פלם, ), וינסה לברר מה מציע הקול הנשי: האם הסופרות מצליחות לאפיין חוויות ייחודיות לסוביקטיביות הנשית? האם הן מציעות אסטרטגיות חדשות הקוראות תיגר על העולם הערכי של ספרות קאנונית גברית?
כדי לבחןן את סוגיית הכתיבה הנשית נתייחס לכתביהן של תיאורטיקניות פמיניסטיות שהתמודדו עם סוגיה זו: הלן סיקסו, אריגאריי, ז'וליה קריסטבה, ג'ודית פטרלי, אורלי לובין ועוד...

חובות הקורס: נוכחות,הגשת עבודה בסיום הקורס 4.7.10


Women's voices in French literature

The course will deal with women writers from the 20th and the twenty first century. We will read and analyze a variety of works in prose (Simone de Beauvoir, Marguerite Duras, Marie Cardinal, Nathalie Sarraute, Annie Ernaux, Leila Sebbar, Marie Darieussecq, and Lydia Flem) and will try to evaluate what kind of voices their works suggest? Do they propose new strategies to defy the values of the patriarchal literature canon? Can we talk about new woman subjectivity? In order to check those issues we will read essays by women theoreticians as Judith Fetterley, Hיlטne Cixous, Luce Irigaray and more…

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

[]

מבוא לסמנטיקה ולקסיקולוגיה‏ (06682249)

שו"ת

גב` לין חלוזין דברת

מטרת הקורס לתת בידי הסטודנט כלים ללימוד הסמנטיקה, ענף הבלשנות שעניינו המשמעות. הקורס יקנה ידע בסיסי הן בסוגיות שהסמנטיקה עוסקת בהן והן בקשר שבינה ובין תחומי מדע אחרים, כגון:לוגיקה, ופילוסופיה של הלשון, ותחומי בלשנות נוספים כגון: תחביר, פרגמטיקה ולקסיקולוגיה.
הקורס ידון בסוגיות הללו באמצעות מינוח עדכני, ויציג לסטודנט אסכולות ותיאוריות שונות בנושא.
השיעור יתבסס על קריאה ודיון בטקסטים.
נוכחות חובה, בחינה בסוף הקורס.Introduction to Semantics
The course aims at providing students with the tools necessary for the study of Semantics – the field of Linguistics which deals with meaning and signification. The course will introduce the foundations of Semantics and will examine its relations with other fields of research, such as Logics and Philosophy of Language, as well as different domains in Linguistics, such as syntax, pragmatics and lexicology. Recent terminology and different schools of theory will be presented. Classes will include readings and discussions based on the reading materials.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 28/06/2010 בשעה 9:00
 • מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 25/07/2010 בשעה 9:00

התפתחותו של מוסד:תולדות הלשון הצרפתית‏ (06682290)

שו"ת

פרופ` חוה שילדקרוט

מטרת הקורס לסקור את התפתחות השפה הצרפתית החל מן המקור הלטיני וכלה בסוף המאה ה - 17. הקורס ידון בשלבים החשובים בהתפתחות השפה הצרפתית המדוברת והכתובה ויבחן את הקשר בין אירועים הסטורים מרכזיים לבין התפתחות השפה. נתמקד בשלבי הצרפתית העתיקה והתיכונה, בשינויים שחלו במבנה השפה הצרפתית בתקופות אלו ובניסוח חוקיה של השפה בידי המדקדקים של המאה ה-17. סקירת התפתחותה של הצרפתית תשמש דוגמה לתיאור מוחשי של התפתחות שפה בכלל.

חובות הקורס: נוכחות, בחינה.

The History of French
This course surveys the development of the French language from its Latin source up to the 17th century. The course will discuss the important stages in the development of spoken and written French, and will analyze the connection between central historical events and the development of the language. The course will focus on Ancient and Middle French, on the changes in the structure of the language in these periods and on the drafting of a French grammar by 17th century grammarians

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 05/07/2010 בשעה 12:30
 • מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 04/08/2010 בשעה 12:30

ממלחמות הדת בצרפת לצו הפיוס (מאה ה-16)‏ (06682291)

שו"ת

פרופ` נדין קופרטי צור

עם מותו של המלך הנרי ה- 2 ובתקופת העוצרות של אלמנתו, קאטרינה דה מדיצ'י, פורצות בצרפת 8 מלחמות דת, מלחמות אזרחים אלימות והרסניות המאיימות על הממלכה. לסיכסוך מימד כלל אירופאי: הוא מערב את ספרד של פיליפ השני עם אנגליה של אליזבט ה-1. החיילים הגרמנים שכירי חרב שוטפים ובוזזים את צרפת בזמן שהאפפיור דורש ליישם את החלטות וועידת טרנטו בכנסיה הצרפתית הסוררת.
יחד עם ההרס והזוועות, מלחמות הדת הביאו לשינויים חברתיים ופוליטים עמוקים שתרמו בסופו של דבר למודרניזציה של צרפת. הפרלמנט הצרפתי התבקש לאשר את צו הפיוס שנחתם בננט והמהווה דוגמא ראשונה מסוגה באירופה לסובלנות דתית, יחסית אומנם, אך תקפה. הסמינר ישלב קריאת יצירות ספרותיות ומסמכים היסטוריים כגון עדויות ממקור ראשון של בני התקופה יחד עם קריאת מחקריהם של מיטב ההיסטוריוניים העכשוויים של תקופה זו כגון דניס קרוזה, אלי בר נביא, ארלט ז'ואנה, ז'אנין גריסון, נטלי זמון-דוויס ועוד.
נוכחות חובה.
בסוף הקורס תתקיים בחינה.

The Religion Wars in France to Conciliation
With the death of the French King Henry II and in the era of the Regency of his widow Catherine de Medici, eight violent Wars of Religion broke out in France, threatening the kingdom. The conflict had a trans-European dimension—Philip the II, the Catholic king of Spain also became involved Elizabeth the I, the Protestant Queen of England. German mercenary soldiers looted and plundered France while the Pope demanded that the rebellious French church implement the decisions of the Trento Concilium. Along with the destruction and horrors, the Wars of Religion led to significant social and political changes that eventually contributed to the modernization of France. The French Parliament was asked to authorize the conciliation agreement signed in Nantes, an agreement that represented the first pact of religious tolerance—albeit partial, but none the less valid—in Europe. The seminar requires students to read literary texts and historical documents including eyewitness testimonies, as well as research by contemporary historians of the period such as Denis Crouzet, Eli Barnavi, Arlette Jouanna, Janine Garrisson, Natalie Zemon-Davis and others.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 08/07/2010 בשעה 9:00
 • מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 08/08/2010 בשעה 9:00

הדיאלוגים של דידרו‏ (06682292)

שו"ת

ד"ר מישל קאהן

נבחן את הדיאלוג הפילוסופי ונעמוד על מאפייניו לאורך התקופות החל מהדיאלוג הסוקרטי. נעמוד על הסיבות שהפכו את הדיאלוג לג'אנר ספרותי כה פופולארי במאה ה- 18. לאחר שנסקור את פעילותו הפילוסופית והספרותית של דידרו ,נעמוד על המאפיינים המייחדים את הדיאלוגים שלו ונשפוך אור על החלוציות של דידרו והשפעתו על הדורות הבאים.
בקורס נקרא וננתח את היצירות הבאות מבחינה נראטולוגית וארגומנטטיבית: 1) שיחה בין פילוסוף לאשת המרשל דה ***, 2) זה אינו סיפור, 3) שיחת אב עם ילדיו. בהמשך, נקרא חלקים נבחרים מתוך 4) חלומו של דאלמבר ו 5) אחיינו של רמו, במטרה לשפוך אור על המרכיבים החלוציים שמאפיינים הן את כתיבת הדיאלוג אצל דידרו והן את מאפייני חשיבתו הפילוסופית הרדיקלית.
נוכחות חובה.
בסוף הקורס תתקיים בחינה.

Diderot’s Dialogs
This course examines the philosophical dialog’s development in the history of literature and considers its characteristics and evolution over the ages since the Socratic dialog. We will discuss the reasons of the popularity of this genre in the eighteenth century and link it with important cultural and philosophical reasons.
A survey of the philosophical and literary activities of Diderot will be followed by an examination of the characteristics that make his dialogs unique and we will shed light on Diderot’s originality and his influence on coming generations.
Students will read and analyze the following works, in terms of their narrative and argumentative construction: Entretien d’un philosophe avec la Marיchale (“Conversation with the Marיchale”); This is not a Story; and Entretien d'un pטre avec ses enfants (A Father’s Conversation with his Children). Students will also read selected excerpts from: Le rךve de d'Alembert (D’Alembert’s Dream) and Rameau’s Nephew in an attempt to understand the originality of Diderot in the writing of his dialogs and the characteristics of radical philosophical thought in the eighteenth century before the French Revolution.


דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 11/07/2010 בשעה 9:00
 • מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 11/08/2010 בשעה 9:00

צרפת במאה העשרים-היסטוריה פוליטית ותרבותית ב`‏ (06682293)

שו"ת

מר עמנואל הלפרין

לצד מאורעות פוליטיים ומלחמות קשות-לרבות תקופה של כיבוש זר- ידעה צרפת במאה שעברה התפתחויות חברתיות ותרבותיות כבדות משקל ומשמעות. סידרת ההרצאות לא תיפסח על התחנות ההיסטוריות הבולטות-מלחמות העולם, מלחמת אלג'ריה, מאי 68-אך תעסוק גם בהשפעתם של אישים בולטים ושל יצירות מכוננות. היא תעלה סוגיות כגון מקומה של הדת בצרפת, התמורות בחינוך הממלכתי, פריצות דרך בקולנוע, בתאטרון ובספרות. אחרי כל מפגש, יוקרן סרט קולנוע צרפתי המתייחס לנושא ההרצאה- סרט מן התקופה הנסקרת או יצירה חדשה המשחזרת אותה.

1. "הבחילה" של סארטר, "הזר" של קמי, הזרם האקסיסטנציאליסטי
2. הרפובליקה הרביעית והישגיה
3. מלחמת הודוסין – דיאן ביאן פו
4. ז'ורז' סימנון והמפקח מגרה
5. ז'ורז' ברנסנס
6. פייר מנדס פראנס
7. התיאטרון החדש – יונסקו ובקט
8. הגל החדש
9. מלחמת אלג'יריה
10. חוקת הרפובליקה החמישית
11. מאי 68
12. הדה קולוניזציה. העולם הפרנקופוני
13. צרפת והאיחוד האירופי


הקורס ילווה בהקרנת סרטים
בסוף הקורס תתקיים בחינה.

France in the 20th Century
Lesson and Exercise
Mr. Emanuel Halperin

In addition to harsh wars and political events, including a period of foreign occupation, France was witness to significant social and cultural developments in this period. This lecture series will cover the major historical stations—world wars, the Algerian War, May 1968—and will also analyze the influence of prominent personalities and watershed works. The course will raise issues such as the place of religion in France, changes in national education, and innovations in cinema, theater and literature. Each lecture will be immediately followed by a relevant film, either a film from the period discussed, or a new film that reconstructs the period.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 30/06/2010 בשעה 12:30
 • מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 02/08/2010 בשעה 12:30

ייצוגי המיניות בשיח הרפואי והספרותי ‏ (06683090)

סמינר

ד"ר מישל קאהן

ייצוגי המיניות בשיח הרפואי והספרותי
הסמינר בוחן סוגיות שקשורות לתפיסת המיניות וייצוגיה בשיח הספרותי והרפואי של המאה ה- 17 והמאה ה- 18 בצרפת. תקופה זו נחשבת למהפכנית הן בשדה המדעי והן בשדה הפילוסופי והתרבותי. תפיסת האדם וגופו, תיאוריות של רביה וילודה ותיאוריות מגדריות חדשות משפיעות באופן משמעותי על השיח הכתוב ואף מעצבות דרכי כתיבה וג'אנרים ספרותיים ייחודיים חלוצים כמו הרומן הפורנוגרפי או ספרות רפואית בלתי מקצועית כגון מדריכים לחיי מין מוצלחים.
נבחן דרך טקסטים ספרותיים ורפואיים את הפיכתה של מיניות האדם לסוגיה מרכזית שמתקשרת להיבטים מדעיים, נפשיים, תרבותיים ומגדריים באותה תקופה. נעמוד על הקשר ההדוק שנרקם בין מיניות, סקס, אהבה, פילוסופיה ותורת השיח.
נקרא וננתח רומנים פורנוגרפיים, מסות רפואיות ומאמרים ביקורתיים על מנת לבחון 1) כיצד תחומי שיח שונים מקיימים קשר דינאמי ביניהם ומשפיעים אחד על השני, 2) כיצד נעשה ניסיון להשתחרר מכבלי המוסר הדתי ולכונן תפיסה מטריאליסטית הדוניסטית של הגוף ותענוגותיו, 3) מהו מקומו המרכזי של עידן הנאורות בשינוי קיומי של תפיסת האדם את עצמו?
בה בעת, נעמוד על הדיאלקטיקה שבין תפיסות שמרניות ותפיסות מודרניות וכיצד המדע נוטה להחליף את מקומה של הדת מבלי שיבטיח שינוי משמעותי בדפוסי החשיבה השמרניים המקובלים.
נוכחות חובה, המועד להגשת עבודה סמינריונית הוא עד לתאריך 12.9.10

Representations of Sexuality in Medical and Literary Discourses

The seminar examines issues related to the perception of sexuality and its representations in the medical and literary discourses in the seventeenth and eighteenth centuries in France. Revolutionary changes occurred in science, philosophy and cultural fields during this period. Medical discoveries and new theories of reproduction and procreation, new gender perceptions and different approaches to human sexuality had a strong impact on literary and medical writers. The seminar analyzes these changes and their links with new practices of writing as the pornographic novel and non-professional medical literature such as guides to a rewarding sex life.
We will study literary and medical texts in order to understand why sexuality became a central issue for scientific, psychological, cultural, and gender debates. Our aim is to investigate the strong affinities between sexuality, sex, love, philosophy and Discourse Analysis theory of discourse.
We will read and analyze pornographic novels and medical essays before the Revolution, and selected critical articles on the subject. Our aim is to answer the following questions: how different fields of discourse conduct a dynamic dialog, resulting in reciprocal influence? By which manners did these texts try to throw off the shackles of religious morality and to establish a hedonistic materialistic outlook of the body and its pleasures? What is the Enlightenment position about sexual issues?
At the same time, the seminar will examine through the texts how science tends to replace religion without promising significant changes in accepted conservative thought patterns.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

[]

המעשייה הפילוסופית של וולטר‏ (06683091)

סמינר

ד"ר מישל קאהן

הסמינר סוקר את מיקומו של וולטר בשדה הספרותי של תקופתו ובוחן את סיבות הפיכתו של וולטר לדמות נערצת מבחינה ספרותית והגותית. בשלב שני, יתקיים דיון על הדיאלקטיקה שבין שמרנות למודרניות שמאפיינת הן את חשיבתו והן את כתיבתו של וולטר.
בהמשך, נציג את המעשיות הפילוסופיות של וולטר הנחשבות היום ליצירות מופת הספרותיות שלו. ראשית נבחן את המאפיינים הספרותיים של המעשייה שנהפכה לג'אנר ספרותי אופנתי מאוד בעידן הנאורות ונעמוד על הסיבות התרבותיות והאידיאולוגיות לשגשוג זה. בשלב שני, נעמוד על הייחודיות של המעשיות אצל וולטר ועל המרכיבים החדשים והחלוציים שהפכו אותן ליצירות מופת.
במסגרת הסמינר נבחנות לעומק היצירות הבאות : צדיק, קנדיד והתם. בנוסף לניתוח דרכי הכתיבה והאפיונים הספרותיים ייבחנו הסוגיות הפילוסופיות המועלות מעצם המעשייה ומבניה.
נוכחות חובה.
מועד להגשת עבודה סמינריונית עד 12.9.10.

Voltaire’s Philosophical Tales

The seminar examines Voltaire’s place in the literature of his time and analyzes the reasons this writer and philosopher is so highly regarded. The course also discusses the dialectic between conservatism and modernism that characterize Voltaire's thinking and writing. But in the same time, we will proceed to a reevaluation of the ideological positions of Voltaire in order to highlight the audacity and originality of the French philosopher.
The course introduces Voltaire’s philosophical tales, considered his finest work. Compared with the most popular fairy tales of his time, the philosophical short stories written by Voltaire are unique. Therefore, the analysis of the new literary components and characteristics is a main issue of this seminar.
Students will read and analyze Zadig, Candide, and L'Ingenu and a few other short stories. A selection of critical articles and chapters is proposed during the seminar.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

[]

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer