ידיעון תש"ע

קישוט
 

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

מזכירות החוג

עוזרת מנהלית        -            גב' דיתה ליבנה

מזכירת סטודנטים -           גב' ענת זיסקינד

 

מזכירות החוג:
בנין יד-אבנר, חדר 214, טל': 03-6409896,03-6423619, פקס': 6406243.

קבלת קהל:
בימים  א', ב', ד', ה' בשעות 13:00-10:00, יום ג' 14:00-10:00

dital@tauex.tau.ac.il e-mail

אתר החוג באינטרנט: http://www.tau.ac.il/~geograph/

 

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer