ידיעון תש"ע

קישוט
 

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

מזכירות החוג

פרופ'  גדעון בוהק- ראש החוג  ללימודי התרבות העברית

פרופ' תמר סוברן - ראש מגמת הלשון העברית וראש המגמה הבין-תחומית

פרופ' שלמה יזרעאל – ראש מגמת בלשנות שמית

פרופ'פרנק פולק– ראש מגמת מקרא

ד"ר ורד נועם – ראש מגמת תלמוד וספרות העת העתיקה

ד"ר רונית מרוז – ראש מגמת  קבלה וחסידות

 פרופ' רון מרגולין – ראש מגמת פילוסופיה יהודית

ד"ר חיים כהן – ראש תכנית הלימודים בעריכה לשונית  ויו"ר ועדת ההוראה החוגית

 

עוזרת מנהלית לראש החוג - רותי טיטונוביץ

ע' מזכירת חוג - ענת אבירם

מזכירות החוג:
בנין רוזנברג, חדר 309,
טל': 6409787

קבלת קהל:
ימים א'-ה', בשעות: 12:00-9:30 ,
יום ג' 14:00-9:30

e-mail: rutht@tauex.tau.ac.il

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer