ידיעון תש"ע

קישוט
 

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

מזכירות החוג

מזכירת החוג  -  גב' מיכל לוינסון

מזכירות החוג:
בניין ווב, חדר 414,
טל': 6409723

קבלת קהל:
בימים א', ה'  בשעות 9:00 - 12:00;
ביום ג' 13:00-15:00
ביום ד' בשעות 10:00 - 13:00

דוא"ל:
michall@tauex.tau.ac.il

אתר החוג באינטרנט:
http://www.tau.ac.il/humanities/arabic

 

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer