ידיעון תש"ע

קישוט
 

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

מזכירות החוג

מזכירת החוג    -    גב' ענת הנדלמן

 

 

מזכירות החוג: בניין ווב, חדר 305, טל': 03-6409786

קבלת קהל: בימים א',ג, ה, בשעות 10:00-13:00

יום ב' 13:00-15:00

דוא"ל: anatha@tauex.tau.ac.il 

אתר החוג באינטרנט: http://www.tau.ac.il/humanities/french/

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer