ידיעון תש"ע

קישוט
 

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

מסלולי הלימודים

ניתן ללמוד במסלולים אלה:

1. מסלול מחקרי, הכולל עבודת גמר - המסלול מיועד לתלמידים המעוניינים לעסוק במחקר ולתלמידים המבקשים להמשיך וללמוד לתארים מתקדמים.

כל תלמיד ירכיב את מערכת השעות על פי ההתמחות המבוקשת בעזרת היועץ ללימודי התואר השני. תלמידים המבקשים להתמחות בתרגום ילמדו על פי תכנית מובנית, על פי המלצת היועץ. היקף השעות במסלול זה: 28 ש"ס.

2. מסלול עיוני, ללא עבודת גמר -  המסלול  מיועד לתלמידים המעוניינים להעמיק את השכלתם המקצועית בספרות, בתרבות ובבלשנות הצרפתית, אך אין בכוונתם לעסוק במחקר.

כל תלמיד ירכיב את מערכת השעות על פי ההתמחות המבוקשת בעזרת היועץ הלימודי התואר השני. תלמידים המבקשים להתמחות בתרגום ילמדו על פי תכנית מובנית, על פי המלצת היועץ. היקף השעות במסלול זה: 32 ש"ס.

3. מסלול ישיר לדוקטורט דרך בית-הספר למדעי התרבות - למסלול זה יתקבלו תלמידים אשר בתום השנה הראשונה ללימודיהם השיגו ציון ממוצע של 90 ואשר בחרו בנושא המחקר שבו יעסקו. התקבלות למסלול זה מותנית בעמידה במבחן כשירות ובהמלצת המנחה.

4. מסלול לימודי צבירה - החל משנת תשס"ה ניתן להירשם לתואר שני במסלול צבירה. מסלול לימודים זה מיועד לתלמידים לתואר מוסמך היודעים שלא יוכלו לעמוד במסגרת זמן התקן של שנתיים לסיום התואר. התלמידים במסלול זה יוכלו לפרוס את הלימודים על פני 4 שנים (ולשלם 50% משכר הלימוד בכל שנה). תלמידים יוכלו להירשם למסלול הצבירה למשך שנתיים, ובמהלכן ישלימו 50% לפחות ממכסת השעות לתואר. לאחר שנתיים במעמד המיוחד יעברו התלמידים למעמד של תלמיד מן המניין ויידרשו להשלים את לימודיהם לתואר בתוך שנתיים נוספות לכל היותר.

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer