ידיעון תש"ע

קישוט
 

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

חשוב לדעת

 1. משך הלימודים לתואר השני הוא שנתיים.
 2. החל משנה"ל תשס"ז חייבים תלמידי התואר השני ללמוד בקורסי אשכול בחוגים אחרים:
  במסלול המחקרי - 4 ש"ס לפחות; במסלול העיוני - 8 ש"ס לפחות.
  רשימת קורסי האשכול מופיעה במרוכז לאחר הפרק הכללי בידיעון.
 3. מועדי הגשת עבודות סמינריוניות לתואר הראשון והשני בשנה"ל תש"ע:
  סמסטר א`: יום א' 23.5.10 (י' בסיון תש"ע)
  סמסטר ב` וקורסים שנתיים: יום א' 12.9.10 (ד' בתשרי תשע"א)
  לא ניתן לחרוג ממועדים אלה.

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer