ידיעון תש"ע

קישוט
 

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

מבנה הלימודים

תכנית הלימודים תיקבע עם היועץ לתלמידי תואר שני.

  1. המסלול המחקרי, הכולל עבודת גמר

א. התלמידים ילמדו בקורסים בהיקף של  28 ש"ס: 24 ש"ס בשיעורים מתחומי הבלשנות, התרגום, הספרות והתרבות הצרפתית, ועוד 4 ש"ס בסמינריונים בעברית מתוך תכנית אשכולות הסמינריונים של הפקולטה בנושאים אלה: ספרות, היסטוריה ופילוסופיה.

ב. התלמידים יגישו עבודה סמינריונית אחת.

ג. עבודת גמר: במהלך שנת הלימודים הראשונה יבחר התלמיד מנחה לכתיבת עבודת הגמר ויגיש את הצעת המחקר לוועדת ההוראה של החוג. ציון התזה ייקבע לאחר הופעת התלמיד לפני שלושה שופטים (ביניהם מנחה התזה) לצורך הצגה והגנה בעל פה על עבודתו. 

  1. מסלול עיוני, ללא עבודת גמר

א. התלמידים ילמדו בקורסים בהיקף של 32 ש"ס: 24 ש"ס בשיעורים מתחומי הבלשנות, התרגום, הספרות והתרבות הצרפתית, ועוד 8 ש"ס בסמינריונים בעברית מתוך תכנית אשכולות הסמינריונים של הפקולטה בנושאים אלה: ספרות, היסטוריה ופילוסופיה.

ב. התלמידים יגישו שתי עבודות סמינריוניות.

ג. התלמידים יידרשו לעמוד בבחינת גמר. לקראת הבחינה יוצעו לתלמידים נושא ורשימה ביבליוגרפית. הבחינה תיערך שלושה חודשים לאחר מכן ותיבדק על ידי שניים ממורי החוג.

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer