ידיעון תש"ע

קישוט
 

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

תנאי הקבלה

ללימודי התואר השני יתקבלו בעלי תואר ראשון בצרפתית אשר סיימו את לימודיהם בציון "טוב" ומעלה, או בעלי תעודה מתאימה ממוסד אחר (בארץ או בחו"ל), לפי תקנות הפקולטה.

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer