ידיעון תש"ע

קישוט
 

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

סגל ההוראה

 • גב'
 • ד"ר דורון אברהם
 • גב' קובליבקר אורית
 • ד"ר תמר אילת-יגורי – סגל זוטר
 • ד"ר משה אלחנתי
 • ד"ר נילי אריה ספיר
 • ד"ר יצחק בנימיני
 • ד"ר תמר ברגר
 • ד"ר שרון גבע
 • ד"ר נועה גדי
 • מר יובל גוז'נסקי
 • ליאור גול
 • גב' פלורינדה גולדברג
 • ד"ר אנה גייפמן
 • ד"ר איתן גינזברג
 • ד"ר אלון גן
 • ד"ר אפרים דוידי
 • ד"ר חיים דעואל לוסקי
 • ד"ר יעל דר
 • ד"ר יובל דרור
 • אורי זכאי
 • ד"ר יוסף טריאסט
 • קים יובל
 • נעה לביא
 • מר אביב לבנת
 • ד"ר חנה לבנת
 • ד"ר נסים ליאון
 • ד"ר עודד יעקב מֶנְדָה-לוי
 • ד"ר איריס מילנר
 • ד"ר חגית מישר-טל
 • מר גלעד מלצר
 • ד"ר שלמה מנדלוביץ
 • ד"ר דליה מנור
 • ד"ר עופר נורדהיימר נור
 • מרינה, ד"ר נז'ניק
 • ד"ר מיכל סדן
 • ד"ר שי ישראל פרוגל
 • מר יחיל צבן
 • ד"ר רונן צדקה
 • ד"ר מירה צורף
 • ד"ר טל קוגמן
 • ד"ר אורנה ראובן
 • ד"ר ערן רולניק
 • מר נאואל ריבקה
 • ד"ר יובל שחר
 • מר אלי שיינפלד
 • ד"ר רימה שיכמנטר
 • רענן שניר

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer