ידיעון תש"ע

קישוט
 

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

בחינות החוג להיסטוריה של המזה"ת ואפריקה לשנת תש"ע

לוח הבחינות יתעדכן בהמשך.

סמסטר א'

שם הקורס שם המרצה מועד א' שעה מועד ב' שעה
ערבית למתחיליםד"ר קינברג לאה , גב דהרי דוידוביץ עדנה , ד"ר גטרויר עירית 25/01/20109:00 24/02/201018:00
ערבית למתקדמיםגב וייסבלט נעמי , מר אילן רובין 25/01/20109:00 24/02/201018:00
קריאה באוטוביוגרפיות פלסטיניותגב' נעמה בן זאב 26/01/20109:00 05/05/201018:00
האסלאם הרדיקלי - שורשים ודרכי פעולהפרופ יוסף קוסטינר 27/01/20109:00 24/03/201018:00
מבוא להיסטוריה חברתיתפרופ יוסף קוסטינר 28/01/201013:00 12/05/201018:00
מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישהד"ר רבי עוזי 28/01/201013:00 03/03/201018:00
איראן החדשה: המורשת הפרסית, מסורת השיעה והשפעת המערבפרופ מנשרי דוד 29/01/20109:00 03/03/201018:00
תורכיה המודרניתפרופ סינגר איימי 31/01/20109:00 07/05/20109:00
השיעה מכניעות למהפכהפרופ' ליטבק מאיר 01/02/20109:00 30/04/20109:00
מבוא לתולדות הערבים והאסלאםד"ר שפר מירי 02/02/201013:00 24/03/201018:00
קרן אפריקה והמזה"תד"ר בק אירית 03/02/20109:00 12/03/20109:00
פרקים בהיסטוריה אינטלקטואלית של המזה"תפרופ גרשוני ישראל 04/02/20109:00 12/03/20109:00
תרגיל בהיסטוריה של אפריקהד"ר צבר גליה 05/02/20109:00 17/03/201018:00
מבוא לדת ולתרבות האסלאםד"ר קינברג לאה 08/02/20109:00 14/04/201018:00
עיתונות וכלי תקשורת אחרים במזה"ת - בחינת בית פרופ איילון עמי מועד א': ב-8/2/10 ב-9:00. החזרה ב-11/2/10 ב-12:00.
מועד ב': ב-14/5/10 ב-9:00. החזרה ב-17/5/10 ב-12:00.
ההגירה המוסלמית במערב: בין מדינת הלאום לאומת האסלאםד"ר שביט אוריה 10/02/20109:00 26/05/201018:00
מרד האסלאם - תנועות תחייה והתנגדות לכיבוש זרפרופ גמר משה 11/02/20109:00 26/03/20109:00
תרגיל לדת ולתרבות האסלאםד"ר צפריר נורית 11/02/20109:00 19/03/20109:00
ההיסטוריה של ירדןד"ר אלון יואב 12/02/20109:00 14/04/201018:00
מבוא להיסטוריה של אפריקהד"ר צבר גליה 14/02/20109:00 21/04/201018:00
נשים באסלאם ובעולם הערבי המודרנימר נסים חיים 14/02/20109:00 17/03/201018:00
דת ומדינה במזה"ת המודרניפרופ' ליטבק מאיר 16/02/20109:00 28/04/201018:00
מבוא לצפון אפריקה ד"ר זיסינויין דניאל מועד א': ב-17/2/10 ב-12:30.
מועד ב': בחינת בית או עבודה
סוגיות נבחרות באסלאם הפרה - מודרניד"ר צפריר נורית 18/02/20109:00 21/04/201018:00
מבוא לתולדות האימפריה העות'מאנית - מיבדק פרופ סינגר איימי מועד א': בחינה אמריקאית על מחשב ב- 10.3.10 ב- 18:00
מועד ב': אין מועד ב'
תרגיל-מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישהד"ר אלון יואב , ד"ר צורף מירה , פרופ' גמר משה 19/02/20109:00 09/04/20109:00

סמסטר ב'

שם הקורס שם המרצה מועד א' שעה מועד ב' שעה
ילודה, ילדים ילדות בשיח הערביפרופ בנגו עפרה 14/06/20109:00 18/07/20109:00
ערבית למתקדמיםגב וייסבלט נעמי , מר אילן רובין 14/06/20109:00 18/07/20109:00
ערבית למתחיליםד"ר קינברג לאה , גב דהרי דוידוביץ עדנה , ד"ר גטרויר עירית 14/06/201013:00 18/07/20109:00
פרסית למתחיליםפרופ ירושלמי דויד 16/06/20109:00 19/07/20109:00
פרסית למתקדמיםפרופ ירושלמי דויד 16/06/20109:00 19/07/20109:00
מרד ומהפכה במזה"תד"ר רבי עוזי 17/06/20109:00 08/08/20109:00
מצרים בעידן המודרני-קהילה פוליטית בסבך לבטי הזהותד"ר צורף מירה 18/06/20109:00 21/07/20109:00
מבוא לתולדות האימפריה העות'מאנית - בחינה אמריקאית על מחשבפרופ סינגר איימי 20/06/20109:00 22/07/20109:00
צמיחתן של מדינות וקהילות מודרניות-מרוקו,אלג'יר,ותוניסד"ר מדי ויצמן ברוס 21/06/20109:00 23/07/20109:00
פוליטיקה ושבטיות במזה"ת המודרניד"ר אלון יואב 22/06/20109:00 25/07/20109:00
איראן בעת החדישהפרופ מנשרי דוד 23/06/20109:00 29/07/20109:00
תרגיל לתולדות האימפריה העות'מאניתפרופ סינגר איימי , ד"ר שפר מירי 23/06/20109:00 03/08/20109:00
ברכה - צופיות ומודרניותד"ר בק אירית 24/06/20109:00 26/07/20109:00
סוגיות בהיסטוריה הפלסטינית 1948-1900פרופ איילון עמי 25/06/20109:00 27/07/20109:00
הטוב הרע והמכוער - סוגיות חברתיות באפריקה המודרנית-בחינת בית ד"ר צבר גליה מועד א': ב-27/6/10 ב-9:00. החזרה ב-30/6/10 ב-13:00.
מועד ב': ב-5/8/10 ב-9:00. החזרה ב-8/8/10 ב-13:00.
צדאם חוסיין - האיש ושיחופרופ בנגו עפרה 27/06/20109:00 28/07/20109:00
מולדת האסלאם השנייה - מבוא להיסטוריה של אסיה המרכזיתפרופ גמר משה 28/06/20109:00 04/08/20109:00
תרגיל תולדות הערבים והאסלאםמר נסים חיים 28/06/20109:00 29/07/20109:00
סוגיות נבחרות בסכסוך ישראל-ערבפרופ זיסר אייל 30/06/20109:00 01/08/20109:00
ממוחמד עד מרקס - פרקים בהיסטוריה של אסיה המרכזיתפרופ גמר משה 04/07/20109:00 10/08/20109:00
קולוניאליזם בריטי במזרח אפריקהד"ר צבר גליה 05/07/20109:00 12/08/20109:00
פצע, חבורה ומכה טרייה רפואה ואתיקה בחברות מוסלמיות-בחינת בית ד"ר שפר מירי מועד א': ב-6/7/10 ב-9:00. החזרה ב-13/7/10 ב-13:00.
מועד ב': ב-9/8/10 ב-9:00. החזרה ב-16/8/10 ב-13:00.
תרגיל-מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישהפרופ ' גרשוני ישראל , פרופ' ליטבק מאיר 07/07/20109:00 10/08/20109:00
סוגיות נבחרות באסלאם הפרה - מודרניד"ר צפריר נורית 08/07/20109:00 12/08/20109:00
העולם הערבי וסכסוך ישראל-ערבפרופ' אייל זיסר 09/07/20109:00 11/08/20109:00
המפרץ הפרסי - זירה במשברד"ר רבי עוזי 11/07/20109:00 13/08/20109:00
בין אחדות לפירוד-המערכת הערבית המדינתיתד"ר מדי ויצמן ברוס 12/07/20109:00 13/08/20109:00

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer