ידיעון תש"ע

קישוט
 

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

בחינות החוג לספרות לשנת תש"ע

לוח הבחינות יתעדכן בהמשך.

(1) סטודנט לתואר ראשון זכאי להיבחן בכל בחינה ב-2 המועדים שנקבעו. הציון הקובע הוא הציון במועד האחרון. מומלץ לתלמידים להיבחן במועד א'.

(2) מבחני הבית יחולקו בתאריך ובשעה המפורסמים כאן. החלוקה תתבצע כנהוג בבחינה רגילה, בחדר שיפורסם ביום הבחינה.

דין מבחן בית כדין בחינה רגילה.

בחינות הבית תוחזרנה על-ידי התלמידים לתאי המרצים/ות.

(3) מועדי הבחינות והעבודות וכן מועדי ההגשה של עבודות סמינריוניות של קורסים שחוג האם שלהם אינו ספרות, מתפרסמים בלוח המודעות של החוג הרלוונטי.

סמסטר א'

שם הקורס שם המרצה מועד א' שעה מועד ב' שעה
יסודות הפרוזודיהד"ר עינת-נוב עידית , ד"ר ברעם אשל עינת 25/01/201013:00 05/03/20109:00
תיקון אמנותי: מבוא לביקורת ספרות פסיכואנאליטית - מבחן בית ד"ר מילנר איריס מועד א': ב-26/1/10 ב-9:00. הגשה עד 31/1/10 ב-13:00
מועד ב': ב-12/3/10 ב-9:00. הגשה עד 17/3/10 ב-13:00
מבוא לתורת התרגוםד"ר בן ארי ניצה 27/01/201013:00 14/04/201018:00
ספר הזוהר: מיסטיקה, מדרש, ספרותד"ר גולדרייך עמוס 28/01/201013:00 10/03/201018:00
תיאוריה וביקורת של הספרות והתרבות - מבחן בית ד"ר דותן אייל מועד א': ב-29/1/10 ב-9:00. הגשה עד 2/2/10 ב-13:00
מועד ב': ב-9/4/10 ב-9:00. הגשה עד 14/4/10 ב-13:00
הסיפורת העברית במאתים השנים האחרונות - מבחן אמצע קורספרופ הולצמן אבנר 31/01/201013:00 17/03/201018:00
תיאוריות פוסטמודרניות של תרגוםד"ר דוד דרור אבנד 01/02/201013:00 14/05/20109:00
פרימו לוי: מונוגרפיה - מבחן בית ד"ר שיפמן סמדר מועד א': ב-2/2/10 ב-9:00. הגשה עד 7/2/10 ב-13:00.
מועד ב': ב-5/5/10 ב-9:00. הגשה עד 10/5/10 ב-13:00.
מבוא לשירה העברית בימי הביניים א'פרופ בארי טובה 03/02/201013:00 24/03/201018:00
גבולות הריאליזם: בורחס, מארקס, קורטאזאר - מבחן בית ד"ר שיפמן סמדר מועד א': ב-4/2/10 ב-9:00. הגשה עד 9/2/10 ב-13:00.
מועד ב': מבחן בית ב-4/6/10 ב-9:00. הגשה עד 9/6/10 ב-13:00.
יצירות מופת בספרות העבריתד"ר מילנר איריס 05/02/20109:00 12/05/201018:00
מלאכת התרגום - מבחן בית ד"ר הכהן רן מועד א': ב-5/2/10 ב-9:00. הגשה עד 10/2/10 ב-13:00.
מועד ב': ב-30/4/10 ב-9:00. הגשה עד 5/5/10 ב-13:00.
בעיות יסוד בתורת הספרות: מבט מפרספקטיבה קוגניטיביתפרופ שן ישעיהו 07/02/201013:00 28/04/201018:00
מבוא לאגדה ולספרות העממיתפרופ יסיף עלי 08/02/20109:00 09/04/20109:00
מבוא לסיפורתפרופ פרי מנחם 11/02/201013:00 30/04/20109:00
שירת תל-אביב - מבחן בית ד"ר מנדה-לוי עודד מועד א': ב-12/2/10 ב-9:00.הגשה עד 17/2/10 ב-13:00
מועד ב': ב-28/5/10 ב-9:00. הגשה עד 2/6/10 ב-13:00.
מבוא לתורת הרומאןפרופ שטרנברג מאיר 14/02/201013:00 26/05/201018:00
גוף ומגדר בסיפורת העברית של ימי הביניים - מבחן בית מר רוטמן דוד מועד א': ב-16/2/10 ב-9:00. הגשה עד 21/2/10 ב-13:00
מועד ב': ב-21/5/10 ב-9:00. עד26/5/10 ב-13:00.
מבוא לתורת הספרות - מבחן אמצע קורספרופ גלוזמן מיכאל 17/02/201013:00 21/04/201018:00
פוסטמודרניזם? - מבחן בית ד"ר שיפמן סמדר מועד א': ב-18/2/10 ב-9:00. הגשה עד 23/2/10 ב-13:00
מועד ב': ב-28/5/10 ב-9:00. הגשה עד 2/6/10 ב-13:00.
יצירתו של יהושע קנז - מבחן בית ד"ר מילנר איריס מועד א': ב-19/2/10 ב-9:00. הגשה עד 24/2/10 ב-13:00
מועד ב': ב-7/5/10 ב-9:00. הגשה עד 12/5/10 ב-13:00.

יתכנו שינויים בלוח הבחינות. נא לעקוב אחר הפרסומים באינטרנט.

מועדי הבחינות והעבודות וכן מועדי ההגשה של עבודות סמינריוניות בקורסים שחוג האם שלהם אינו ספרות מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג הרלוונטי.

שיעורים שלא צוינו לעיל, יסתיימו בהגשת עבודות. את העבודות יש להגיש עד ה-21/03/10 בשעה 13:00, לתא המרצה. אין מועד ב' בהגשת עבודות.

את מבחני הבית יש לשים ישירות בתאי המרצים/ות.

עבודות סמינריוניות מסמסטר א' יש להגיש במזכירות החוג עד ה-23/05/10. עבודות שלא יוגשו במועד, לא יבדקו.

סמסטר ב'

שם הקורס שם המרצה מועד א' שעה מועד ב' שעה
רומאנים נבחרים בספרות העולםד"ר שיפמן סמדר 15/06/201013:00 21/07/201013:00
נרטיבים של כח ועונג - מבחן בית ד"ר זיו עמליה מועד א': ב-16/6/10 ב-9:00. הגשה עד 21/6/10 ב-13:00
מועד ב': ב-30/7/10 ב-9:00. הגשה עד 4/8/10 ב-13:00.
קווי מתאר לשירה העבריתפרופ שמיר זיוה 18/06/20109:00 25/07/201013:00
השואה: היסטוריה ספרות וזכרוןפרופ לאור דן 21/06/201013:00 29/07/201013:00
הסיפורת העברית במאתים השנים האחרונותפרופ הולצמן אבנר 24/06/20109:00 01/08/201013:00
נשים וילדים בספרות השואה - מבחן בית ד"ר מילנר איריס מועד א': ב-25/6/10 ב-9:00. הגשה עד 30/6/10 ב-13:00
מועד ב': ב-6/8/10 ב-9:00. הגשה עד 11/8/10 ב-13:00.
מבוא לשירה העברית בימי הביניים ב'פרופ בארי טובה 27/06/201013:00 04/08/201013:00
יסודות השירד"ר מיטל אורית , ד"ר יעקבי תמר 30/06/201013:00 08/08/201013:00
תחנות יסוד בספרות המערב: העת העתיקה וימה"בד"ר לובין אורלי , ד"ר עמיאל האוזר תמר 04/07/201013:00 05/08/201013:00
נתן זך ושירת דור המדינה - מבחן בית פרופ גלוזמן מיכאל מועד א': ב-7/7/10 ב-9:00. הגשה עד 12/7/10 ב-13:00.
מועד ב': ב-13/8/10 ב-9:00. הגשה עד 18/8/10 ב-13:00
מבוא לתורת הספרותפרופ גלוזמן מיכאל 08/07/201013:00 12/08/201013:00
ילדות והתבגרות בסיפורת הישראלית - מבחן בית ד"ר מנדה-לוי עודד מועד א': ב-9/7/10 ב-9:00. הגשה עד 14/7/10 ב-13:00.
מועד ב': ב-11/8/10 ב-9:00. הגשה עד 16/8/10 ב-13:00
דויד גרוסמן: מונוגרפיה - מבחן בית ד"ר שיפמן סמדר מועד א': ב-11/7/10 ב-9:00. הגשה עד 15/7/10 ב-13:00
מועד ב': ב-8/8/10 ב-9:00. הגשה עד 12/8/10 ב-13:00.
תיאטרון: בין היסטוריה לפואטיקה - מבחן בית ד"ר לבוא יעל מועד א': ב-13/7/10 ב-9:00. הגשה עד 18/7/10 ב-13:00
מועד ב': מבחן בית ב-10/8/10 ב-9:00. הגשה עד 15/8/10 ב-13:00

יתכנו שינויים בלוח הבחינות. נא לעקוב אחר הפרסומים באינטרנט.

מועדי הבחינות והעבודות וכן מועדי ההגשה של עבודות סמינריוניות בקורסים שחוג האם שלהם אינו ספרות מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג הרלוונטי.

שיעורים שלא צוינו לעיל, יסתיימו בהגשת עבודות. את העבודות יש להגיש עד ה-08/08/10 בשעה 13:00, לתא המרצה. אין מועד ב' בהגשת עבודות.

את מבחני הבית יש לשים ישירות בתאי המרצים/ות.

עבודות סמינריוניות מסמסטר ב' יש להגיש במזכירות החוג עד ה-12/09/10. עבודות שלא יוגשו במועד, לא יבדקו.

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer