ידיעון תש"ע

קישוט
 

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

בחינות החוג להיסטוריה כללית לשנת תש"ע

לוח הבחינות יתעדכן בהמשך.

סמסטר א'

שם הקורס שם המרצה מועד א' שעה מועד ב' שעה
חברה, משטר ותרבות באמל"טד"ר פרויס אורי , ד"ר לייבנר חררדו 25/01/20109:00 24/02/201018:00
מישו ועד גלות אביניון - תולדות הנצרות בימי הבינייםפרופ ברקאי רון 27/01/201013:00 03/03/201018:00
חברה, משטר ותרבות במאה ה-19ד"ר רחמימוב אלון 29/01/20109:00 05/03/20109:00
חברה, משטר ותרבות ביוון העתיקהפרופ מלכין עירד, ד"ר לניאדו אבשלום 31/01/20109:00 10/03/201018:00
היסטוריה והיסטוריונים בעת החדשהפרופ מאלי יוסף 01/02/20109:00 17/03/201018:00
עולמה של האישה ברומא העתיקהד"ר פייג וישניא רחל 03/02/201013:00 19/03/20109:00
חברה, משטר ותרבות ברומא העתיקהפרופ פרייס יונתן, ד"ר פייג וישניא 04/02/20109:00 24/03/201018:00
חברה, משטר ותרבות בימי הבינייםפרופ קליינברג אביעד, פרופ ברקאי רון 07/02/201013:00 14/04/201018:00
ממלחמת העולם הראשונה עד המהפכה האקולוגית - סוגיות נבחרות בהיד"ר נוימן בעז 08/02/201013:00 21/04/201018:00
הרנסאנס האיטלקיד"ר הרציג תמר 10/02/201013:00 28/04/201018:00
ארה"ב מהקמתה ועד מלחמת האזרחיםפרופ נווה אייל 14/02/201013:00 12/05/201018:00
חברה, משטר ותרבות במאה ה-20 פרופ חלפין יגאל , ד"ר ווגו רפאל 16/02/201013:00 05/05/201018:00
חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמתפרופ כ"ץ דוד , פרופ מאלי יוסף 17/02/20109:00 07/05/20109:00
חברה, משטר ותרבות בארה"בפרופ נווה אייל , ד"ר זכים מיכאל 18/02/201013:00 30/04/20109:00

סמסטר ב'

שם הקורס שם המרצה מועד א' שעה מועד ב' שעה
חברה, משטר ותרבות באמל"טד"ר פרויס אורי 14/06/20109:00 18/07/20109:00
חברה, משטר ותרבות במאה ה-19פרופ חלפין יגאל, ד"ר ווגו רפאל 16/06/201013:00 19/07/201013:00
להיפרד מהמאה ה-20-מעידן המונים לדור האינטרנט - בחינת בית פרופ' שלמה זנד מועד א': ב-17/6/10 ב-9:00. החזרה עד 23/6/10 ב-13:00.
מועד ב': ב-23/7/10 ב-9:00. החזרה עד 29/7/10 ב-9:00.
חברה, משטר ותרבות ביוון העתיקהד"ר לניאדו אבשלום 18/06/20109:00 21/07/20109:00
חברה, משטר ותרבות במאה ה-20 פרופ' שלמה זנד, ד"ר רחמימוב אלון , ד"ר נוימן בעז מועד א': ב-20/6/10 ב-9:00. בחינת בית רק בקבוצה של ד"ר נוימן
מועד ב': ב-22/7/10 ב-9:00. בחינת בית רק בקבוצה של ד"ר נוימן
חזון החברה האידיאליתפרופ אליאב-פלדון מרים 21/06/20109:00 27/07/20109:00
חברה, משטר ותרבות ברומא העתיקהד"ר לניאדו אבשלום, ד"ר פייג וישניא רחל 23/06/20109:00 29/07/20109:00
אמריקה הלטינית במאה ה-20ד"ר לייבנר חררדו 24/06/20109:00 25/07/20109:00
המאה האמריקנית 1945-היוםפרופ נווה אייל 27/06/201013:00 01/08/201013:00
חברה, משטר ותרבות בארה"בד"ר שטראוס-דורון דפנה , ד"ר זכים מיכאל, פרופ' איל נוה 29/06/20109:00 03/08/20109:00
תולדות הנצרות 2010-1350פרופ כ"ץ דוד 30/06/20109:00 06/08/20109:00
עיר המדינה בעולם הים תיכוניפרופ מלכין עירד 04/07/201013:00 04/08/201013:00
אימפריות: מערב ו"מזרח" מן המאה ה-18 עד למאה ה-21פרופ מלמן בלהה 06/07/20109:00 08/08/20109:00
חברה, משטר ותרבות בימי הביניים פרופ גדי אלגזי , פרופ ארבל בנימין 08/07/20109:00 09/08/20109:00
איך לכתוב אודות גרמניה-היסטוריה והיסטוריוגרפיהפרופ וולקוב שולמית 11/07/20109:00 11/08/20109:00
חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמתפרופ אליאב-פלדון מרים , ד"ר הרציג תמר 13/07/20109:00 12/08/20109:00

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer