ידיעון תש"ע

קישוט
 

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

בחינות החוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם לשנת תש"ע

לוח הבחינות יתעדכן בהמשך.

סמסטר א'

שם הקורס שם המרצה מועד א' שעה מועד ב' שעה
זרמים מתודולוגיים בגיאוגרפיה - מבחן בית (תואר שני) פרופ שנל יצחק מועד א': ב-24/01/10 ב- 09:00. החזרה עד 27/1/10 ב-13:00.
מועד ב': ב-25/02/2010 בשעה 09:00. החזרה עד 1/3/10 ב-13:00.
שינויי אקליםד"ר סערוני הדס 24/01/20109:00 25/02/20109:00
גיאוגרפיה רגיונלית של מזרח אסיהפרופ ברוור משה 25/01/20109:00 04/03/20109:00
מבוא למדעי כדור הארץד"ר אבישר דרור 25/01/20109:00 26/02/20109:00
שיטות מחקר כמותיותפרופ בננסון יצחק 26/01/20109:00 05/03/20109:00
אקלים א"יד"ר סערוני הדס 27/01/20109:00 11/03/20109:00
יסודות התכנון העירוניד"ר חתוקה טלי 28/01/20109:00 11/03/20109:00
מערכות מידע גיאוגרפיות (מבוא ל-GIS א)פרופ' בננסון יצחק 31/01/20109:00 12/03/20109:00
התכנון בישראל: החוק, הציבור והטכנולוגיותגב טלמור קארין 01/02/20109:00 18/03/20109:00
מבוא לגיאואינפורמטיקהפרופ בננסון יצחק 02/02/20109:00 19/03/20109:00
מבוא לאיכות הסביבה בישראלד"ר פוצטר עודד 03/02/20109:00 15/04/20109:00
גיאוגרפיה חבלית של אזור אילתד"ר רון צבי 04/02/20109:00 16/04/20109:00
גיאוגרפיה של המזרח התיכוןד"ר קרטין אמנון 07/02/20109:00 22/04/20109:00
מתודולוגיה של תכנון אקלימי (תואר שני)ד"ר פוצטר עודד 07/02/20109:00 22/04/20109:00
מבוא לגיאוגרפיה היסטורית - מבחן ביתפרופ ביגר גדעון 08/02/20109:00 22/04/20109:00
מבוא לגיאוגרפיה חברתית-תרבותיתפרופ פנסטר טובי 08/02/20109:00 23/04/20109:00
יישומי גיאואינפורמטיקה במחקר סביבתימר הרפז צבי 09/02/20109:00 29/04/20109:00
תכנון עירוני: יישומים לחוק התכנון והבנייהד"ר ברזילי בועז 10/02/20109:00 30/04/20109:00
גיאוגרפיה עירוניתד"ר צפריר-ראובן אורנה 11/02/20109:00 06/05/20109:00
מבוא להידרוגיאולוגיהד"ר אבישר דרור 14/02/20109:00 07/05/20109:00
סטטיסטיקהגב סטוקלין ילנה 15/02/20109:00 13/05/20109:00
תכנון מרחבי בישראלפרופ פנסטר טובי 15/02/20109:00 13/05/20109:00
מבוא לחישה מרחוקמר שוורץ גיא 16/02/20109:00 14/05/20109:00
גיאוגרפיה רפואיתפרופ הופ מיכה 17/02/20109:00 27/05/20109:00
יחסי מיגדר במרחב הישראליפרופ פנסטר טובי 18/02/20109:00 03/06/20109:00
מבחן גמר לתואר שני מורי החוג מועד א': ב-18/2/2010 ב-9:00.
מועד ב': אין מועד ב'.

סמסטר ב'

שם הקורס שם המרצה מועד א' שעה מועד ב' שעה
התפתחות הכשרת הקרקע באזורים הרריים בא"י (תואר שני)ד"ר רון צבי 14/06/20109:00 11/07/20109:00
מבוא לרשתות מורכבותד"ר ליברטל אפרת 14/06/20109:00 11/07/20109:00
מבוא לאקלים ובעיות הסובבד"ר גלנטי אלי 15/06/20109:00 12/07/20109:00
שיטות מחקר איכותיותד"ר חתוקה טלי 16/06/20109:00 13/07/20109:00
מדיניות חברתית בתכנוןאדר פלינט שלומית 17/06/20109:00 14/07/20109:00
מערכות מידע גיאוגרפיות (מבוא ל-GIS ב) פרופ' בננסון יצחק 20/06/20109:00 18/07/20109:00
מרחב, מקום סביבה: מבוא לסביבת האדםפרופ' פורטוגלי יובל 21/06/20109:00 19/07/20109:00
מטרופולין ת"א כמרחב תכנוןגב טלמור קארין 22/06/20109:00 21/07/20109:00
גיאוגרפיה היסטורית של ירושלים - מבחן ביתפרופ ביגר גדעון 23/06/20109:00 22/07/20109:00
קרטוגרפיה דיגיטליתד"ר יצחק אלי 23/06/20109:00 22/07/20109:00
שימוש ב-SPSS במחקר הגיאוגרפיד"ר בקמן יפים 24/06/20109:00 22/07/20109:00
גיאוגרפיה חברתית של העירד"ר יצחק אומר 27/06/20109:00 26/07/20109:00
מבוא לגיאוגרפיה כלכלית-פוליטיתד"ר קרטין אמנון 28/06/20109:00 27/07/20109:00
שימושי מטאורולוגיה בעידן של שינויי אקליםד"ר זיו ברוך 29/06/20109:00 28/07/20109:00
אפידמיולוגיה סביבתית (תואר שני)פרופ הופ מיכה 30/06/20109:00 29/07/20109:00
עיר ופרברד"ר צפריר-ראובן אורנה 01/07/20109:00 29/07/20109:00
מבחו גמר לתואר שני מורי החוג מועד א': מועד א' התקיים בסמסטר א'
מועד ב': ב-4/8/10 ב-9:00
סטטיסטיקהגב סטוקלין ילנה 04/07/20109:00 01/08/20109:00
שימוש באיזוטופים וכלים גיאוכימיים לאפיון מי תהוםד"ר אבישר דרור 05/07/20109:00 02/08/20109:00

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer