ידיעון תש"ע

קישוט
 

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

בחינות החוג לצרפתית לשנת תש"ע

לוח הבחינות יתעדכן בהמשך.

סמסטר א'

שם הקורס שם המרצה מועד א' שעה מועד ב' שעה
צרפתית למתחיליםמר והל איב 25/01/20109:00 24/02/201018:00
מבנה השפה: דקדוק צרפתי (בצרפתית)גב ' גלוזמן טניה 03/02/201013:00 28/04/201018:00
מבוא לספרות צרפתית: יצירות מופת מימה"ב ועד המאה ה-18מר הלפרין עמנואל 04/02/201013:00 03/03/201018:00
תולדות השירה הצרפתית (בצרפתית)פרופ' קופרטי-צור נדין 08/02/20109:00 24/03/201018:00
תרגיל בעברית למבוא לספרות צרפתית-רמה א'גב' כץ יבגניה 10/02/201013:00 10/03/201018:00
תרגיל בצרפתית למבוא לספרות צרפתית-רמה ב'מר קרבר סטפן 10/02/201013:00 10/03/201018:00
צרפת במאה ה-20 מר הלפרין עמנואל 11/02/201013:00 21/04/201018:00
כשסופרים היו גם אינטלקטואלים:ספרות ופוליטיקה בצרפת במאה העשרד"ר שרביט דניס 14/02/20109:00 17/03/201018:00
צרפתית כתובהגב ' עוזיאל סילבי 16/02/20109:00 19/03/20109:00
עולמו של רבלהפרופ' קופרטי-צור נדין 18/02/20109:00 14/04/201018:00

סמסטר ב'

שם הקורס שם המרצה מועד א' שעה מועד ב' שעה
צרפתית למתחיליםמר איב ואל 14/06/20109:00 18/07/20109:00
מבוא לספרות צרפתית:יצירות מופת מהמאה ה-18 ועד המאה ה- 20מר הלפרין עמנואל 17/06/201013:00 22/07/201013:00
תרגיל בעברית למבוא לספרות צרפתית לרמה א'מר איתן אורקיבי 22/06/201013:00 05/08/201013:00
תרגיל בצרפתית למבוא לספרות צרפתית לרמה ב'גב' הנהרט יונה 22/06/201013:00 05/08/201013:00
מכתבי נשים מימה"ב עד המאה ה-17 מאלואיז עד גב' דה סביניה (בצרפרופ' קופרטי-צור נדין 24/06/20109:00 28/07/20109:00
הטקסטים הקנוניים של הספרות הצרפתיתד"ר שטיינברג סוזי 27/06/20109:00 27/07/20109:00
מבוא לסמנטיקה ולקסיקולוגיהגב ' הילה קרס 28/06/20109:00 25/07/20109:00
צרפת במאה ה-20 מר הלפרין עמנואל 30/06/201013:00 02/08/201013:00
התפתחותו של מוסד:תולדות הלשון הצרפתיתפרופ' שילדקרוט חוה 05/07/201013:00 04/08/201013:00
ממלחמות הדת בצרפת לצו הפיוס (מאה ה- 16)פרופ' קופרטי-צור נדין 08/07/20109:00 08/08/20109:00
הדיאלוגים של דידרוד"ר בוקובזה קאהן מישל 11/07/20109:00 11/08/20109:00

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer