ידיעון תשס"ו
ביה"ס למוזיקה ע"ש בוכמן-מהטה
תואר ראשון

כללי

המגמה האינסטרומנטלית

המגמה הווקלית וסדנת האופרה

המגמה לקומפוזיציה ולניצוח

רשימת הקורסים

תואר שני

המגמות המעשיות:
אינסטרומנטלית, ווקלית, קומפוזיציה / ניצוח

מסלול לימודים לקראת תואר (.M.Mus) ללא עבודת גמר

המגמה למוזיקולוגיה ע"ש סמואל רובין

מסלול לימודים לקראת תואר M.A.בקומפוזיציה בשיתוף המגמה למוזיקולוגיה

לימודים לקראת "תעודת אמן"

רשימת הקורסים

P.H.D.