1234

 

 

 

תמונות מהטקס 1

תמונות מהטקס 2

 

! לכל מקבלי התואר ובני המשפחה טקס נעים ודרך צלחה