מדינת ישראל                                                                                                             משרד החוץ

 

האגף לשיתוף פעולה תרבותי מדעי

מלגות לישראלים ללימודים  בחו"ל

במסגרת ההסכמים לחילופי סטודנטים, בין ממשלת ישראל לבין ממשלות המדינות ששמותיהן יפורטו להלן, מציעות מדינות אלה מלגות לימודים לשנת לימודים אקדמאית.

מלגות אלה מיועדות לסטודנטים ישראלים, לשם התמחות או מחקר למשך שנה אקדמאית אחת בלבד.

מדור מלגות במשרד החוץ מטפל רק במועמדויות למלגות של מדינות שלהלן:

אסטוניה*, איטליה, בלגיה*,נורבגיה, דנמרק*,ד. קוריאה, הונגריה*, יוון*, ליטא, מקסיקו,  סין, סלובניה, סלובקיה*, פולין*,  קנדה (קוויבק),  רוסיה ותורכיה*.

(*)  במדינות אלו קיימת אפשרות לקבל מלגה לקורסי קיץ בתחומי שפה ותרבות בנוסף למלגות שנתיות .

אוכלוסיית יעד:

ý     אזרח/ית ישראלי/ת, שגילו/ה בעת הגשת הבקשה לא יעלה על 35 שנה.

ý     בעל תואר אקדמאי ראשון (ב.א.) לפחות, בעת הגשת הבקשה.

 

דרך הגשת בקשות:

 

על הבקשה לכלול את הפרטים הבאים:

1.       טופס מועמדות של משרד החוץ (אלא אם כן יש טופס מיוחד של מדינת היעד אותו ניתן להשיג בדרך כלל בשגרירות הרלבנטית) כאשר כל הפרטים מלאים כולל הצהרת בריאות. ניתן לקבל טופס במדור מלגות באמצעות דוא"ל, או באתר האינטרנט: http://www.mfa.gov.il/MFAHeb/ (מידע כללי> מידע מודעות ומכרזים).

2.       מכתב ובו תיאור הנושא ו/או תכנית ההתמחות המבוקשת, שם המדינה בה מבקש/ת הפונה להשתלם ושמות האוניברסיטאות בהן הוא/היא מעוניין/ת להשתלם, לרבות התכתבויות עם אותן אוניברסיטאות (אם יש כאלה). עדיפות תינתן לסטודנטים שכבר נתקבלו ע"י מוסד להשכלה גבוהה במדינה המארחת.

3.       קורות חיים.

4.       תעודות המעידות על סיום לימודים, לרבות גיליון ציונים (באנגלית).

5.       שתי המלצות לפחות, ממרצים המכירים את המועמד/ת מתקופת לימודיו/ה (באנגלית).

6.       שלוש תמונות (אחת לכל סט מסמכים), כתובת מדויקת, מס' טלפון,מס' טלפון נייד, מס' פקס וכתובת דואר אלקטרוני ברורה
(אי-מייל) .

7.       ידיעת שפת המדינה על פי דרישות האוניברסיטה המקבלת.

8.       הבקשה וכל המסמכים הנדרשים יוגשו מודפסים באנגלית, בשלושה עותקים נפרדים (כל עותק מיועד לגורם אחר). בקשה אשר לא תכלול את כל הנתונים שפורטו לעיל, לא תובא לדיון בפני ועדת הבחירה.

9.       לכל מדינה יש להגיש סט מסמכים נפרד (עד שלוש מדינות).

10.   מועד אחרון להגשה משתנה ממדינה למדינה. יש להתעדכן בשגרירויות מתי מועד ההגשה המדויק.

11.   החל מחודש ינואר מתקיימות ועדות מעורבות לקביעת המועמדים המומלצים לקבלת המלגה. בעקבות המלצת הועדה עובר הטיפול במלגה למדינה המארחת.

 ההחלטה הסופית בדבר הענקת המלגות נתונה בידי המדינה המארחת.

12.   תנאי המלגה משתנים ממדינה למדינה ומשנה לשנה. יש להתעדכן בשגרירות של מדינת היעד מה התנאים המדויקים.

13.   בכל מקרה המלגה אינה כוללת הוצאות טיסה.

14.   לתשומת הלב: מדינות אשר אינן מופיעות ברשימה שלעיל, אינן בטיפול משרד החוץ ויש לפנות לשגרירויות או למכוני התרבות של מדינות אלו ישירות לקבלת מידע ולהגשת הבקשה למלגה.

 

את הבקשות למלגה שבטיפול משרד החוץ יש לשלוח לכתובת:

מדור מלגות המחלקה לשת"פ תרבותי מדעי

משרד החוץ, ת.ד. 3013, ירושלים 91035  

E-MAIL לבירורים mailto:scholarship@mfa.gov.il

אתר משרד החוץ: http://www.mfa.gov.il/mfaheb

 

אתר משרד החוץ באנגלית: www.mfa.gov.il

 


 

מידע כללי מהשגרירויות בארץ

כדי לסייע למתעניינים במלגות פנינו לשגרירויות בארץ ובקשנו מידע על לימודים ומלגות בארצם.  נספחי התרבות של מספר מדינות שלחו לנו מידע על מלגות ולימודים וכן כתובות של אתרי משרד החוץ והחינוך בארצם כיון שלעיתים ניתן דרך אתרים אלה להגיע למוסדות הלימוד במדינות אלה. המידע הינו באחריות המדינה השולחת ויש להתעדכן באם הפרטים המוזכרים כאן רלבנטיים גם לשנה זו.

אוסטריה)לא בטיפול משרד החוץ). 2

אוסטרליה )לא בטיפול משרד החוץ). 2

איטליה.. 2

אירלנד )לא בטיפול משרד החוץ). 2

ארצות הברית )לא בטיפול משרד החוץ). 2

בלגיה.. 2

בריטניה  (לא בטיפול משרד החוץ). 2

גרמניה )לא בטיפול משרד החוץ). 2

דנמרק.. 2

הודו 2

הולנד )לא בטיפול משרד החוץ). 2

הונגריה.. 2

טייוואן )לא בטיפול משרד החוץ). 2

יוון 2

יפן )לא בטיפול משרד החוץ). 2

ליטא.. 2

מכסיקו 2

נורווגיה. 2

סין 2

סלובניה.. 2

סלובקיה.. 2

ספרד )לא בטיפול משרד החוץ). 2

פולין 2

פורטוגל. 2

פינלנד.. 2

צ'כיה.. 2

צ'ילה )לא בטיפול משרד החוץ). 2

צרפת )לא בטיפול משרד החוץ). 2

קוויבק.. 2

קוריאה.. 2

רומניה.. 2

רוסיה.. 2

שבדיה )לא בטיפול משרד החוץ). 2

שוויץ.. 2

תורכיה.. 2

מלגות ממשלת ישראל - תשובות לשאלות נפוצות.. 2

 

 

להלן המידע שהתקבל מכל מדינה ומדינה בצרוף מידע נוסף הקיים במדור מלגות:

אוסטריה)לא בטיפול משרד החוץ)

·         הגורם המטפל: שגרירות אוסטריה

·         מועד הגשה וטפסי מועמדות ניתן למצוא באתר:

www.oead.ac.at Austrian Academic Exchange Service:

·         טפסי מועמדות יש לשלוח: לשגרירות אוסטריה

E-Mail: tel-aviv-ob@bmaa.gv.at

http://www.bmeia.gv.at/he/botschaft/tel-aviv.html

 

 

 


 

אוסטרליה )לא בטיפול משרד החוץ)

The principal website for information on all matters concerning study in Australia for overseas students is:

www.studyinaustralia.gov.au

Visa information for foreign students is available at the Embassy website: http://www.israel.embassy.gov.au/tavv/home.html

 

 

 

איטליה

 

·         הגורם המטפל: משרד החוץ והמכון האיטלקי

·         טפסי מועמדות ניתן למצוא באתר משרד החוץ בעברית

·         טפסי מועמדות יש לשלוח: למדור מלגות במשרד  החוץ

המלגות הממשלתיות יינתנו רק ללימודים בשפה האיטלקית.

מידע על לימודים באיטליה ניתן למצוא במכון התרבות האיטלקי

 italkit@netvision.net.il

 

מלגות לקורסי קיץ לשפה איטלקית ניתנים על ידי המכון האיטלקי רק לבוגרי קורס האיטלקית של המכון.

המלגה מיועדת בדרך כלל לתחומים הקרובים למדעי הרוח והחברה עם דגש על אמנויות, עיצוב, אדריכלות רסטורציה ועוד לתקופות של 8 חודשים (שנה אקדמית). תחומי מדעי החיים והטבע יהיו בעדיפות נמוכה. לא ינתנו מלגות ללימודי רפואה, וטרינריה או רפואת שיניים.

ידיעת השפה האיטלקית היא כמעט הכרחית בכל מוסדות הלימוד. במקרים חריגים בדרך כלל כאשר המדובר במחקר והמנחה מוכן לוותר על ידיעת השפה האיטלקית ניתן לשקול הענקת מלגה ללא ידיעת השפה האיטלקית.

הראיון בפני הועדה נערך בשפה האיטלקית.

ממשלת איטליה לא מאשרת מלגות לאוניברסיטאות פרטיות.

 

מידע כללי:

 

שם מוסד:      University for Foreigners- Perugia  http://www.unistrapg.it

טלפון:                        +39-075-57461

פקס:             +390755721364

דואר אלקטרוני:           mailto:diramm@unistrapg.it

 

שם מוסד:      Bocconi University School of Management           http://www.sdabocconi.it

טלפון:                        +39-02-5836-3278

פקס:             +39-02-58363275

דואר אלקטרוני:           mailto:MD@sdabocconi.it

 

 

אירלנד )לא בטיפול משרד החוץ)

קורס קיץ ללימוד התרבות האירית ב-University College Dublin  לפרטים:

אי מייל:                        Summer.school@ucd.ie

אתר אינטרנט:   http://www.ucd.ie/summerschool

טלפון:              +353-1-475-2004

פקס:                +353-1-716-7211

 

 

 

ארצות הברית )לא בטיפול משרד החוץ)

1.       ניתן למצוא בכתובת: http://usembassy-israel.org.il בדף: PROGRAMS AND EXCHANGES
ניתן לפנות באי מייל:
p-e@usembassy-israel.org.il
כמו כן ניתן לקבל מידע  בטלפון: 5103823 – 03
          פקס: 5103832 - 03.

2.       קרן פולברייט  www.fulbright.org.il
לפניות:
 5172131  03-שלוחה 200
adviser@fulbright.org.il

3.       קרן USIP : http://www.usip.org

 

 

 


 

בלגיה

·         הגורם המטפל: שגרירות בלגיה

·         טפסי מועמדות ניתן למצוא באתר משרד החוץ בעברית

·         טפסי מועמדות יש לשלוח: לשגרירות בלגיה

telaviv@diplobel.org


Information concerning the scholarships granted to students living abroad:

WESBITE OF THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS: http://www.diplobel.org

WEBSITE OF THE EMBASSY including LINKS TO STUDYING IN BELGIUM: http://www.diplomatie.be/telaviv/ 

בריטניה  (לא בטיפול משרד החוץ)

·         הגורם המטפל: המועצה הבריטית

·         מועד הגשה משוער: 15.12.06

·         טפסי מועמדות ניתן למצוא באתר:   http://www.britishcouncil.org/israel-learning-scholarships-chevening.htm

·         טפסי מועמדות יש לשלוח: למועצה הבריטית

     claire.levy@britishcouncil.org.il

 

כל המלגות לבריטניה הן בטיפול המועצה הבריטית. אין במשרד החוץ מידע על קרנות נוספות המעניקות מלגות לבריטניה ועל כן יש להפנות כל פנייה רק למועצה הבריטית.

 

 

גרמניה )לא בטיפול משרד החוץ)

 

·         הגורם המטפל: שגרירות גרמניה

·         טפסי מועמדות ניתן למצוא באתר:   http://www.daad.de

·         טפסי מועמדות יש לשלוח: שגרירות גרמניה

 

 

דנמרק

·         הגורם המטפל: משרד החוץ ושגרירות דנמרק

·         טפסי מועמדות ניתן למצוא באתר משרד החוץ בעברית

·         טפסי מועמדות יש לשלוח:

מדור מלגות,  המחלקה לשת"פ תרבותי מדעי

משרד החוץ, ת.ד. 3013, ירושלים 91035  

e-mail: mailto:kirezr@um.dk

 The Embassy website is:   http://www.ambtelaviv.um.dk/en/

 

The best website regarding studies is: http://www.denmark.dk

 

 

 

הודו

·         הגורם המטפל: שגרירות הודו

·         טפסי מועמדות ניתן למצוא באתר משרד החוץ בעברית או בשגרירות הודו
או בכתובת: iccr@vsnl.com


טפסי מועמדות יש לשלוח :לשגרירות הודו. יש לשלוח עותק מהבקשה למדור מלגות במשרד החוץ .

E mail: indemtel@indembassy.co.il

http://www.indembassy.co.il/

 

 

הולנד )לא בטיפול משרד החוץ)

 

·         הגורם המטפל: שגרירות הולנד

·         טפסי מועמדות ניתן למצוא באתר: http://www.nuffic.nl

·         טפסי מועמדות יש לשלוח :לשגרירות הולנד

 

1.      Embassy website: http://israel.nlambassade.org/

2.      Ministry of Education website: http://www.minocw.nl

3.   Ministry of Foreign Affairs website: http://www.minbuza.nl

 

 

הונגריה

·         הגורם המטפל: משרד החוץ ושגרירות הונגריה

·         טפסי מועמדות ניתן למצוא באתר משרד החוץ בעברית

      או באתר: www.scholarship.hu  יש למלא את הטפסים של משרד החוץ ואת הטפסים ההונגרים.

·         לבירורים ניתן לשלוח מייל לכתובת:  mob@mob.ph.hu

·         טפסי מועמדות יש לשלוח:

מדור מלגות,  המחלקה לשת"פ תרבותי מדעי

משרד החוץ, ת.ד. 3013, ירושלים 91035  

Concerning information related to scholarships in Hungary:  Ministry of Education, in Hungary: www.om.hu


Ministry of Foreign Affairs in Hungary: www.mfa.gov.hu

 

 

 

 

טייוואן )לא בטיפול משרד החוץ)

·       הגורם המטפל: הנספחות המסחרית של טייוואן

·       טפסי מועמדות ניתן למצוא באתר: http://www.edu.tw/
לבירורים ניתן לשלוח מייל לכתובת:  mofa@teco.org.il
טפסי מועמדות יש לשלוח לנספחות המסחרית של טייוואן


Information of scholarship for Israeli students to study Chinese in Taiwan.
Following information might be helpful to the students:
The website of the Ministry of Foreign Affairs of Taiwan, the Republic of China is http://www.mofa.gov.tw/

Center for Chinese studies: http://ccs.ncl.edu.tw

 

יוון

·         הגורם המטפל: שגרירות יוון ומשרד החוץ

·         טפסי מועמדות ניתן למצוא באתר: http://www.ypepth.gr/en_ec_category1126.htm

·         לבירורים ניתן לשלוח מייל לכתובת:  almitsopoulos@mfa.gr

·         טפסי מועמדות יש לשלוח: לשגרירות יוון

אי מייל: gremil@netvision.net.il

·         מלגות קרן אונאסיס ללימודים ומחקר  בשפה היוונית: http://www.onassis.gr

 

 

 

 

 

 

יפן )לא בטיפול משרד החוץ)

·         הגורם המטפל: שגרירות יפן

·         מועד הגשה משוער:  יש לבדוק בשגרירות יפן

·         טפסי מועמדות ניתן למצוא באתר: שגרירות יפן, http://www.israel.emb-japan.go.jp/

·         מידע וטפסים ניתן לקבל בשגרירות יפן.

 

 

ליטא

·         הגורם המטפל: משרד החוץ

·         טפסי מועמדות ניתן למצוא באתר: http://www.vdu.lt

·         לבירורים ניתן לשלוח מייל לכתובת:  ruta@mokslas.lt

·        טפסי מועמדות יש לשלוח:

מדור מלגות,  המחלקה לשת"פ תרבותי מדעי

משרד החוץ, ת.ד. 3013, ירושלים 91035   

מכסיקו

·         הגורם המטפל: משרד החוץ ושגרירות מכסיקו

טפסי מועמדות ניתן למצוא באתר:  
http://www.sre.gob.mx

·         טפסי מועמדות יש לשלוח: לשגרירות מקסיקו

EMBASSY´S WEB SITE:              http://www.sre.gob.mx/israel

 

 

נורבגיה

·         הגורם המטפל:  משרד החוץ והשגרירות הנורבגית

·         טפסי מועמדות: יש לשלוח למדור מלגות במשרד החוץ בירושלים.

טפסי מועמדות ניתן למצוא באתר הנוכחי ( טופסי ממשלת ישראל) ואת טפסי המועמדות למלגה הנורבגית ניתן למצוא באתר:     http://www.rcn.no

 

אי מייל: emb.telaviv@mfa.no       

 

            מידע כללי:

www.rcn.no         The Research Council of Norway – see under International

                            scholarships – Government Scholarships under the Cultural  Agreements.

 

www.nokut.no    Norway Agency for Quality Assurance Education.

                            List of Universities and Specialized Institutions

 

www.studyinnorway.no           General Information of Studying in Norway.

 

סין

 

·         הגורם המטפל: משרד החוץ ושגרירות סין

·         טפסי מועמדות: ניתן להוריד באתר משרד החוץ בעברית ויש להגיש גם את טופסי הבקשה הסינים הכוללים " application form for Chinese government scholarship"" (one original and one copy)

" foreigner physical examination form" ( one copy)

"blood test report" ( one copy)

את הטפסים הסינים ניתן למצוא ב: " www.csc.edu.cn" או " www.chinamission.be"

טפסי מועמדות יש לשלוח:

מדור מלגות,  המחלקה לשת"פ תרבותי מדעי

משרד החוץ, ת.ד. 3013, ירושלים 91035  

אי מייל: educationcn@012.net.il

מידע נוסף ניתן למצוא באתר מועצת המלגות הסינית (csc) בכתובת: www.csc.edu.cn

שגרירות סין בארץ: http://il.china-embassy.org/eng/

משרד החינוך הסיני: www.moe.edu.cn

 

 סלובניה   

 

·         הגורם המטפל: משרד החוץ

·          טפסי מועמדות ניתן למצוא באתר משרד החוץ בעברית

טפסי מועמדות יש לשלוח:

      מדור מלגות,  המחלקה לשת"פ תרבותי מדעי

משרד החוץ, ת.ד. 3013, ירושלים 91035  

·         לבירורים:

CMEPIUS

~Scholarships~

Ob železnici 16

SI – 1000 Ljubljana

SLOVENIA

Phone: +386 (0)1 – 5864233

Fax: +386 (0)1 – 5864231

E-mail: neza.pajnic@cpi.si

 

 


 

סלובקיה

·         הגורם המטפל: משרד החוץ ושגרירות סלובקיה

·         טפסי מועמדות ניתן לקבל בשגרירות הסלובקית

·         טפסי מועמדות יש לשלוח למשרד החוץ או לשגרירות הסלובקית

אי מייל: sivacek@excite.com

Slovak Academy Information Agency: http://www.saia.sk

 


 

ספרד )לא בטיפול משרד החוץ)

ניתן להרשם למלגות לספרד רק באמצעות אתר ההרשמה למלגות:http://www.becasmae.es .

אתר משרד החוץ הספרדי:http://www.mae.es או  משרד החינוך הספרדי :http://www.dices.com

אתרים נוספים:

http://www.ub.es/

לימודי מאסטר באנגלית בספרד: : International Master in Sustainability: Management& policy

www.eoi.es

informacion@eoi.es

קורס בניהול כספי:  Instituto de Estudios Bursatiles

www.ieb.es

programas@ieb.es

 

 

  

פולין

·         הגורם המטפל: משרד החוץ

·         טפסי מועמדות ניתן למצוא באתר משרד החוץ בעברית

·         טפסי מועמדות יש לשלוח:

מדור מלגות,  המחלקה לשת"פ תרבותי מדעי

משרד החוץ, ת.ד. 3013, ירושלים 91035  

אי מייל: mashav@warsaw.mfa.gov.il

 

1.      The Embassy website – http://www.telavivpl.org/index.php?ln=en

2.      The website of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland – http://www.msz.gov.pl

3.      The Institution in charge for scholarship in Poland is – The Bureau for Academic Recognition and International Exchange – http://www.buwiwm.edu.pl

4.      Requirements to obtain scholarship in Poland:  – “Candidates cannot be older than 35 and must have completed at last three years of university studies”).

5.      University of Lodz: www.uni.lodz.pl

6.       Adam Mickiewicz University, Poznan: www.amu.edu.pl

7.      Jagiellonian University: www.uj.edu.pl/polonia/     E-mail: register@apus.filg.uj.edu.pl

8.    Cracow University: Piast Dormitory, 47 Piastowska St.  Cracow Tel: 00-48-12-637-4933
Tel: 00-48-12-421-3692   Fax: 00-48-12-422-7701

9.    Warsaw University: 00-927 Warszawa 64 Krakowskie Przedmiescie 26/28
Tel/Fax: +48-22-8265416 +48-22-6200381  

10.  Warsaw University of Technology: secret@elka.pw.edu.pl
Fax: +48-22-825-1984  Tel: +48-22-825-3758

11.  School of Polish Language and Culture: http://sjikp.us.edu.pl E-mail: szkola@homer.fil.us.edu.pl Tel:+48-32-2009424 Tel/Fax: +48-32-2512991

12.  Warsaw school of Economics: http://www.sgh.waw.pl

                         

 

פורטוגל

·         הגורם המטפל: מכון קמואש

·      טפסי מועמדות ניתן למצוא באתר:    www.instituto-camoes.pt

·         טפסי מועמדות יש לשלוח : למכון קמואש

 

 פינלנד  

·         הגורם המטפל: שגרירות פינלנד

·         טפסי מועמדות ניתן לקבל בשגרירות פינלנד

·         טפסי מועמדות יש לשלוח לשגרירות פינלנד

      מייל:  kokkonen@formin.fi

 

1.      The Embassy website: http://www.finland.org.il/

2.      Links to universities and scholarship information are best accessed at the CIMO web site: http://finland.cimo.fi

3.      We do not know of other scholarships except the CIMO one.

4.      CIMO has access to universities and their web sites.

 

 

 

 

צ'כיה

·         הגורם המטפל: שגרירות צ'כיה

·         טפסי מועמדות ניתן לקבל בשגרירות צ'כיה

·         טפסי מועמדות יש לשלוח לשגרירות צ'כיה

אי מייל: telaviv@embassy.mzv.cz

The Embassy website: http://www.mfa.cz/telaviv

 


 

צ'ילה )לא בטיפול משרד החוץ)

 

·         הגורם המטפל: שגרירות צ'ילה

 Email: echileil@yahoo.com

 

מידע כללי:

Here is the list of the websites you may need to find information about studies in Chile.

1.      The website of the Ministry of Foreign Affairs
http://www.minrel.cl

2.      The website of the Ministry of Education
http://www.mineduc.cl

3.      Cultural Institution in Israel:
Cervantes Institute:
http://www.cervantes.es  email: cervante@cervantes.co.il

4.      Organization:
http://www.educarchile.cl
http://www.sitios.cl/directorio/universidades.htm (list of Universities)
http://www.universia.cl/ (University Portal) 

 

 

 

צרפת )לא בטיפול משרד החוץ)

 

·         הגורם המטפל: המכון הצרפתי

·         טפסי מועמדות ניתן לקבל במכון הצרפתי

·         טפסי מועמדות יש לשלוח: למכון הצרפתי

       אתר המכון: http://www.ambafrance-il.org/

 

מלגות מצוינות ע"ש אייפל
מלגות מצוינות ע"ש אייפל  מיועדות לסטודנטים זרים הרוצים לקבל תואר שני או שלישי בצרפת. התכנית הושקה ב-1999 והיא עוסקת בתחומי הלימוד הבאים: משפטים, מינהל, מדעי המדינה, כלכלה, ניהול ולימודי הנדסה. למידע נוסף:

www.egide.asso.fr/eiffel

eiffel@egide.asso.fr

 

 

 

קוויבק

·         הגורם המטפל: משרד החוץ

·         טפסי מועמדות ניתן למצוא באתר משרד החוץ בעברית

·         טפסי מועמדות יש לשלוח :

 מדור מלגות,  המחלקה לשת"פ תרבותי מדעי

משרד החוץ, ת.ד. 3013, ירושלים 91035  

ממשלת קוויבק מציעה מלגות לסטודנטים ישראלים אך התנאי הוא שהם ילמדו באוניברסיטאות צרפתיות בלבד. לפיכך הסיכויים לקבל מלגה באוניברסיטה אנגלית (מק'גיל למשל) קלושים.

המלגה מכסה שכר לימוד חלקי בלבד (כלומר פטור מהתוספת שסטודנטים זרים נדרשים לשלם).

ניתן למצוא מידע על לימודים ועל מלגות ממשלת קוויבק באתר משרד החינוך של קוויבק:

http://www.mels.gouv.qc.ca/gr-pub/m_englis.htm

 

 

 

 


קוריאה

·         הגורם המטפל: שגרירות קוריאה

·         טפסי מועמדות ללימודים (חובה להוריד ולמלא)

·         תוכנית ללימודים בקוריאה

·        טפסי מועמדות יש לשלוח : לשגרירות קוריאה או למשרד החוץ

      אי מייל: skim95@mofat.go.kr

 

National Institute for International Education: http://www.ied.go.kr

 

ארגון ה- KOREAN FOUNDATION מציע מלגה נוספת לשנה או חצי שנה שבה הדגש יהיה על לימוד השפה והתרבות הקוריאנית. לפרטים כדאי לפנות לשגרירות הקוריאנית.

מלגה נוספת מציעה אוניברסיטת הנשים EWHA.

פרטים ניתן למצוא ב: http://gsis.ewha.ac.kr או במייל: gsis97@ewha.ac.kr

 

 

רומניה

·         הגורם המטפל: שגרירות רומניה

·         טפסי מועמדות באתר: http://www.edu.ro   

·        טפסי מועמדות יש לשלוח : לשגרירות רומניה

     E mail: michaelaionescu@hotmail.com

      את הבקשה למלגה יש להגיש לשגרירות הרומנית.

 

For ROMANIA the information requested can be found at the following addresses:

1.      Ministry of Education and Research - Department for International
Relations
tel +401 313 1013
E-mail: mailto:cristina.ghitulica@men.edu.ro
Homepage: http://www.edu.ro

2.    www.study-in-romania.ro
office@study-in-romania.ro

 

 

 

 

רוסיה

 

·         הגורם המטפל: שגרירות רוסיה

·        טפסי מועמדות יש לשלוח : לשגרירות רוסיה,  http://www.russianembassy.org.il

      amb_ru@mail.netvision.net.il

 

 


שבדיה )לא בטיפול משרד החוץ)

 

 

The Swedish Institute: http://www.si.se 

e-mail: grantinfo@si.se

www.studyinsweden.se

 

 

 

שוויץ

 

·         הגורם המטפל: שגרירות שוויץ

·        טפסי מועמדות יש לשלוח : לשגרירות שוויץ בת"א. ( עותק יש לשלוח למשרד החוץ, מדור מלגות).

E-Mail:            patricia.zurdreyfuss@eda.admin.ch

Internet:         http://www.eda.admin.ch/telaviv

 

 

תורכיה

·         הגורם המטפל: שגרירות תורכיה

·        טפסי מועמדות יש לשלוח : לשגרירות תורכיה  http://www.musavirlikler.gov.tr/index.cfm?dil=EN&ulke=IL

        אי מייל: cunal@mfa.gov.il

 

להלן רשימת אתרים של אוניברסיטאות בתורכיה:

Bogazici University, Istanbul:   http://www.boun.edu.tr

Orta Dogu Teknik University, Ankara:  http://www.metu.edu.tr

Bilkent University, Ankara:  http://bilkent.edu.tr

Ankara University:  http://ankara.edu.tr

Istanbul University:  http://istanbul.edu.tr

Koc University, Istanbul:  http://ku.edu.tr

Marmara University:  http://www.marun.edu.tr

אתר המוביל לאתרים של 80 אוניברסיטאות בתורכיה:

http://www.cc.columbia.edu:80/~sss31/Turkiye/universite.html  

קורס הקיץ ללימודי שפה מתקיים באוניברסיטת אנקרה בתכנית שנקראת  TOMER :

http://www.tomer.ankara.edu.tr

בנוסף ניתן לפנות קרן מלגות לימודים בתורכיה, תכנית דמירל, מרכז משה דיין, אוניברסיטת ת"א

רמת אביב 69978 טלפון: 03-6409646 פקס: 03-6415802 אי מייל:dayancen@ccsg.tau.ac.il