סמינר תוארI  בסטטיסטיקה

סמסטר ב תשע"ד
יום ה', 14-16, שרייבר 006

 

מרצה:   סהרון רוסט

            שרייבר 022

            saharon@post.tau.ac.il

            שעות קבלה: ג 16-18, או על פי תאום (נא לתאם בכל מקרה)

 

עמוד הבית:  http://www.tau.ac.il/~saharon/StatisticsSeminar.htm

 

פילוסופיה

מטרות הסמינר הן:

·         לחוות למידה עצמית והתמודדות עם טקסטים מדעיים

·         לפתח חשיבה ביקורתית בקריאת חומר כזה

·         לרכוש ניסיון בארגון החומר והצגתו מול קהל

 

נושאים

הסמינר ישלב מספר סוגי מאמרים: ראשית, מספר מאמרים סביב נושא אחד, של תופעת "היד החמה" בספורט ובחברה. שנית, מספר מאמרים על ניתוח סטטיסטי בתחומים מגוונים. בחצי השני כנראה נקרא בצורה ביקורתית פרקים מספר או מאמר גדול וקשה יותר.

 

חומר להצגה

בשלב ראשון על כל סטודנט לבחור אחד מן המאמרים הבאים ולהציגו בכיתה (ניתן להציע מאמרים אחרים שמעניינים אתכם):

 

1.      Robert Vallone, Amos Tversky and Thomas Gilovich. (1985). The hot hand in basketball: On the misperception of random sequences. Cognitive Psychology, Volume 17, Issue 3, July 1985, Pages 295–314.  (אלכס 24.4)  

2.      Robert L. Wardrop. (1995). Simpson's Paradox and the Hot Hand in Basketball. The American Statistician , Vol. 49, No. 1 (Feb., 1995), pp. 24-28.   (יותם 6.3)

3.      Rachel Croson and James Sundali. (2005). The Gambler’s Fallacy and the Hot Hand: Empirical Data from Casinos. Journal of Risk and Uncertainty Volume 30, Number 3, 195-209. (פיליפ 27.2)  

4.      Ira Horowitz and Jim Lackritz. (2013). The Value of s at Which a Major League Player with Multiple Hitting Streaks of at Least s Games Might Be Termed ‘Streak Prone’. Chance, Vol. 26, No. 3, pp. 26-33.

5.      Walter R. Mebane. (2010). Fraud in the 2009 presidential election in Iran? Chance, Vol. 23, No. 1, pp. 6-15. (אין צורך להציג את כל הניתוחים מהמאמר הארוך יחסית) (ליטל 13.3) 

6.      David Spiegelhalter, Stuart Knight and Tony Sant. (2012). Breast implants: The scandal, the outcry, and assessing the risks. Significance, Vol. 9, Issue 6, 17-21. (יניב 27.3)  

7.      David Rockoff and Heike Hofmann. (2011). How good is your eyeballing? Chance, Vol. 24, No. 2, pp. 35-45. (אלכסנדרה 13.3)

8.      Rebecca E. Trempel, Sergey Y. Kyrychenko and Matthew J. Moore. (2011). Does banning hand-held cell phone use while driving reduce collisions? Chance, Vol. 24, No. 2, pp. 6-11.   (ערן 27.2)   

9.      Daniel Guzmán. (2011). Speaking stats to justice: Expert testimony in a guatemalan human rights trial based on statistical sampling. Chance, Vol. 24, No. 3, pp. 23-29. (איציק 27.3)

10.  Roland C. Deutsch. (2011). Looking Back at South Africa: Analyzing and Reviewing the 2010 FIFA World Cup. Chance, Vol. 24, No. 2, pp. 15-23. (אורי 3.4)

11.  Stephen Marks and Gary Smith. (2011). The two-child paradox reborn? Chance, Vol. 24, No. 3, pp. 54-59. (מריאנה 6.3)  

12.  John W. Emerson and Taylor B. Arnold. (2011). Statistical Sleuthing by Leveraging Human Nature: A Study of Olympic Figure Skating. The American Statistician Vol. 65, No. 3: 143–148.  (אסנת 20.3)

13.  Jean-François Plante and Nancy Reid. (2011). Statistics in the News. The American Statistician May 2011, Vol. 65, No. 2: 80–88. (איתמר 20.3)  (להציג ארבעה נושאים מסעיפים 3,4 במאמר)

14.  Marcello Pagano and Sarah Anoke. (2013). Mommy's Baby, Daddy's Maybe: A Closer Look at Regression to the Mean. Chance, Vol. 26, No. 3, pp. 4-9.  (סביון 3.4)

15.  Donald A. Redelmeier and Christopher J. Yarnell. (2013). Can Tax Deadlines Cause Fatal Mistakes? Chance, Vol. 26, No. 2, pp. 8-14. (יוליה 24.4)

16.  Jonathan L. Wilson. (2013). Prediction Markets: How Accurate Are They? Chance, Vol. 25, No. 4, pp. 32-38.  

 

 

 

 

סבב שני: פרקים מהספר An Introduction to the Bootstrap, by Efron and Tibshirani

 

מרכיבי הציון (נתון לשינוי לפי מס' הסטודנטים ומס' המצגות שנספיק)

·         הרצאות בכיתה (שתיים לכל תלמיד):  90% מהציון
קריטריונים לאיכות הרצאות:

o       הבנת הנושא ותוכן המאמר

o       הבחנה בין עיקר לטפל

o       קריאה ביקורתית

o       הבנת האספקטים הטכניים וקשריהם לחומר הלימודים בקורסים קודמים

o       הצגה בהירה, מדויקת ומסודרת

·         השתתפות פעילה בכיתה בהרצאות של תלמידים אחרים: 10% מהציון

o       חובת נוכחות: עד שלוש היעדרויות בסמסטר, רצוי לקבל אישור בכל מקרה.