ידיעון תשס"ט

קישוט
 

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

לימודי גרמניה ומרכז אירופה

(מסגרת 314)

אחראי: פרופ' ג'וזה ברונר

מרכז ויועץ: ד"ר דורון אברהם

תכנית זו מיועדת להקנות לתלמידים ידע בהיסטוריה ותרבות גרמנית-מרכז אירופית מתוך גישה בין-תחומית. מטרת התכנית היא לפרוש את מורכבותה של תרבות זו על תחומיה השונים: היסטוריה, פילוסופיה, ספרות ואמנות.

הקורסים מן החוג לקולנוע כוללים שעות צפייה שאינן נמנות במניין שעות הלימודים.

לימודי השפה הגרמנית:

ידיעת השפה הגרמנית אינה תנאי קבלה להקבץ, אם כי התכנית מעודדת את התלמידים להשתלם בשפה הגרמנית.

לימודים מתקדמים בלבד של השפה יוכלו להיחשב כארבע שעות מתוך לימודי ההקבץ.

לימודי שפה זרה שניה ברמת "פטור" בחוג הלימודים השני לא יוכרו במסגרת לימודי ההקבץ.

מבנה ההקבץ:

 

שיעורי חובה

4 ש"ס

שו"ת: חברה, משטר, תרבות - מאה 19 או מאה 20

4 ש"ס

שיעורי בחירה *

8 ש"ס

סה"כ הקבץ ללא סמינריון

16 ש"ס

 

סמינריון

4 ש"ס

סה"כ הקבץ הכולל סמינריון

20 ש"ס

* ניתן לכלול לימודי שפה גרמנית למתקדמים - 4 ש"ס (מתוך 8 ש"ס)

לקורסים לחצו כאן.

עמוד זה מתוחזק על ידי גליה בהט This page is maintained by Galia Bahat הצהרה Disclaimer