לתיאום תור התקשרו: 03-6426842

אסתמה בילדים - כל מה שעלייך לדעת - פרופ' בנימין וולוביץ

הגישה הטיפולית הכוללת לחולה האסתמה

ספר על אסתמה - פרופ' בנימין וולוביץ

תפקידו של הרופא המטפל תפקידו של הרופא המומחה תפקידו של החולה תפקידם של ההורים תפקידם של המטפלים האחרים

למרות שקיים כיום טיפול יעיל באסתמה המאפשר את מניעת הופעת התקפי האסתמה ושליטה יעילה על סימני המחלה, חלק מהחולים אינו מרגיש שהטיפול עוזר לו, ואף פונה, בצר לו, לחפש טיפולים שונים ומשונים. כיצד ניתן להצליח בטיפול באסתמה? כדי להגיע למצב שבו החולה האסתמתי לא יסבול ממחלתו יש צורך בשיתוף פעולה הדוק בין החולה, משפחתו, הרופא המטפל, הרופא המומחה ושאר המטפלים בחולה. כאשר כל אחד מהקשורים בטיפול תורם את תרומתו, ניתן להגיע למצב שבו החולה יכיר את מחלתו, יטול את התרופות באופן סדיר ובטכניקה נכונה, ידע לגלות את סימני ההתקף הקרב וידע כיצד להשתלט עליו.


תפקידו של הרופא המטפל

הרופא המטפל צריך לאבחן את המחלה מוקדם ככל האפשר, כאשר מופיעים תסמינים היכולים לרמוז על קיומה של המחלה, כמו שיעול ממושך, שיעול לילי או קוצר נשימה במאמץ. כדי לוודא שהאבחנה נכונה, אפשר לבצע במרפאה בדיקת תיפקוד הריאה באמצעות מכשיר פשוט להערכת תיפקוד הריאה - Peak Flow Meter. ירידה בתיפקוד הריאה ביותר מ-15% בהשוואה לממוצע ושיפור לאחר מתן ונטולין או בריקלין מאפשרים לבסס את האבחנה. אפשר לתת טיפול תרופתי בתרופות המרחיבות את דרכי הנשימה לניסיון, ולהעריך את השפעתן. כדאי שהרופא המטפל יקדיש זמן להסבר ולהדרכה על מחלת האסתמה ועל הטיפול בה, ויחד עם החולה יגדיר את התכנית הטיפולית המפורטת.

בהמשך, על הרופא להסביר לחולה את סדר לקיחת התרופות ולהדריכו כיצד להשתמש נכון במשאפים ובמכשירי העזר לטיפול. לבסוף עליו לתת לחולה הוראות בכתב בקשר לטיפול במחלה ולהזמינו לביקורת. הרופא המטפל צריך להבין כיצד רואה החולה את מחלתו, ועליו לספק לו את כל התשובות לשאלות שהוא מעלה. כשמדובר בילד או בזקן על הרופא להיעזר בקרוב משפחה או בגורם קהילתי אחר לשם השגחה ופיקוח על הטיפול.

רופא מטפל, שאין באפשרותו להקדיש את הזמן הנחוץ לשם התחלה מסודרת של הטיפול בחולה האסתמה, רצוי שיפנה אותו למומחה, אשר ידריך את החולה, יבדוק אותו ביסודיות, ימליץ על התחלת הטיפול, ויפנה אותו בחזרה לרופא המטפל להמשך הטיפול. מומלץ להפנות חולה למומחה גם כאשר הטיפול התרופתי שנוטל החולה אינו מביא לשליטה מספקת במחלתו.

בחזרה לגישה הטיפולית הכוללת לחולה האסתמה בחזרה לראשי הפרקים של הספר


תפקידו של הרופא המומחה

לרשותו של הרופא המומחה עומד ידע רב יותר על המחלה ועל הטיפול בה וזמן רב יותר מאשר לרופא המטפל. לפיכך יש באפשרותו להקדיש לחולה זמן רב יותר להסברים על מהות המחלה ועל התוכנית הטיפולית המותאמת לחולה. המומחה צריך לדאוג לכך שהחולה ידע כיצד להימנע ככל האפשר מגורמים שיכולים לעורר התקף וכיצד לפעול עם הופעת התקף אסתמה. עליו לוודא שהחולה מבין את השימוש הנכון במשאפים ובמכשירי העזר לטיפול במחלה.

בהדרכה ובמעקב אפשר להיעזר בטכנאי או באחות. החולה צריך לבקר אצל המומחה באופן סדיר, אחת לכמה חודשים, כדי לעקוב אחר התפתחות המחלה, לבדוק את דרגת ההיענות לטיפול ואת דרך השימוש באמצעי הטיפול השונים. המומחה יכול לבצע בדיקות עזר, כמו בדיקת תיפקוד ריאות או בדיקות לבירור אלרגיה, כדי להגיע לאבחנה מדויקת יותר של המחלה. בתום הבדיקה על המומחה למסור לחולה בכתב "תוכנית טיפולית" מפורטת, הכוללת הסברים מפורטים על כמות התרופות ועל הסדר שיש ליטול אותן במצבים השונים.

בסוף הביקור יצייד המומחה את החולה במכתב לרופא המטפל, שבו הוא מציין את תוצאות הבדיקות, את מסקנותיו בקשר למצב המחלה ובעיקר פירוט הטיפול התרופתי ופרטים אודות המעקב הרפואי אחר החולה. הרופא המומחה צריך להיות בקשר עם הרופא המטפל ועם משפחת החולה, כדי לקבל את מרב המידע על החולה, כדי לשפר את המעקב ואת הטיפול.

בחזרה לגישה הטיפולית הכוללת לחולה האסתמה בחזרה לראשי הפרקים של הספר


תפקידו של החולה

החולה צריך לתת אמון מלא ברופא המטפל וברופא המומחה שלו ולפעול בשיתוף פעולה מלא איתם. ללא קשר שכזה, אין סיכוי שהטיפול יצליח.

על החולה להבין את מחלתו ואת התוכנית הטיפולית שלו, ולהקפיד לקחת את התרופות בזמנים שקבע הרופא ובטכניקה נכונה. על החולה למסור לרופא מידע מדויק על מצב מחלתו, על התרופות שהוא נוטל ועל מידת ההקפדה על הטיפול. עליו לספר לרופא אם לדעתו הטיפול עזר, ואם הרגיש בתופעות לוואי בלתי רצויות הקשורות בטיפול. על החולה לשאול את הרופא את כל השאלות המטרידות אותו בקשר למחלה או לטיפול, ולדרוש תשובות מדויקות על כל שאלה.

בחזרה לגישה הטיפולית הכוללת לחולה האסתמה בחזרה לראשי הפרקים של הספר


תפקידם של ההורים

כאשר החולה הוא תינוק או ילד על ההורים למסור לרופא את מלוא המידע על מחלת ילדם. עליהם להבין את מטרות הטיפול ואת כל פרטי התוכנית הטיפולית. עליהם להכיר את פעולתן ואת תפקידן של התרופות שהם נותנים לילדם, לדעת את המינון המדויק של כל תרופה ואת מועדי נטילת התרופות. עליהם לדעת לזהות הופעה של תופעות לוואי בלתי רצויות, המצריכות את הקטנת המינון או את הפסקת הטיפול.

ההורה צריך להבין את מהות המחלה ואת דרך הטיפול בה, כדי שיוכל לתת לילדו תשובות לכל השאלות שהוא שואל. עליו לתת לילדו הרגשת ביטחון, שהוא, ההורה, שולט במחלה, ויוכל לעזור לו בכל המצבים שאליו עלול הילד להיקלע. השקט הנפשי והביטחון ששואב הילד מהוריו יאפשר לו לעבור ביתר קלות את ההתקף האסתמתי וימנע את החמרתו.

בחזרה לגישה הטיפולית הכוללת לחולה האסתמה בחזרה לראשי הפרקים של הספר


תפקידם של המטפלים האחרים

על כל המטפלים המעורבים בטיפול בילד האסתמתי (האחות, העובדת הסוציאלית, הטכנאי ואחרים) להכיר את המחלה, ובעיקר את התוכנית הטיפולית, כדי שיוכלו לעזור לחולה ולתמוך בו בשעת הצורך. כמו כן עליהם לסייע בפיקוח על נטילה נכונה של הטיפול.

בחזרה לגישה הטיפולית הכוללת לחולה האסתמה בחזרה לראשי הפרקים של הספר

לתחילת הדף