מהעסק מדברים רק בזק


מהעֵסֶק 

מדברים רק בֶּזֶקGenuine

Doctored


Doctored+

Sylvan historian, who canst thus express

A flowery tale more sweetly than our rhyme...Hodge


Sheen genuine


Sheen doctored


Sheen doctored 2


אָז עָלָה הַבַּרְזֶל, בִּתִּי,

וַיָּסִיר גַּם רֹאֹשִי מֵאֵלַיִךְ.

וְדָבָר לֹא נוֹתַר בִּלְתִּי

עֲפָרִי הַמְרַדֵּף נְעָלַיִךְ.

כִּי בַּרְזֶל יִֹשָּבֵר, בִּּתִּי,

וּצְמָאִי לֹא נִֹשְבַּר אֵלַיִךְ.


Genuine Banay

Doctored version

Doctored version+