Back to home page
Back to "Occasional Papers"
"AZ ÉGBE BáL VAN, MINDEN ESTE BáL VAN"
Hajnali részegség-konferencia, Szabadka–­Újvidék, 2010. április 23–25.Reuven Tsur
Módszertani hozzászólás
Hang Fájlok
Ez a módszertani hozzászólás utólagos, konferencia-utáni. Jelenleg a lap csak a hang fájlokat tartalmazza. A Hungaroton Varietas Delectat 3 CD-jén négy élvonalbeli színész olvassa fel ezt a verset: Gáti József, Mensáros László, Latinovits Zoltán és Sinkovits Imre. Ellent kell állnom a kísértésnek hogy részletesen öszzehasonlítsam a négy előadást, és csak néhány verssorra kell szorítkoznom, Gáti József előadásában.

Újabb-keletű szoftver lehetővé teszi hogy manipuláljam a hangfelvételeket és kísérletezzem a ritmikus megoldásokkal, s ezt a lehetőséget könyörtelenűl ki is használtam.

Hallgasd meg az alábbi verssor felolvasását. Az előadó túltagolja az utolsó szó két szótagját mintha két szó lenne.

mint a vízfesték, mely irkámra szétfolytHallgasd meg az alábbi verssor felolvasását. Annak ellenére hogy "derűs" első szótaga hangsúlyos, a második, hangsúlytalan de hosszú szótag egy erős pozícióban, prominensnek van észlelve
De fönn, barátom, ott fönn a derűs égHallgasd meg az alábbi verssor felolvasását. Ismét, "morzsolom" hangsúlytalan de hosszú (harmadik) szótaga egy erős pozícióban van, prominensnek észlelve.
ki látja, hogy könnyem mint morzsolom szétHallgasd meg a "derűs ég" szócsoport felolvasásátHallgasd meg a "derűs ég" szócsoport "orvosolt" verzióját (ahol a s meg lett hosszabbítva elektrónikus módon)A következő hang fájlban a szócsoport kétszer hallható, az eredeti verzióban és egy "továbborvosolt" verzióban (ahol a s még jobban meg lett hosszabbítva, és egy halk időszakasz ki lett vágva)A következő hang fájlban ugyanaz a szócsoport lett manipulálva megint: ezennel az "ég" hangmagassága lett felemelve. Mindjárt utána az eredeti verzió van megismételve. Felfogásom szerint, az eredeti verzió alacsony hanglejtése hozzájárúl a benyomáshoz hogy az utolsó hangsúlyos szótag csak egy versmértéken-kívüli toldalék. Ezt domborítja ki az "ég" hanglejtésének a felemelése
Hallgasd meg a "mint morzsolom szét" szócsoportot, szövegkörnyezetétől elvágva.

Back to home page
Back to "Occasional Papers"