גלים אור ואופטיקה
התאורים בשלבי עריכה - ניתן להזמין על פי הרשימה המעודכנת
  בחר את פרטי ההרצאה


  יום שעה
  תאריך ב-

  הערות במידה ויש :

  סמן ליד ההדגמות שבחרת
  ולאחר מכן :


 1. תנועה הרמונית ותנודה מעגלית
 2. תנודה הרמונית של מסה על קפיץ
 3. תנודה הרמונית של מסה על קפיץ בסקופ
 4. תנודה הרמונית של מטוטלת - רישום בחול
 5. תנודות הרמוניות - תנודות פיתול
 6. אופני תנודה של שתי מטוטלות בין קפיצים
 7. תנודה מרוסנת של מטוטלת - רישום בחול
 8. תנודה מרוסנת של מסה על קפיץ - רישום בסקופ
 9. תנודות הרמוניות מרוסנות במעגל LC
 10. צימוד בין שתי מטוטלות
 11. צימוד במטוטלות - רישום בחול
 12. צימוד בקפיצים - רישום בסקופ
 13. צימוד אלקטרומגנטי בין שני מסות על קפיצים
 14. צימוד במטוטלות - 10 מטוטלות מצומדות
 15. תהודה - נדנוד מוט פלסטי ארוך
 16. תהודה - המוט המנגן
 17. תנודות מאולצות- תהודה בקולנים
 18. תהודה - Helmholz Resonators
 19. תהודה בצינור חלול
 20. תהודה - סרטון ניפוץ כוס באמצעות גלי קול
 21. תהודה - סרטון וידיאו של הגשר מתמוטט
 22. תהודה במעגל חשמלי בסקופ
 23. תהודה בכינור - מיתר בשדה מגנטי
 24. תהודה במעגל LC - הדלקת נורית ניאון
 25. תנודות מאולצות - תהודה בקפיצים
 26. תנודות מאולצות - תהודה במוטות
 27. תנודות מאולצות - תהודה בפחיות
 28. תנודות מאולצות - תהודה בסליל
 29. סונומטר-מוליך על תיבת תהודה
 30. סירנה - ניסוי De La Tour
 31. גלגל שינים מוסיקלי - Savart's Wheel
 32. אורגן פה - תיבת תהודה
 33. צפצפת אוויר
 34. הרכבת תנודות - פעימות בקולנים
 35. הרכבת תנודות - פעימות בקפיצים - רישום בסקופ
 36. הרכבת תנודות - פעימות משני מתנדים
 37. הרכבת תנודות - ליסאז'ו בחול
 38. הרכבת תנודות - ליסאז'ו במשקף אות
 39. התפשטות גל רוחבי בקפיץ
 40. סרטון - Transverse Wave
 41. התפשטות גל אורכי בסלינקי
 42. החזרה בקפיץ עם/בלי היפוך פזה - קצה סגור או פתוח
 43. סרטון - Longitudinal Wave
 44. מדידת מהירות גל אלקטרומגנטי בכבל קואקסיאלי
 45. הרכבת צבעים - סימולציה
 46. הרכבת גלים - סימולציה
 47. גל עומד בקפיץ ארוך
 48. גל עומד במיתר מתנודד
 49. גל עומד בגז - חנוכיה
 50. גל עומד בקול
 51. גל עומד - כינור שלמה
 52. גל עומד בטבעת קפיצית מתנודדת
 53. גל עומד בקפיץ אנכי מתנודד
 54. גל עומד במיתר בעל שני חוטים בעובי שונה
 55. הרכבת גלים - פורייה
 56. סרטון - התאבכות באמבט גלים
 57. אופטיקה גיאומטרית - החזרה ממראה
 58. אופטיקה גיאומטרית - שבירה והחזרה במנסרה
 59. אופטיקה גיאומטרית - החזרה פנימית מלאה במנסרה
 60. אופטיקה גיאומטרית - עדשה קמורה מרכזת
 61. אופטיקה גיאומטרית - עדשה קעורה מפזרת
 62. החזרה באמבט גלים - סרטון
 63. החזרה בגלי מיקרו
 64. שבירה באמבט גלים - סרטון
 65. שבירה בגלי מיקרו
 66. החזרה פנימית מלאה - לייזר במוט פרספקס
 67. נפיצה במנסרה - ספקטרום רציף של נורת להט
 68. תקיטוב - מודל מכני
 69. קיטוב ע''י שני פולארואידים
 70. קיטוב - סיבוב מישור הקיטוב
 71. קיטוב - מאמצים על לוח פרספקס באור מקוטב
 72. קיטוב באמצעות רצועות סלוטייפ בין שני מקטבים
 73. קיטוב - סיבוב מישור הקיטוב ע''י תמיסת סוכר
 74. קיטוב על ידי החזרה ממראה
 75. קיטוב בגלי מיקרו
 76. הפיכת קיטוב לינארי למעגלי ע''י לוחית רבע גל
 77. הפיכת קיטוב מעגלי ללינארי ע''י שני לוחיות רבע גל
 78. אחוד צבעים - צבעים משלימים
 79. שבירה כפולה בעזרת גביש
 80. ספקטרום בליעה - היפוך קו הנתרן
 81. זריחת החמה ותכלת שמיים
 82. האפקט הפוטו-אלקטרי - פריקת אלקטרוסקופ טעון שלילי
 83. האפקט הפוטו-אלקטרי - מדידת מתח עצירה כפונקציה של אורך גל
 84. אפקט דופלר - פעמון בורמזי
 85. אפקט דופלר באמצעות רמקול
 86. התאבכות גלי קול משני רמקולים
 87. התאבכות - שקף של שני גלים טבעתיים
 88. התאבכות דרך שני סדקים בלייזר
 89. התאבכות בגלי מיקרו
 90. התאבכות - טבעות ניוטון
 91. התאבכות - החזרה מלוח נציץ ( מיקה)
 92. נפיצה בסריג - ספקטרום רציף של נורת להט
 93. נפיצה בסריג - ספקטרום קווי של נורת כספית
 94. עקיפה בלייזר דרך סדק משתנה
 95. עקיפה בגלי מיקרו
 96. א עקיפה בסריג
 97. עקיפה בסריג רשת ( שתי וערב )
 98. עקיפה של חוד בעזרת לייזר
 99. עקיפה של מחסום עגול בעזרת לייזר
 100. עקיפה של קרן לייזר דרך חור עגול
 101. עקיפה של קרן לייזר דרך חריר מרובע
 102. שפופרת דיפרקציה - עקיפה של אלקטרונים דרך גביש

 103. איפוס הנתונים
  Last update - 4.10.2015