תנודה הרמונית ותנועה מעגלית

א. כדור על דיסק מסתובב
ב. מטוטלת
ג.מקור אור נקודתי לפרויקציה

: ציוד ההדגמה

מטוטלת מתמטית נעה בתנועה מחזורית מעל כדור על דיסק המסובב ע"י מנוע. עם סנכרון התנודות ובזמני מחזור זהים , היטל הכדור המונח על הדיסק יהיה חופף להיטל המטוטלת.

: תאור ההדגמה