גלים ומוסיקה
  בחר את פרטי ההרצאה


  יום שעה
  תאריך ב-

  הערות במידה ויש :

  סמן ליד ההדגמות שבחרת
  ולאחר מכן :

 1. גלגל שיניים מוסיקלי
 2. סירנה – ניסוי de la Tour
 3. התפשטות גל רוחבי בקפיץ
 4. סרטון – Transverse Wave
 5. התפשטות גל אורכי בסלינקי
 6. סרטון – Longitudinal Wave
 7. תנודה הרמונית בלתי מרוסנת של מטוטלת - רישום בחול
 8. תנודה הרמונית בקפיץ
 9. תנודה הרמונית של מסה על - קפיץ רישום בממוסקופ
 10. תנועה הרמונית ותנודה מעגלית
 11. תנודות פיתול הרמוניות
 12. מעגל LC - תנודה בלתי מרוסנת
 13. תנודות מרוסנות של מטוטלת - רישום בחול
 14. תנודות מרוסנות של מסה על קפיץ - רישום בממוסקופ
 15. מעגל LC תנועה הרמונית מרוסנת
 16. הרכבת תנודות - פעימות בקולנים
 17. הרכבת תנודות - פעימות בקפיצים - רישום בממוסקופ
 18. הרכבת תנודות - ליסאז'ו בחול
 19. הרכבת תנודות - ליסאז'ו במשקף אות
 20. אפקט דופלר - פעמון בורמזי
 21. אפקט דופלר באמצעות רמקול
 22. פעימות במעגל חשמלי
 23. תהודה במעגל חשמלי במשקף אות
 24. תנודות מאולצות-תהודה בקפיצים
 25. תנודות מאולצות - תהודה בפחיות
 26. תנודות מאולצות- תהודה בקולנים
 27. תנודה מאולצת של מטוטלת - פאזה, אנטי פאזה ותהודה
 28. תהודה במעגל LC - הדלקת נורית ניאון
 29. תהודה בצינור חלול
 30. תהודה -סרטון הגשר מתמוטט ,ניפוץ כוס
 31. צימוד בין שתי מטוטלות
 32. צימוד במטוטלות - רישום בחול
 33. אופני תנודה של שתי מטוטלות בין קפיצים אופקיים
 34. צימוד בקפיצים - רישום בממוסקופ
 35. צימוד בין מעגלי LC
 36. גל רוחבי בקפיץ ארוך קשור
 37. גל עומד במיתר מתנודד - שינוי מתיחות בעזרת קפיץ
 38. גל עומד במיתר מתנודד - שינוי מתיחות בעזרת משקולת
 39. גל עומד בטבעת קפיצית מתנודדת
 40. סונומטר - תיל מתנודד על תיבת תהודה
 41. גל עומד במיתרים בעלי צפיפות שונה
 42. בליעת אור במלח ובמים - לייזר HeNe ולייזר-CO2 - של קצ'ול
 43. גל עומד בגז - חנוכיה
 44. החזרה בקפיץ עם/בלי היפוך פזה בקצה פתוח או סגור
 45. גל עומד בקפיץ ארוך
 46. גל עומד בקפיץ אנכי מתנודד
 47. גל עומד בקול - תצוגה בסקופ
 48. קו תמסורת - גל אלקטרומגנטי בכבל קואקסיאלי
 49. החזרה בגלי מיקרו 3.2 ס''מ
 50. גלים עומדים בתנור מיקרוגל - מרשמלו
 51. גל עומד - כינור שלמה
 52. גל עומד באמבט גלים
 53. התאבכות באמבט גלים
 54. סרטון - התאבכות באמבט גלים
 55. החזרה באמבט גלים
 56. סרטון - החזרה באמבט גלים
 57. שבירה באמבט גלים
 58. סרטון - שבירה באמבט גלים
 59. שבירה - גלי מיקרו3.2 ס''מ
 60. הולכת מיקרוגל במוליך גלים מתכתי
 61. הולכת קרן לייזר במוליך גלים מפרספקס
 62. הרכבת אותות - פורייה
 63. שבירת כוס באמצעות גלי קול
 64. אקוסטיקה - צפצפת אוויר
 65. מוסיקה - פירוק פורייה
 66. תיבת תהודה - קולן, גיטרה
 67. כלי נגינה - כינור, גיטרה
 68. אורגן פה - תיבת תהודה
 69. התאבכות - שקף של שני גלים טבעתיים
 70. התאבכות בגלי מיקרו 3.2 ס"מ
 71. התאבכות גלי קול משני רמקולים
 72. התאבכות בלייזר דרך שני סדקים
 73. עקיפה בלייזר דרך סדק משתנה
 74. עקיפה בגלי מיקרו 3.2 ס''מ
 75. Helmholz Resonators - סט כדורים המחוברים לרמקול, מיקרופון וסקופ
 76. הפרש תדרים של שני מחוללים
 77. ויברטו - מודולציה של הקול
 78. Reverberation - החזרה של גלי קול מרמקול המחובר למגבר

  איפוס הנתונים